Irakurketa eta idazketa prozesua.

Irakurketa eta ulermen saioak -1 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BAT MATXIN PARRAT
Bat: Matxin Parrat.
Bi: Mitxel Eperdi.
Hiru: kolko bete diru.
Lau: iko melau.
Bost: koxkotean koxk.
Sei: korta bete behi.
Zazpi: buru bete bazpi.
Zortzi: katilu bete zorri.
Bederatzi: katuaren larrua eratzi.
Hamar: mar-mar. 
Inguratu abestian agertzen diren animaliak:
katua
zaldia
zorria

bazpia(bartza)
txakurra
zezena 

Zenbat zenbaki agertzen dira? 

Lotu gezien bidez:
kolko bete
korta bete
buru bete
katilu bete

bazpi (bartz)
diru
zorri
behi 

Zeri egiten dio hozka? Adierazi: 
buruari 
ileari 
garondoari 

diruari 
larruari 
pikuari 

Osatu esaldia hauetakoren batekin:
asko samar / mar-mar / atzamar
Hamar:

Sagua
behia
txoria

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -2 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BEHIN JOAN NINTZEN
Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txakur bat;
txakurrak txau txau txau
nik txitxi berari:
ekarri nuen etxera.

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txistu bat;
txistuak fli fli fli
txakurrak txau txau txau:
eraman nion amari. 

Zer erosi zuen azokan? Inguratu:
txerria
txanoa
txoria

txalupa
txistua
txangurrua

txakurra
txerria
txistorra 

Nola egiten dute? Lotu gezien bidez:
txakurrak
txistuak
txoriak

fli fli fli
txio txio
txau txau txau 

Idatzi BAI ala EZ:
Txakurrak haragia jan zuen. ______
Txakurrak txistua jotzen zuen. _______
Amari txistua eraman nion. ________
Txoriak negar egin zuen. ______ 
Nork egin zuen negar? Zergatik? 

Zenbat aldiz joan zen umea azokara?

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txori bat:
txoriak txio txio,
nik berriz negar lodi:
ihes egin zuen basora.

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -3 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
EGUN BATEAN

MIXMIX KATUA

Egun batean, ikusi nuen
eulia soinua jotzen,
haren ondoan, zoraturikan,
arkakusoa dantzaten,
zimitza berriz, dotore jantzita,
errefreskuak partitzen,
haien ondoan, bi zorri handi
barrez eztulka itotzen.

Katuen herrixkan bizi da
gure Mixmix katua.
Egunero goiz jaikitzen da,
garaiz ibiltzea atsegin du eta.
Ureztailuaz bainatzen da,
txukun orraztu, amari lagundu
eta gosaldu egiten du:
arrautzak, esnea eta ogia.
Motzila ondo aztertu,
ezin zaio ezer ere falta,
eta eskolara iristean,
denak agurtu: “Miau, miau!” 

Lotu gezien bidez:
eulia
arkakusoa
zimitza
bi zorri

dantzatzen
errefreskuak partitzen
barrez itotzen
soinua jotzen 

Nola du izena bigarren olerkiko katuak? 

Idatzi E egia bada eta G gezurra bada:
Olerkiko katua goiz jaikitzen da zeren:
____ Ez baitu lorik egiten gauez.
____ Garaiz ibiltzea gustatzen baitzaio.
____ Saguek esnatu egiten baitute.
____ Gosaria kenduko dioten beldur izaten baita. 
Jarri odenan katuaj egiten duena. Idatzi 1, 2, 3 eta 4:
____ Jaiki.
____ Gosaldu.

____ Amari lagundu.
____ Bainatu eta orraztu. 

Eskolara iristean, zer esaten du katuak ikaskideak agurtzeko?

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -4 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
A, a, a
Arto gorri koxkorra
Oilarraren gandorra
Gorritzen da bixkorra.

E, e, e
Nik artoa dut maite
Ahoan du bibote
Arta bixarrez bete.

O, o, o
Arto goxo potolo
Hosto azpian lolo
Begi gorri poxpolo.

I, i, i
Artirina nahi dut nik
Egiteko talotxin
Gazte gozoz beterik
U, u, u
Artaputzak pin-pan-pun
Zartaginetik joan nahi du
Jauzi eta istilu. 

Zein da abestiko protagonista? 

Zerk egiten du pin-pan-pun? 

Nolakoa da artoa? 

Inguratu egiazkoak diren esaldien zenbakiak.
1.
2.
3.
4.

Oilarrak gandorrean artoa du.
Artoaz gazta egiten da.
Artoak bizarra du.
Artoak begi urdinak ditu. 

Zer egin nahi izaten du artoak? Adierazi. 

Zartaginetik kanpora irten. 
Zartaginean sartu, goxo – goxo.

. Inguratu astoak soinean zituenak: gabardina arkatza gona betaurrekoak bibotea ile motza ile luzea zapatak txapela Zergatik zegoen triste astoa? Zer nahi zuen astoak? Idatzi E egia bada eta G gezurra bada: ___ ___ ___ ___ Haurrekin gaizki moldatuko zela uste zuen astoak.. astoak arkatza eta koasernoa behar zituen. ASTOA IKUSI NUEN  Astoa ikusi nuen betaurrekoekin...... Zein aholku eman zion lagunak astoari? .................... oso zatarra zela bere ikastola. IZEN DEITURAK: .. hizketan egon nintzen atzo berarekin...Irakurketa eta idazketa prozesua... arkatza eta bloka dendan erosteko.. gure artean ondo konponduko zela......... Irakurketa eta ulermen saioak -5 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ............ Baietz esan nion nik lasai etortzeko....... asko ikasi eta txintxo portatzeko...... astoa izan arren trankil egoteko. Eskolara joateko.. Astoari asko gustatzen zitzaion bere ikastola. Astoak esan zidan triste zegoela.... buruan txapela eta gabardinarekin...... ile luzea eta bibotearekin... Lagunak esan zion ezin zuela haurren eskolara joan astoa zelako....... DATA: ................... berak gure gelara etorri nahi zuela....

Eskolatik irtenda. 2. DENDARIK DENDA Dendarik denda nabil janarien bila............ Zer esan dio amak erosteko? esnea gazta azukrea haragia Zenbat diru geratu zaio erosketak egin ondoren? “Ez da lan makala”... Gozokia erosi zuen. Eskolatik makal-makal irten dela.... Lan handia dela erosketak egitea... gozoki bat erosi zuen. ez da lan makala...... Horretarako. gatz eta okela... idatzi 1...... amatxoren zerrenda bai luzea dela! Honekin bukatu da gaurko erosketa.... 3 eta 4..... Eskolara joan zen.. DATA: ..... . ___ ___ ___ ___ Denda batetik bestera ibili zen.Irakurketa eta idazketa prozesua... ____________________ zuenez.... Arrautza eta esne. IZEN DEITURAK: . lana egin ondoren...... Eskolan lan handia egin duela.... Jarri ordenan esaldiak........... Orain erosiko dut horko piruleta.......... Zer esan nahi du? Adierazi. Osatu: Amatxoren zerrenda oso_________________ zen. ___ ___ ___ ___ Eskolan lan gutxi egin duela.... merezi dut eta..... Dena ordaindu eta sobera lau pezeta.. Erosketak egiten amaitu zuen.............. Irakurketa eta ulermen saioak -6 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. eta hainbeste lan egin eta gero.....

