Irakurketa eta idazketa prozesua.

Irakurketa eta ulermen saioak -1 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BAT MATXIN PARRAT
Bat: Matxin Parrat.
Bi: Mitxel Eperdi.
Hiru: kolko bete diru.
Lau: iko melau.
Bost: koxkotean koxk.
Sei: korta bete behi.
Zazpi: buru bete bazpi.
Zortzi: katilu bete zorri.
Bederatzi: katuaren larrua eratzi.
Hamar: mar-mar. 
Inguratu abestian agertzen diren animaliak:
katua
zaldia
zorria

bazpia(bartza)
txakurra
zezena 

Zenbat zenbaki agertzen dira? 

Lotu gezien bidez:
kolko bete
korta bete
buru bete
katilu bete

bazpi (bartz)
diru
zorri
behi 

Zeri egiten dio hozka? Adierazi: 
buruari 
ileari 
garondoari 

diruari 
larruari 
pikuari 

Osatu esaldia hauetakoren batekin:
asko samar / mar-mar / atzamar
Hamar:

Sagua
behia
txoria

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -2 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BEHIN JOAN NINTZEN
Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txakur bat;
txakurrak txau txau txau
nik txitxi berari:
ekarri nuen etxera.

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txistu bat;
txistuak fli fli fli
txakurrak txau txau txau:
eraman nion amari. 

Zer erosi zuen azokan? Inguratu:
txerria
txanoa
txoria

txalupa
txistua
txangurrua

txakurra
txerria
txistorra 

Nola egiten dute? Lotu gezien bidez:
txakurrak
txistuak
txoriak

fli fli fli
txio txio
txau txau txau 

Idatzi BAI ala EZ:
Txakurrak haragia jan zuen. ______
Txakurrak txistua jotzen zuen. _______
Amari txistua eraman nion. ________
Txoriak negar egin zuen. ______ 
Nork egin zuen negar? Zergatik? 

Zenbat aldiz joan zen umea azokara?

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txori bat:
txoriak txio txio,
nik berriz negar lodi:
ihes egin zuen basora.

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -3 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
EGUN BATEAN