..... jartzen dituzte habiak.. 3.... non egiten du txepetxak habia? -Gaztain zulo gordean goroldioz josia.. sagutxoz josia”. ______________________z betetzen dituzte. IZEN DEITURAK: ... non egiten du gau hontzak habia? -Elizako sabaian sagutxoz josia.... txitak goxo egoteko. 2. 1.......... Sagutxoak josten aritzen direla elizetako sabaietan.........Irakurketa eta idazketa prozesua. -Ama..................... -Aita.. Inguratu egiazko esaldien zenbakiak.. Zer esan nahi du? Adierazi. Irakurketa eta ulermen saioak -7 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Non egiten dituzte txoriek habiak? Lotu gezien bidez. gero.... Elizetako sabaietan sagutxo asko izaten dela. Sagutxoez josten dituztela elizetako sabaiak. non egiten du kukuak habia? -Txantxangorri habian lapurtuz tokia trala-lara lapurtuz tokia.. 4..... Gari sorosk poliki-poliki jartzen dira.. ___ ___ ___ ___ Elizetako sabaiak sagutxoek egiten dituztela. non egiten du pospolinak habia? -Gari soro erdian poliki jarria trala-lara poliki jarria.. kukuek pospolinek txepetxek hontzek gari soroen erdian elizetako sabaian txantxangorrien habian gaztainondoen zuloetan “Elizako sabaian... NON EGITEN DU?   -Aita.. trala-lara sagutxoz josia..... kontu handiz... DATA: ........ Pospolinek poliki-poliki... -Ama.......... ... Txepetxak zuhaitzaren barruan egiten du habia.... Gariak zoro-zoroak dira.. trala-lara goroldioz josia.. Nortzuei kentzen diete lekua kukuek? Osatu: Txepetxek gaztainondoen zuloetan egiten zituzte _______________ eta.

. sarri-sarri bainatu eta.. ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten. elurretan oinatzik ez uzteko.. zeren haur guztiek baitutuzte pelutxezko hartzak lo egiteko..... lo egingo dute.. Hilabete batzuk emango dituzte lo...... Haitzulo bat izaten dute aterpe... bestela... Zein urte sasoitan irteten dira hartzak babeslekutik? Zer egiten dute hartzek babeslekutik irtendakoan? Inguratu.... ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte lo....... ...... ahal duten guztietan....Irakurketa eta idazketa prozesua.. hartzak babeslekutik argal-argal eginda irten eta ohiko bizimoduari ekingo diote: bapo jan eta edan.. Lorik egin ez...... ___ Hartzak oso lotiak dira..... Irakurketa eta ulermen saioak -8 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. goxo-goxo..... ezer ere jan gabe. ezer ere jan gabe..... Udaberria iritsitakoan... Izan ere.... etsaiak atzetik joango zaizkie. Ur asko edan... Hartzak oso lotiak dira! Zein urte sasoi ematen dute hartzek babeslekuan? Udaberria Udazkena Uda Negua Osatu: Hartzak babeslekuan sartuko dira.. eta goroldioz eta belar lehorrez estaliko dute. 4. lo kuluxka egingo dute. Elurteak hasi baino lehen sartuko dira hartzak babeslekuan....... eskuarki. Sarri-sarri bainatu.. 3.... eta hasiak dira hartzak negua pasatzeko babes bila...... ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten eta lo.. HARTZAK OSO LOTIAK DIRA Iritsi da hotza....... DATA: .. Gero....... etsaiek haien ________________ ez jarraitzeko.. 2.... Gutxi-gutxi jan.. 1. IZEN DEITURAK: ... Idatzi E egia bada eta G gezurra bada.... lorik egin gabe....

. ondo egin arte.... Nola lortu dituzte jostailuak? ___ Negar eta negar eginez. kometa eta edalontzia....... baina egindakoak _________________ zirudien.... Horrelaxe jostatzen dira Ainhoa eta neba txikia.. Zuraz eta kaxaz sortu dute gurdia.. hegazkin eta itsasontzia..... hondarrezko gaztelua. Zein aholku eman zion aitonak mutikoari? ___ Gauzak behin eta berriz egin behar direla.. MARRAZKIA  Paper mordoa hartuta... Eta izan beti gogoan aitonak orain esandakoa: ekin eta ekin dabilenak du arrakasta aldekoa... Zein material erabili dituzte haurrek? Lotu gezi bidez... Hartu berriro papera eta egin lehenagokoa..... .. buztinezko puxtarria.. makilaz eta sokaz egin dute zaldia.............. baina beraiek egingo dute behar duten guztia.... ___ Astoak marraztu behar direla..................... ___ Ez dela ardirik marraztu behar. Olentzerol ekar diezazkien. -Zaude lasai..Irakurketa eta idazketa prozesua... DATA: ...... IZEN DEITURAK: .... alajainkoa! Egin duzu eta nahikoa... ___ Zintzoak izanda. Nortzuk dira “Jostailuak” olerkiko protagonistak? ______________________ eta ____________________ .. txapel dibertigarria. aitona. Makilak eta sokak Puxtarria Papera Gurdia Zura eta kaxak Zaldia Buztina Hegazkina Osatu: Marrazkia egin zuen mutikoak __________________ marraztu nahi zuen... ___ Beraiek egin dituzte...... JOSTAILUAK Jostailurik gabe daude Ainhoa eta neba txikia.... -Esadazu..... marrazkia al da hau? Ardia zen egin nahi nuena eta honek dirudi astoa... Irakurketa eta ulermen saioak -9 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . eta kortxoz eta hariz.... habia eta txoria.. norbaitek eros diezazkien.

Suak ura edan zuen.......................... ___ ___ ___ ___ Makila baratzean zegoen.. katuak sagua sokak idiak soka karraskatu ura edan sagua ehizatu idia lotu Zertan zebieln txakurra? ___ Katuarekin jolasean... Soka ikusi dugu idi hori lotzen... Zerk apaindu zuen urritza? ___________________________ . IZEN DEITURAK: ....................... Urritza ikusi dugu txakurra astintzen.. DATA: ...... lasai-lasai.... Irakurketa eta ulermen saioak -10 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. AKERRA IKUSI DUGU Akerra ikusi dugu baratzean jaten... Sagua ikusi dugu soka karraskatzen.... Idia ikusi dugu ur hori edaten.Irakurketa eta idazketa prozesua. Makila ikusi dugu aker hori jotzen.. Suak makila erre zuen... Lotu gezien bidez.... Inguratu abestian agertzen diren animaliak: txakurra idia zaldia ardia behia txerria sagua katua akerra Idatzi E egia bada eta G gezurra bada......... ___ Katua ehizatzen.. Sua ikusi dugu makila erretzen.. Sokak sagua ehizatu zuen... Txakurra ikusi dugu katua izutzen... Katua ikusi dugu sagua ehizatzen..... ___ Katua beldurtzen.. Ura ikusi dugu su hori itzaltzen...... Lorea ikusi dugu urritza apaintzen....

. Non dabiltza?___________________________________________________ 5.Irakurketa eta idazketa prozesua............. Noiz hasi du euria? ______________________________________________ 9............... Zer dago kalean?________________________________________________ 6... Kalean dabiltza. Nola hasi du euria?______________________________________________ 10..... Nola dabiltza gure lagunak?_______________________________________ 8... HAU EGURALDI ZOROA! (1) Gaur igandea da. Bai suerte txarra! Gure lagunak korrika hasi dira.... Kalean zuhaitz asko dago. ama eta haurrak paseatzen ari dira... Zer da gaur? __________________________________________________ 2..... DATA: ... IZEN DEITURAK: ... Nor sartu da toldo azpian?________________________________________ 13.... Non dago zuhaitz asko? __________________________________________ 7.........Hau zaparrada – esaten du Itziarrek.... Nork kendu ditu betaurrekoak? ____________________________________ .. Non artu dira gure lagunak? ______________________________________ 12.. Aitak betaurrekoak kendu ditu. Zer ari dira aita........... Nor hasi da korrika? _____________________________________________ 11... Irakurketa eta ulermen saioak -11 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Toldo baten azpian sartu dira........ GALDERAK: 1. Zer kendu du aitak? _____________________________________________ 14. .. Baina halako batean euria gogor hasi du...... Noiz da igandea? _______________________________________________ 3.... umeak aurrean.... Aita..... Pozik dabiltza gure lagunak.. Aita eta ama atzean daude. ama eta haurrak? _________________________________ 4.

..... Nolako burua du aitak? __________________________________________ 9.... Aitak giltzak ateratzen ditu..... Nork sartu ditu giltzak poltsikoan? __________________________________ 7..Nork ditu giltzak? – galdegiten du...... IZEN DEITURAK: ... Irakurketa eta ulermen saioak -12 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . baina buru txarra du..erantzuten du amank. Nork galdegiten du? _____________________________________________ 11.. Nork du buru txarra? ____________________________________________ 10. HAU EGURALDI ZOROA! (2) Eguraldi txarra dago.... Nolako eguraldia dago gaur? ______________________________________ 3...... ... Zer du aitak? ___________________________________________________ 8..... Non daude giltzak? Aitak poltsikoan sartu ditu...... Nora joan nahi du amak?_________________________________________ 5..... Zer egin? Amak kotzera joan nahi du....... Zer nahi du amak? ______________________________________________ 4............ Zer dago gaur? _________________________________________________ 2.... Zer sartu du aitak poltsikoan? _____________________________________ 6.. .............. DATA: ...Irakurketa eta idazketa prozesua. Nork erantzuten du? _____________________________________________ 12.......... Nork ateratzen ditu giltzak? _______________________________________ ..Poltsikoan dituzu! ..... Zer ateratzen du aitak? __________________________________________ 13. GALDERAK: 1......

Nola dabiltza uretan? ____________________________________________ 4... Ederki dabiltza uretan... Nork esaten du botak dituela? _____________________________________ 10... Noiz dago triste Mikel? ___________________________________________ ... HAU EGURALDI ZOROA! (3) Umeak putzu batean sartu dira.......... Baina prakak ere busti ditu........ Zer busti dute umeek? ___________________________________________ 5...... Nor sartu da putzu batean? _______________________________________ 2.. Zer du Mikelek? ________________________________________________ 7.. Nork ditu botak? ________________________________________________ 8. ordea...... Irakurketa eta ulermen saioak -13 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... Hori esan du amak eta Mikel triste dago orain. Ama.. Mikelek botak dituela esaten du....... ez dago pozik....... Nola dago Mikel orain? ___________________________________________ 11..... Non sartu dira umeak? ___________________________________________ 3..... DATA: . Nola dago ama? ________________________________________________ 6......... Hankak busti dituzte eta haserre dago...... Nor dago triste orain? ____________________________________________ 12............Irakurketa eta idazketa prozesua. IZEN DEITURAK: .............. GALDERAK: 1. Zer esaten du Mikelek? __________________________________________ 9....

IZEN DEITURAK: ... Gero.. ordea...... Aitak bere eskuan du euritakoa..... Zer du aitak bere eskuan? ________________________________________ 8.... HAU EGURALDI ZOROA! (4) Aita kotxera joan da eta gabardinak atera ditu..Irakurketa eta idazketa prozesua.... Non du aitak euritakoa? __________________________________________ 9... Zer jantzi du Mikelek? ___________________________________________ 5................. Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 12. Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 2......... Noiz atera da eguzkia ____________________________________________ 10... Tximeletak eta txoriak ere pozik dabiltza.. Gurasoek ez dute gabardinarik eta euritakoa hartu dute.............. Zer atera da gero? ______________________________________________ 11.... eguzkia atera da eta eguraldi ona dago.... Zer jantzi du Itziarrek? ___________________________________________ 6.. Irakurketa eta ulermen saioak -14 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Zertan ari dira haurrak? __________________________________________ . euritakoa ere bai..... Nora joan da aita? ______________________________________________ 3.... DATA: .. Zer atera du aitak? ______________________________________________ 4. Hau eguraldi zoroa! GALDERAK: 1.............. Mikelek gabardina handia jantzi du eta Itziarrek txikia.... Haurrak jolasean ari dira.. Nork du euritakoak bere eskuan? __________________________________ 7....

... Eskuan boltsa du eta janariak erosi nahi ditu.. noski..... Dendaria da. Nork du ile gutxi buruan? ________________________________________ 5. Zer galdegiten du Joakinak? ______________________________________ 11. IZEN DEITURAK: ..... Nolako andrea da Joakina? _______________________________________ 4... Denda barruan gizon bat dago.. Zer erantzuten du dendariak? _____________________________________ 12. Zer ikusten du Joakinak mahai gainean? _____________________________ 8... baina Joakinak ez daki zer erosi. Zer esaten du Joakinak? _________________________________________ 13. Zenbat kilo jartzeko esaten du Joakinak? ____________________________ ............. -“Zer nahi duzu?” – galdegiten du dendariak.... Joakina da........... Mahai gainean mahats ederra ikusten du Joakinak eta prezioa galdegiten du...... Irakurketa eta ulermen saioak -15 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Dendariak euro bat balio duela erantzuten du. DATA: . Dendariak ile gutxi du buruan.... Nor sartu da janari dendan? ______________________________________ 2..... Non ikusten du Joakinak mahats ederra? ____________________________ 10......... GALDERAK: 1. Orduan kilo erdia jartzeko esaten du Joakinak........... Nolako mahatsa ikusten du Joakinak? _______________________________ 9....... Andre lodi eta txikia da Joakina.... eta aurpegian betaurreko borobilak ditu...Irakurketa eta idazketa prozesua. Nolako betaurrekoak ditu? ________________________________________ 7. Nor da emakume hori? __________________________________________ 3........ Zer du dendariak aurpegian? ______________________________________ 6.... JOAKINA (1) Emakume bat janari dendan sartu da....

Nork jaten du gustora gazta? ______________________________________ 13............ Erosi nahi du...Irakurketa eta idazketa prozesua... Apalean gazta bat dago. aza handi bat ikusten du. Merkea dela esaten du dendariak eta Joakinak zati txiki bat hartzen du..... DATA: .. JOAKINA (2) Dendariak zorro batean sartu du mahatsa......... Non dago gazta? _______________________________________________ 9............ Zer hartzen du Joakinak? _________________________________________ 11. Zer ikusten du Joakinak ezkerrean? _________________________________ 6. Zer sartu du dendariak zorroan? ___________________________________ 4.. baina senarrak ez du azarik jan nahi..... Joakinak mahai ondoan. ezkerrean..... IZEN DEITURAK: ..... Zer jaten du gustora senarrak? ____________________________________ 14....... Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 10...... Itxura ona duela esaten du. Non sartu du dendariak mahatsa? __________________________________ 2.... Nork hartzen du zati txiki bat? _____________________________________ 12.... Irakurketa eta ulermen saioak -16 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Nola jaten du gazta senarrak? _____________________________________ ..... Zer esaten du Joakinak? __________________________________________ 7........... Zer dago apalean? ______________________________________________ 8. senarrak gustora jaten baitu gazta.......... Non ikusten du Joakinak aza? _____________________________________ 5..... Nork sartu du mahatsa zorroan? ___________________________________ 3. GALDERAK: 1.

.........Irakurketa eta idazketa prozesua. dendariek hori esaten dute beti! Dena omen dute merke eta ona... Nork esaten du hori beti? _________________________________________ 9... Zenbat bizi dira etxean? _________________________________________ 3........... Ez ditu nahi...... DATA: . garestiak direla entzuten du..... Zer eskatzen du Joakinak? _______________________________________ 4. Noiz esaten dute hori dendariek? ___________________________________ 10..... JOAKINA (3) Joakinak ez du familia handirik.. Non daude sagarrak? ___________________________________________ 5... Konforme al dago Joakina? _______________________________________ 13. sagarrak daude.. GALDERAK: 1......... Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 7... Nork esaten du sagarrak merkeak direla? ____________________________ 8..... Nolakoa dute dena? _____________________________________________ 12...... Bi porru ere eskatzen ditu... Zer dute merke eta ona dendariek? _________________________________ 11. Noski........ Sagar hauek ere merkeak omen dira... Baina Joakina ez dago konforme.......... eskuinean. Irakurketa eta ulermen saioak -17 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... IZEN DEITURAK: .... Joakinak familia handia al du? ____________________________________ 2. Nolakoak direla erantzuten du? ____________________________________ ....... Mahai ondoan..... Zer erantzuten du Joakinak? ______________________________________ 14. Zer dago eskuinean? ____________________________________________ 6.. gutxi bizi dira etxean eta nahiko dira hiru ogi txiki.. Dendariak merkeak direla esaten du.....

Joakinak boltsa irekitzen du....... Irakurketa eta ulermen saioak -18 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Non utzi du Joakinak dirua? _______________________________________ 12...... .. Zer esaten du dendariak? _________________________________________ 6.... gazta......... Zer pentsatzen du dendariak? _____________________________________ 13.... Zer erosi nahi du Joakinak? _______________________________________ 2. baina kartera ez dago barruan...... ogiak eta porruak erosi ditu........ Nork pentsatzen du Joakina andre txoriburua dela? ____________________ ... Zenbat euro direla esaten du? _____________________________________ 7.... Kartera barruan al dago? _________________________________________ 10.........Ai ene! Etxean utzi dut dirua! – esaten du........ Non egiten du kontua dendariak? __________________________________ 3... ordaindu nahi ditu.... IZEN DEITURAK: . JOAKINA (4) Joakinak mahatsa. GALDERAK: 1. Nork irekitzen du boltsa? _________________________________________ 9. DATA: .... Joakina andre txoriburua dela pentsatzen du dendariak.. Dendariak paperean kontua egiten du eta sei euro eta laurogeitalau zentimo direla esaten du. Zer egiten du paperean dendariak? _________________________________ 5.... Zer utzi du Joakinak etxean? ______________________________________ 11. Orain...........Irakurketa eta idazketa prozesua. Zer irekitzen du Joakinak? ________________________________________ 8......... Nork egiten du kontua paperean? __________________________________ 4...........

.. Zer eskatzen du orduan lagunak? __________________________________ 14.......... Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 7.. Nor dago kafetegian? ____________________________________________ 3..... ANDER (1) Ander eta laguna kafetegian daude...... kafea nahi du. Lagunak orduan kafe hotz bat eskatzen du.... ez du zerbezarik nahi... Lagunak zerbeza eskuan hartu eta honela esaten du: . GALDERAK: 1. Baina ez kafe beroa..... Irakurketa eta ulermen saioak -19 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .......... Nola dago Ander? _______________________________________________ 6....... Non dago eserita laguna? ________________________________________ 4.. DATA: ..... Nolako kafea nahiago du Anderrek? ________________________________ 13. Nork esaten du ezetz? ___________________________________________ 11... Nork eskatzen du orduan kafe hotz bat? _____________________________ ..... Nor da egarri? __________________________________________________ 8.. ez......... Zer hartu du lagunak eskuan? _____________________________________ 10...Zerbeza nahi al duzu? Anderrek ezetz esaten du. Nor dago eserita aulkian? ________________________________________ 5.......... hotza nahiago du....... Oso eguraldi beroa dago eta Ander egarri da.. Zer nahi du Anderrek? ___________________________________________ 12. Laguna aulkian eserita dago eta Ander zutik. Non daude Ander eta laguna? _____________________________________ 2.Irakurketa eta idazketa prozesua.......... Nork hartu du zerbeza eskuan? ____________________________________ 9. IZEN DEITURAK: .........

....... Bai. txomin. Nork esaten du beste bat erosi duela? ______________________________ 12.. Non dago zerbeza? ______________________________________________ 7.. Nor eseri da aulki batean? ________________________________________ 2. Nor ari da hizketan? _____________________________________________ 9... ANDER (2) Ander ere aulki batean eseri da eta orain biak...........Adizu... Zertan ari dira bi lagunak? ________________________________________ 8. GALDERAK: 1. IZEN DEITURAK: ............... oso polita eta egokia.... Beste bat erosi duela..... Nolako kotxea du orain Txominek? _________________________________ .... Non eseri da Ander? _____________________________________________ 3... Zer du orain Txominek? __________________________________________ 13.. Nor dago eserita orain? __________________________________________ 4. eserita daude.... Zer dago mahai gainean? _________________________________________ 6.. Nola daude orain biak? ___________________________________________ 5.. Ander eta bere laguna. Zer erantzun du Txominek? _______________________________________ 10.... Anderrek galdera hau egiten du: .. Nork erantzun du Seat zaharra saldu egin duela? ______________________ 11. Irakurketa eta ulermen saioak -20 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Nork du orain kotxe berria? _______________________________________ 14. Bi lagunak hizketan ari dira...... egia da......Irakurketa eta idazketa prozesua... DATA: .......... Txominek orain kotxe berria du..... Mahai gainean zerbeza dago............. non duzu kotxe zaharra? Txominek Seat zaharra saldu egin duela erantzuten du.....

. Berehela etorri da. GALDERAK: 1..... DATA: .....Mila esker.. Nolakoa da kafea? ______________________________________________ 8..... Nork du eskuan kafe katilua? ______________________________________ 7. Utzi ezazu hor.. Eta kafetegiko zerbitzariak mahai gainean uzten du kafea......... Nork uzten du mahai gainean kafea? _______________________________ 10.. ANDER (3) Hemen da berriz kafetegiko zerbitzaria......... .. Non uzten du zerbitzariak kafea? ___________________________________ . Irakurketa eta ulermen saioak -21 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..Irakurketa eta idazketa prozesua....... IZEN DEITURAK: ... Oso gizon serioa da. Nor da gizon atsegina? __________________________________________ 3....... Zer du eskuan zerbitzariak? _______________________________________ 5.Jaunak................ Non du kafe katilua zerbitzariak? ___________________________________ 6..... baina atsegina...... Nolako gizona da kefetegiko zerbitzaria? ____________________________ 4. Kafe katilua eskuan du............ Nork erantzuten du “mila esker”? __________________________________ 9.. mesedez – erantzuten du Txominek.... hemen duzue kafe hotza.... Nor da gizon serioa? ____________________________________________ 2........ .. Zer uzten du mahai gainean zerbitzariak? ____________________________ 11...

.. Irakurketa eta ulermen saioak -22 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... Citroen zuri bat da eta kalean dago aparkatuta........ ... nolakoa da zure kotxe berri hori? Polita al da? Txominek baietz esaten du...... Triste al dago Ander kafetegian? ___________________________________ 3...... DATA: ... Kotxean sartu dira eta orain buelta bat ematera doaz.. Nola ari da Ander hizketan? _______________________________________ 6.....Irakurketa eta idazketa prozesua.. Bi lagunek zerbeza eta kafea edan dute eta kotxera joan dira..Esan Txomin........... ANDER (4) Ander ez dago isilik........ Pozik dago kafetegian eta hizketan ari dira gelditu gabe.. oso polita dela... GALDERAK: 1.. Zertan ari da Ander? ____________________________________________ 5......... Zer esaten du Txominek? _________________________________________ 7..... Nora joan dira bi lagunak? ________________________________________ 10...... Ander isilik al dago? _____________________________________________ 2..... Non sartu dira bi lagunak? ________________________________________ ... Nor dago pozik kafetegian? _______________________________________ 4.......... Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 11....... Non dago aparkatua kotxea? ______________________________________ 8.... Zer edan dute bi lagunek? ________________________________________ 9.. IZEN DEITURAK: ...

.. . Non zebilen ehizean Karraspio?____________________________________ ________________________________________________________________ 2. Ondo egin duzu...... osasun onez.. Noiz ikusi zuen baserritarrak erbia?_________________________________ ________________________________________________________________ 3... DATA: ..Bai? Belarri bat kendu al diozu? – farrez baserritarrak -.. huts egin al du bietan?___________________________ ________________________________________________________________ 4...... Irakurketa eta ulermen saioak -23 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....... Baserri baten inguruan zebilen erbi baten atzetik eta “danba! danba!” bi tiro bota zituen – eta benetan bota zituen honek.. Zer esaten dio txantxetan baserritarrak Karraspiori?____________________ ________________________________________________________________ ......... erbi bati bota dizkiot eta ia-ia harrapatu dut..... hiru belarri? GALDERAK: 1..Irakurketa eta idazketa prozesua.... Karraspioren iritziz. Bigarren tiroak belarri bat kendu dio... KARRASPIO Karraspio ere bazen norbait.Zuk bota al dituzu tiroak? – galdegin zion baserritarrak...... .......... bai horixe! Zertarako behar zituen.... bi tiroko eskopeta bait zuen -. bada......... IZEN DEITURAK: ......... Tiroak entzun eta segundu bat pasa baino lehen hantxe ikusi zuen erbi handi bat arin-arin ihesi... Baserriko atean etxeko nagusia zegoen.... Pixka bat geroxeago Karraspio ere agertu zen........Bai – erantzun zuen Karraspiok -.......... .....

. zer da hori. e. DATA: .. ESKOPETA KARGATU? Bixente ere ez zen ehiztari makala. Zergatik?_____________________ ________________________________________________________________ . Esaten duenez... danba eta danba? Eta eskopeta kargatu noiz? . ..Atzo goizean ere uso pila bota nuen: berrogeitamar bai gutxienez......E...... Eskopeta kargatzeko astirik ere ez zuen................. – esaten dio lagun batek -. Eskopeta hartu nuen eta danba! batera... Hainbeste uso ikusi zuenean............... Behin lagunekin hizketan ari zen: ..... danba! bestera.... danba! hona. IZEN DEITURAK: .... Hura zen hura! Uso bandak pasa eta pasa ari ziren. zenbat uso bota zituen?______________________________ ________________________________________________________________ 3........Irakurketa eta idazketa prozesua....... Norekin ari zen hizketan behin Bixente?______________________________ ________________________________________________________________ 2............. gelditu gabe.... danba! hara.. ordea? Horrenbeste uso pasa eta eskopeta kargatzeko astirik banuela....Eskopeta kargatu? Zer uste duzu.. zer egin zuen?__________________________ ________________________________________________________________ 4........... Irakurketa eta ulermen saioak -24 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... ala? GALDERAK: 1..

...... eta bihar arte! Hori dela eta... Eta..... Langile fama al dute funtzionarioek?_______________________________ _______________________________________________________________ 4.......... paper guztiak bete eta firmak egiteko.. Non ipini zuen ministroak oharra?__________________________________ ________________________________________________________________ 6............ Zertarako behar dira horrenbeste funtzionario?_______________________ _______________________________________________________________ 3.. ministro batek ohar hau jarri omen zuen ministerioko bulego guztietan: “Ez irten... DATA: . Paperak gora eta behera ibiltzen dira holakoetan.... Bakoitzak bost edo sei firma behar ditu............ Arazorik txikienak ere bide luzea egin behar du.. IZEN DEITURAK: . Burokraziak berehala konpontzen al ditu arazoak?____________________ _______________________________________________________________ 2... mahai batetik bestera eta bulegotik bulegora.... sartu baino lehen”..... OHAR GARRANTZITSUA Burokrazia ez da ona izaten....Irakurketa eta idazketa prozesua..... Irakurketa eta ulermen saioak -25 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....... egunkariak irakurri. mila funtzionario behar dira horretarako...... Funtzionario horiek alfer fama izaten dute..... Gero......... faborez.. Berandu sartzen omen dira lanera. noski.. Zer egiten dute bulegoan sartu eta gero?___________________________ _______________________________________________________________ 5..... lau edo bost firma egin eta berehala ateratzen omen dira kafetxo bat hartzera. GALDERAK: 1. Zer esaten du oharrak?___________________________________________ ________________________________________________________________ .......

.... Zergatik uste zuen lanpostu ona zuela?______________________________ ________________________________________________________________ 4. Okerragoa al da oraingoa?________________ ________________________________________________________________ 5....... Zertarako jarri diote laguntzailea?___________________________________ ________________________________________________________________ .... LAGUNTZAILE ETA GUZTI Ministro baten iloba ministerioan hasi da lanean.......... Nola sartu zen ministerioan gure gizona?_____________________________ ________________________________________________________________ 2.... Ez bait nuen ezer egin behar egun osoan........... DATA: . lanpostu ona nuela uste nuen. Osabaren laguntzaz sartu da.... IZEN DEITURAK: ..Lehen... Irakurketa eta ulermen saioak -26 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .....................Irakurketa eta idazketa prozesua... noski....... GALDERAK: 1.... Lehen... Noiz esaten du lanpostu ona duela?_________________________________ ________________________________________________________________ 3.. Aste batzuk pasa eta gero honela dio: ....... lanpostu egokia zuen.................. Baina benetan lanpostu ona oraingoa da: hori bera egiteko laguntzaile bat ere jarri didate...

.... jendea eten gabe ari bait zaio galdezka: ........ Horregatik..... Egin al du nagusiak Eugenioren nahia?______________________________ ________________________________________________________________ 6.... mutil... botoiak zapaldu.. Baita alferra ere.. ordea..... Nolakoa da Eugenioren lana.. nekagarria ala aspergarria?_______________ ________________________________________________________________ 4. DATA: .. edozeinek ikusteko moduan....... okerrago geratu dira gauzak Eugeniorentzat.. ordu ona al da hori? – galdegiten dio batek.Irakurketa eta idazketa prozesua..Barka. Orain... Nagusiari ez zaio gaizki iruditzen eta erloju handi bat ipintzen du aszentsore erdian... mutik.....Ondo al dabil erlojua? – beste batek......Adizu......... Eugenioren saltokia denda koxkorra al da?__________________________ ________________________________________________________________ 2. mesedez... horretan ari da goizetik gaueraino. Zergatik behar da aszentsorea?____________________________________ ________________________________________________________________ 3...... Saltokiak sei solairu ditu eta jende asko ibiltzen da beti gora eta behera gauzak erosten.... Ez zaio gustatzen jendearekin hitz egitea.... Hobeto al dago Eugenio? Zergatik?_________________________________ ________________________________________________________________ ... IZEN DEITURAK: . ba al dakizu zer ordu den? Eta ordua esan behar beti............. ZORATU EGINGO NAIZ Eugenio saltoki handi batean ari da lanean.... Irakurketa eta ulermen saioak -27 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Zer eskatu dio Eugeniok nagusiari?_________________________________ ________________________________________________________________ 5. ........ . nazkatua dabil lan horretan.. aszentsorean erloju bat ipintzeko eskatzen dio. Egun batean saltokiko nagusiari zer gertatzen zaion esaten dio eta.. .Atzeratuta al dabil? – hirugarrenak.. .. Aszentsoreko mutila da Eugenio: atea ireki eta itxi... Oso mutil isila da Eugenio.! GALDERAK: 1....Ez al dago aurreratua? Zoratu egingo da Eugenio gaixoa..

.. Hara bildu ziren futbol zale denak purua ezpainetan eta apostu handiak eginaz.. Irakurketa eta ulermen saioak -28 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . bakarrik nator....Bakarrik al zatoz? – galdetu zion harriturik atezainak..........Baina....... ... noiz esan zion haurrari pasatzeko?_________________________ 6.... ezin dut ulertu.Irakurketa eta idazketa prozesua. sarrera galdu du eta hantxe dabil bila..Etxean geratu delako.. Atezainak ezin zion........ Atezainak. Atezainak zerbait arraroa somatu zuen eta dei egin zion: .. baina hemen dut sarrera – erantzun zion mutilak txartela erakutsiz. IZEN DEITURAK: . noski.. Inoiz baino giro beroagoa zegoen..........Futbola gustatu? Horixe! Futbol zale amorratua izan da beti.... . Ekiporik onenek jokatzen zuten eta partidua irabazten zuenak lehen saria jasoko zuen. Nok ikusi zuen mutila?____________________________________________ 5...... Hango aupa. GALDERAK: 1.. horren txikia izanik? Zure aitari ez al zaio futbola gustatzen? ....Bai.. bada zurekin etorri? ........ Zergatik harritu zen atezaina?______________________________________ .Eta nola ez da.. Mutikoa pozik eta saltoka pasa zen barrura... Nola etorri zara bakarrik. sarrera galerazi eta pasatzeko esan zion txartelean zulo bat egin ondoren. erotu beharrez................ DATA: ... Nork jokatzen zuen partidua?______________________________________ 2...... SARRERA BILA Igande arratsalde batean partidu interesgarria jokatzen zen gure herriko futbol zelaian.. Nolako giroa zegoen?____________________________________________ 4.... Zer jasoko zuen irabazleak?_______________________________________ 3... txalo eta zarata! Tribunako atean zegoen atezainak hamar bat urteko mutil koskor bat ikusi zuen poliki eta beldurrez bezala inguratzen.......

harritu egin zen. Edariak ere ez zituen merkeenak eskatu.. Lehenbiziko eguerdian jatetxe ospetsu eta dotore batera joan zen bazkaltzera.. GALDERAK: 1. HORRELA IKASIKO DUZUE! Ipar Amerikako aberats berri batek Europara etortzeko gogo bizia zuen.. zerbitzua ez bait da oso ona izan. IZEN DEITURAK: ......... Diru hori..... jauna..... “Eskupeko hau handiegia da – pentsatu zuen .......... ...... Zintzoa zen zerbitzaria eta ez zuen dirua hartu...... Horrela ikasiko duzue eta hurrengoan hobeto zerbituko duzue..Barkatu....... Zein aukera izan zuen amerikanoak?________________________________ 2.. Janari garestienak eskatu zituen eta ederki bazkaldu zuen.. Bukatu zuenean... Zer pentsatu zuen zerbitzariak harrituta?_____________________________ 8.. Norentzat utzi zuen amerikanoak dirua?______________________________ 6... Hirurogei euro eskupeko egokia al da amerikanoaren ustez?_____________ 10......... zerbitzariarentzat.. Nolako edariak edan zituen?_______________________________________ 4.... Zein jende zegoen harriturik?______________________________________ 5. Zerbitzariak dirua ikusi zuenean. DATA: . Eskupeko txikia utzi al zuen?_______________________________________ 7.Irakurketa eta idazketa prozesua.. Janari merkeak eskatu al zituen?___________________________________ 3... Irakurketa eta ulermen saioak -29 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Zergatik ez zuen dirua hartu zerbitzariak?____________________________ 9............Ez... Inguruko mahaietako jendea harriturik zegoen... Nahita utzi dut propina txikia.. kopa baten azpian. Makurtu eta belarrira mintzatuz honela esan zion amerikano aberatsari: .. ez naiz konfunditu.. ez – moztu zion serio amerikanoak -.... Gizon hau konfunditu egin da”.... Egun batean Bartzelonara joateko aukera izan zuen. Konturatu gabe utzi al zuen eskupeko hura?__________________________ ... hirurogei euro utzi zituen isilka.... konfunditu zarela uste dut...... Lantegiko negozio inportante batzuk egin behar zituen han...

Nere anaiak azkarragoak ziren. Lan astuna al du Luisitok?_________________________________________ .. Denek azkarrak izan nahi dute. Gauza batzuetan berdinak gara tontoak eta azkarrak........ ni berriz.... ordea..... Ni tontoa naiz.Alferrik da hau jotzea – esaten zuen aitak-...... Erdi tontoa da eta guk ematen ez badiogu jan gabe geratuko da gizajoa.. Eskolara hasi eta nota txarrak ekartzen genituenean aitak ipurdia berotzen zien nere anaiei.Tarta zatirik handiena Luisitorentzat utziko dugu – esaten zuen amak-..Irakurketa eta idazketa prozesua... eta berdin zait. urrutira begiratu eta tonto aurpegia jartzen dut...... ez da jendearekin atsegina.. Tarta zati txikiak jaten al zituen Luisitok?_____________________________ 2. etxean eta bere aitaren lantegi handian. Norentzat izaten zen postrerik onena?_______________________________ 3... Txikia nintzenean.. Handiagoa egin nintzen eta lehen bezain tonto jarraitzen nuen.. etxean bezala.......... GALDERAK: 1.. Lantegian ere. lehen baino motzago geratuko zaigu.. DATA: . Nere andrea benetan itsusia da eta oso zakarra. aurrera joan ziren egunak.... Isil-isilik egoten naiz beti eta berak agintzen du etxean. ordea.... Handiagoa egin zenean.. Anaiek Luisitok baino postre handiagoa jaten al zuten?__________________ 4... Etxetik kanpora ere agintzen al du Luisitoren emazteak?________________ 7. IZEN DEITURAK: .. asteak eta urteak....... berak agindu eta nik paperak firmatu............... ..... firmak bota eta bota eta diru asko irabazi: hori da nere bizimodua. bada. neretzat izaten zen postrerik onena: .. Hilaren azkenean sobre lodia jasotzen dudanean. Horrela. lasai geratzen nintzen........... oso motza da eta zigortuz gero. Ni....... Mutil-zahar geratu al zen Luisito?___________________________________ 6. Irakurketa eta ulermen saioak -30 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. tonto izan naiz beti eta tonto izaten jarraitu nahi dut. baina postre txikiagoa zuten beti....... azkarragoa bihurtu al zen Luisito?______________ 5. TONTO ZORIONTSUA Gaurko egunean ez da hain erraza tonto izatea.. eta egun batean ni ere ezkondu nintzen...

.... hondartzan?______________ 6..... Beste geltoki batera joan al ziren hondartzako autobusa hartzera?________ 5.... ederki. zertarako hartu behar zuten autobusa?_______________________ 2... ........... Zenbat galdera jarri zituen azterketan?______________________________ ...... berehala..Zein gurpil zulatu zaio autobusari? GALDERAK: 1... baina nahiko bero zegoen eta neskatilek ez zuten lanerako gogo handirik.. Eta hondartzara joan ziren denak.Ez da ideia txarra – erantzun zuen neska potolo batek -.. gutxi gora-behera. Zer erantzun zuen neska potoloak?_________________________________ 4........ geltokira iritsi zirenean.....Zer gertatu zaizue goizean? Non izan zarete? .............. IZEN DEITURAK: . honela esan zuen irrifarrez: .... Maistra zaharrak hori entzutean bekokia zimurtu zuen. Noiz deitu zituen maistrak?________________________________________ 7. DATA: .. Neskak gelan banatu zituen.. Zer erantzun zioten neskek maistrari?_______________________________ 8. Noiz proposatu zuen neska batek hondartzara joatea?__________________ 3....... AZTERKETA ZAILA Udaberriko goiz eguzkitsu batean neska talde bat autobusa hartzera zihoan.... inori ezer esan gabe. Hementxe gelditzen da hondartzarako autobusa ere... Irakurketa eta ulermen saioak -31 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .Ederki...... Hantxe egon ziren eguzkitan eguerdira arte..... Arratsaldean eskolan agertu zirenean...... autobusari gurpila zulatu zaio eta bide erdian geratu gara. ordea.Irakurketa eta idazketa prozesua.. maistrak deitu zituen: . Zenbat ordu pasa zituzten...Hau eguraldi ederra! Hondartzara joango al gara? – esan zuen batek..Zera.. Baina goizean azterketa izan dugu eta zuek orain egin beharko duzue. .. eskolara joateko. Neskek........ Goiz zen oraindik... Azterketak galdera bakarra zuen: .

. Senar-emazteak gela prestatzera joan ziren jakintsua egongelan utzirik... – esan zien lagunei barkamena eskatuz bezala -. Irakurketa eta ulermen saioak -32 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Etxerantz abiatzeko garaian.. atzerrian ezagunagoa bere herrian baino..... lagunak eta honen emazteak gaua beren etxean pasatzeko esan zioten fisikoari.Ahul samar zabiltzala esan zidan lehengoan zure emazteak eta ez zaizu euritan ibiltzea komeni........ Egun batean irakasle lagun baten etxera joan zen afaltzera. gela libre bat bazutela eta hantxe egingo zuela lo... Euria. .. Jakintsuak ez zien trabarik egin nahi eta ezetz esan zien hasieran.... eta batzutan gauza farregarriak egiten zituen... zergatik esan zien ezetz hasieran?______________________________ 6. ordea. Harritu egin ziren oso eta ez zekiten zer egin..... EZIN LORIK EGIN Iturri jauna jakintsu handia zen.. sutondoan eserita kontu kontari. munduko unibertsitaterik famatuenetan ibilia zen irakasten eta dozenaka liburu zituen Fisika gaiez idatziak. GALDERAK: 1..... Oso gizon despistatua zen. ordea.Badakizue...... Azkenean........Irakurketa eta idazketa prozesua... Pozik zeuden elkarren berriak entzunik........ ordea........... ez zuten han aurkitu.. Itzuli zirenean... oso ondo nago..... DATA: . Zer esan zion jakintsuaren emazteak lagunari?______________________________ 5. Handik ordu erdira txirrinak jo zuen eta senar-emazteak korrika joan ziren atea irekitzera. IZEN DEITURAK: .... Ezaguna al zen jakintsua bere herrian?____________________________________ 2..... Noiz eman zien baiezkoa?_______________________________________________ ......Hori esan al zizun? Ez egin kasurik.. pijama bila joan naiz etxera.. euria gogor hasi zuen eta lagunak piska batean egoteko esan zion Iturriri. Jakintsuak. Nola igaro zuten afalondoa?_____________________________________________ 4. Norengana joan zen afaltzera?___________________________________________ 3.... Afaria amaitu zutenean egongelara pasa ziren eta afalondo luzea egin zuten. baina lagunen ardura eta kezka ikusirik azkenean baiezkoa eman zien........... ordea.. goitik behera bustia.. Pijamarik gabe ezin bait dut lorik egin.. ... .. Gure jakintsua zen. gero eta gogorrago ari zuen eta piska batean geratu zen...

.. ordea.Irakurketa eta idazketa prozesua. Lehen baino gutxiago ematen zion eta halere zaldiak itxura berbera zuen eta karga lehen bezain ondo eramaten zuen.. zaldia jan gabe bizi zela zirudien... hobeto bizi al zen Adolfo?__________________________________ 4..... Zergatik?____________________________________________________________ 5. Ez zen inon lanik...Lastima – esan zuen penaz Adolfok -........... SUERTE TXARRA Negu hura oso gogorra izan zen.. zaldia ohitu egiten zen. Nola konpondu zuen arazoa?____________________________________________ 6. bide bazter batean hila geratu zen zaldi gaixoa.... Non hil zen?_________________________________________________________ 10.... Izan ere. IZEN DEITURAK: . Irakurketa eta ulermen saioak -33 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . bizkar gainean egur karga handia zekarrela. itxuraz.. Adolfok behintzat zaldi bat bazuen eta pozik zegoen.. ez zen askoz hobeto bizi.. Hau zoritxarra! Oraintxe ikasi du jan gabe bizitzen eta.. ordea.. DATA: . Honela...... lan gutxiago egiten al zuen zaldiak?_________________________ 7.. Zaldia edukita. Azkenean............ Azkenean....... Janaria urritzen hasi zitzaion.. ... Janari asko zegoen negu hartan?_________________________________________ 2.. Gero eta gutxiago emango diot eta ohituko da”...... Egun batean... Zergatik hartu zuen pena Adolfok?________________________________________ . Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 3............. janariak aurkitzea ere oso zaila zen....... Hori ikusirik poztu egin zen Adolfo: “Janaria gutxitu diot eta berdin berdin jarraitzen du. nondik atera hari emateko belarra eta pentsua? Belarrik ez zuen eta pentsua erosteko dirurik ere ez......... Nolako karga zekarren hil zenean?________________________________________ 9.. Gutxiago janda.... egunero jana gutxituz zihoan eta. Inork ez zuen dirurik eta eguneroko ogi puska lortzea ez zen batere erraza... zer zirudien?________________________________________________ 8... Zaldia eduki arren. hil egin behar! GALDERAK: 1.. Egunkariek egunetik egunera berri txarragoak zekartzaten.

.... mutila? . ofizial batekin topo egin zuen. Zeren arriskuan bizi ziren soldaduak?_____________________________________ 5.eko Gerra Nagusian gertatu zen..... Alemania eta Frantziaren arteko mugan trintxera luze eta sakonak egin zituzten. ahalik eta urrutienera iritsi! ... Bere gauzak bizkarrean hartu eta atzerantz abiatu zen trintxeran barrena.. Ez nuen uste horren urrutira iritsia nintzenik! GALDERAK: 1... Etengabeko zaratak belarriak zulatzen zizkien gudariei...Nora zoaz.. ihes egitea erabaki zuen.... Gudua luze eta zakar zihoan...Baina.. hamar orduko txandak eginaz... Egunkariek beti berri berberak ekartzen zituzten: hildakoak hainbeste zirela....... zaurituak honenbeste... Goitik balak eta kainoi bonbak pasatzen ziren.Hara! – orduan soldaduak harridura handiz-..... Egun batean soldadu batek........ Nora iritsi nahi zuen soldaduak?__________________________________________ 10..... Aurpegi txarra jarri zuen honek: .. DATA: .. lotsagabe hori! Ez al dakizu ni nor naizen? Jenerala nauzu! ....... han egoten aspertua eta batez ere hango zarataz beldurtua... eta ez zekitela hura noiz bukatuko zen. Ordu erdia zeramanean.. Norantz jo zuen?______________________________________________________ 8..Badakizu jauna..... Gudariek ez zeukaten beste egitekorik: trintxeran sartu eta tiroak bota.Irakurketa eta idazketa prozesua. IZEN DEITURAK: ......... 1914eko Gerra laburra izan al zen?_______________________________________ 2.. Gudari asko hiltzen al zen trintxeretan?____________________________________ 6. Hilabete asko zeramaten handik mugitu gabe.... Eta hori zoritxarrez maiz gertatzen zen....... URRUTI 1914. Zer egiten zuten soldaduek?_____________________________________________ 3. Zergatik aldegin zuen soldaduak?________________________________________ 7........ Zergatik harritu zen soldadua?___________________________________________ .... borroka ez zait gustatzen eta frentetik urrundu nahi nuen.... Irakurketa eta ulermen saioak -34 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. edozein momentutan balaren batek jo eta bertan gelditzeko arriskupean.. Noiz egin zuen topo ofizialarekin?________________________________________ 9.... Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 4.. Gudariak trintxeretan bizi zirela esan zitekeen.....

...Gogoratzen al zara literaturako maisuaz? Idazteko esaten zigun.... Zer eman zion idazleak lagunari?___________________________________ ________________________________________________________________ 5... Handik lau hilabetera bigarren eskuko liburu zaharren denda batean sartu zen eta liburu merkeenak ikusten ari zela.. bere azken nobelaren ale bat.. . zuretzat – esan zion lagunari – erregalatzen dizut... Irakurketa eta ulermen saioak -35 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Bigarren aldian.... Zer aurkitu zuen idazleak liburu zaharren dendan?_____________________ ________________________________________________________________ 6........ Lagunaren esker gaiztoak oso mindu zuen idazlea eta liburua erosita berriro bidali zion lagunari lehengo eskaintzaren azpian beste hau idatzirik: “Nere aspaldiko lagun zahar bezain txar Gorka Ariztimendiri. Hori esan eta kartera irekiz liburu bat atera zuen... lehen baino adiskidetasun hotzagoz”..... gogoan dut..... DATA: ..... bere lagunari erregalatu ziona aurkitu zuen.... Eta hitz hauek idatzi zizkion lehen orrian: “Nere aspaldiko lagun zahar Gorka Ariztimendiri.. nobelagilea...... horregatik..........Tori.. Inork entzun al zion kontsejua maisuari?_____________________________ ________________________________________________________________ 4..Nik kasu egin nion eta orain idazlea naiz. ..Irakurketa eta idazketa prozesua. GALDERAK: 1....... pozik bidali al zion liburua lagunari?____________________ ________________________________________________________________ .. IZEN DEITURAK: .... ......... oso poztu ziren bi lagunak kalean topo egin zutenean. Nori esaten zion hori?____________________________________________ 3........... Urteak ziren elkar ikusten ez zutela eta. adiskidetasun beroz”....... LEHEN BAINO HOTZAGO Idazle ezezagun batek aspaldiko lagun zahar bat aurkitu zuen behin kalean...... Zer esaten zien literaturako maisuak ikasleei?_________________________ ________________________________________________________________ 2.. Ikasle guztiei esaten zien hori.Bai.. Adiskidea besarkatu ondoren honela esan zion idazleak: ... idazteko egunero zerbait.

erdi tontoa naiz.. ni erdi tontoa naiz eta. ni erdi tontoa naiz eta.. ERDI TONTOA “Bustingorri” artzai gaztea erdi tontoa omen zen.... Zer egiten zuen Bustingorrik batzutan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 7. aspertu egiten bait zen..... .... baina nik ere batzutan egiten ditut okerrak.. Zergatik poztu zen apaiza?______________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Irakurketa eta ulermen saioak -36 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...Irakurketa eta idazketa prozesua.. Gutxitan joaten zen elizara. halere... Eta.. Askotan izaten al da gau iluna?__________________________________________ ______________________________________________________________________ 6.Bada. Bustingorri aurrean ikusi zuenean....... batzutan gau iluna da eta gutxi ikusten da... bihurrikeriak..Bai. Badakizu...... ez tonto osoa! GALDERAK: 1... gutxi ikusten da eta nik.... Bustingorri? Ez zara aspaldian etorri... erdi tontoa zara.. Egun batean.. badakizu. DATA: .... Poztu egin zen apaiza. . ni erdi tontoa naiz eta. Eta zer? .. bai... Zergatik aspertzen zen elizan?___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.Zuk okerrak? . . zer gertatzen da gau iluna denean? . konfesatzera joan zen gure mutila....Bai... Pozik egoten al zen Bustingorri elizan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 2.. ..... ....Bada....... badakizu.. bai. Zergatik ez zituen bere ardiak lagunaren txabolara eramaten?_________________ . Zer uste zuen apaizak?_________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5... . Nirekin haserre zinela uste nuen....Eta ez al duzu inoiz alderantziz egiten? Ez al duzu inoiz ardiren bat zure txabolatik lagunaren txabolara pasatzen? ...Bada..Bai... Elizan beti gauza berdinak esaten dituzte eta.... lagunaren txabolatik ardi bat edo beste hartu eta nere txabolara eramaten dut........Zer duzu........Bai zera! Hori ez......... badakizu....... jauna! Ni erdi tontoa naiz.. IZEN DEITURAK: .. konturatu gabe...

Zer gertatu zen lehenbizi?______________________________________________ ______________________________________________________________________ . Norantz abiatu zen “Goizeko Izarra”....... ia mugitu ere gabe.. Bostgarren egunaren arratsaldean.... Bi egunetako haize boladak bultzada handia eman zien.. Gorrik aparailuen lanak burutu zituen.. Periko bizkar gainean zuela..... IZEN DEITURAK: ...... haizea gelditu egin zen bat-batean...... “Goizeko Izarra”ren kapitainak........ GALDERAK: 1............ Imanolek lema zeraman bitartean... Bakoitzak bere zereginari heldu zion: kapitainak norabidea markatzen zuen... Xaguxahar.... ziztu bizian abiatu zen belaontzia iparralderantz....“Ostertzean laino beltz bat!”. Jatetxe txinarretan saltzen zituzten dortokak prezio onean eta aspaldian zebiltzan lapur haien arrastoaren bila... zalantzarik gabe hura zen dortoka lapurren helbidea. lehertzeko zorian dagoen globo baten antzera. Eta Gorrik aingura jasotzearekin batera.... Gorrik aingura jasotzearekin batera?________ ______________________________________________________________________ 2. . DATA: .. sukaldean bazkaria prestatzen hasi zenean.. Non saltzen zituzten itsaslapurrek dortokak?________________________________ ______________________________________________________________________ 3. San Frantzisko aldera zihoazen......... Lau egun pasa zuten leku hartan......... zer egokitu zitzaion Xaguxaharrari?______ ______________________________________________________________________ 4.. Gorrik jo zuen alarma.. . Zer gertatu zen “Goizeko Izarra” Panamako kostaldean zegoela?_______________ ______________________________________________________________________ 5... PIRATEN ATZETIK Oihal guztiak zabaldu zituen “Goizeko Izarra”ren tripulazioak eta haize bolada batek puztu zituen... Irakurketa eta ulermen saioak -37 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . baina Panamako kostaldean zeudela..............Irakurketa eta idazketa prozesua.. Bakoitzak bere zereginari heldu zionean...“Aingura jaso!” – agindua eman zuen Jose Antonio Etxebarriak..

. garai bateko piratek egiten zuten modura... noiznahi bandera beltza jasotzen bait zuen.. Nola ezagutu zituen Nikasio Matxinbarrenak itsasertz uztiak?_____________ ________________________________________________________________ 2........... Irakurketa eta ulermen saioak -38 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . DATA: ... Medusak harri eta zur uzten zituen hari begira geratzen ziren guztiak. Galapagoetatik amen batean ailegatu zen San Frantziskoko porturaino..... Medusako kapitaina... han-hemenka lapurretak eta sarraskiak eginez...... tratanterik maltzurrena..... IZEN DEITURAK: ....... horixe duzue Nikasio Matxinbarrena..... Itsasertz guztiak miatuak zituen batetik bestera.... laster hasi zen bere soto eta bodegetan gordeak zituen dortoka gaixoak nori salduko ote zizkion arakatzen. bere itsasontzi gorria...........Irakurketa eta idazketa prozesua........ eta denborarik galdu gabe.... Nolakoa zen Medusako kapitaina?__________________________________ ________________________________________________________________ ... Galapagoetatik nora iritsi zen Medusa?_______________________________ ________________________________________________________________ 3... MEDUSAKO KAPITAINA Oso gizon ausarta zen Nikasio Matxinbarrena........ Zertan hasi zen Nikasio San Frantziskora iritsi bezain laster?_____________ ________________________________________________________________ 4. estafadorerik handiena. Piratarik ausartena....... GALDERAK: 1.... Itsasoko haize erauntsiek eta arriskuek ez zuten beldurtzen eta Medusa................. azkar abiatzen zen itsaso batetik bestera.

.... Irakurketa eta ulermen saioak -39 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Nolakoa zen Goizeko Izarra astindu zuen olatua?______________________ ________________________________________________________________ . baretu itsasoa eta haize garbi batek bultzatu zituen oso gertu zegoen San Frantziskoko portu aldera.................. Ordu bete pasa zen Gorri............. Bere burua soka batez lotu zuen txopan eta... GALDERAK: 1.. Eta batak besteari erreleboa emanez. Gorri......... hogeitamabi ordu pasa zirenean.... DATA: ... haizeari aurre eginez.. Noiz txikitu zuen tximistak masta?__________________________________ ________________________________________________________________ 3.. olatuek suntsi ez zezaten..Ordu bete barru neu irtengo naiz! – ihardetsi zion Gorrik................... iparraldera goaz eta! – esanez..Kabinan sar zaitezte eta leihatilak itxi! – agindu zuen garrasika Jose Antoniok.. . “Goizeko Izarra” hamar metroko olatu erraldoi batek hartu eta indar ikaragarriz astinduz... Jose Antoniori erreleboa ematera atera zenerako..........Olatuei segi. Zer esan zien Jose Antonio Etxebarriak tripulaziokoei garrasika?__________ ________________________________________________________________ 2. ZIKLOI BAT Ia ez zuten oihalak jasotzeko astirik ere izan. hurrengo olatu gaindiezinera bidali zuen. .. une hartan tximista batek jo eta itsasontziko masta txikitu zuen txotx bat balitz bezala.. Jose Antoniok lemari tinko helduta.. kabinan sartu zen Jose Antonio atseden hartzera.... batbatean urdindu egin zen zerua. “Goizeko Izarra”ri bere kabuz joaten utzi zion.. IZEN DEITURAK: ........Irakurketa eta idazketa prozesua. ....

Nora iritsi dira Txibi eta astoa?_____________________________________ ________________________________________________________________ 2.........Aizu.... pisuan bizi da..... Zenbatgarrengo pisuan bizi da osaba Periko?_________________________ ________________________________________________________________ 3.. Osaba Perikoren etxera joan dira biak. Txibi eta astoa............. osaba Periko! Astoa eta ni etxera goaz...... Astoa oso nekaturik iritsi da Ameriketara.. Irakurketa eta ulermen saioak -40 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Txibi! Zer moduz? Bai asto polita hauxe! Asko gustatu zaio osabari Txibiren astoa. IZEN DEITURAK: ..... Baineran garbitu eta ohean sartu dute.......Irakurketa eta idazketa prozesua....... Han geratu da astoa osaba Perikoren etxeko balkoian....... Baina bukatu dira oporrak eta esan dio Txibik osabari: .... Ilobari musu handi bat eman eta esan dio: . Orain siestan dago..... Eta hegazkinez etorri da Txibi etxera.Agur.... Eta osaba Perikok esan dio orduan Txibiri: ... Osaba Periko 25... Nola itzuli zen Txibi etxera?________________________________________ ________________________________________________________________ 5.Kaixo. GALDERAK: 1. Ameriketako txoko guztiak bisitatuz. Txirrinaren hotsa entzun duenean jaiki eta atea irekitzera joan da..... Zer gertatu zen astoarekin?_______________________________________ ________________________________________________________________ ............. Pozik erosiko luke... utzi ezazu hemen astoa eta zoaz hegazkinez etxera..... DATA: .. TXIBI ETA BERE ASTOA Iritsi dira Ameriketara Txibi eta bere asto maitea... Zenbat egunetan ibili dira elkarrekin?________________________________ ________________________________________________________________ 4.. Neuk ordainduko dizut bidaia.. Orain lo dago.. Oso gustora ibili ere. Hamabost egunetan elkarrekin ibili dira Periko.

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -41 - .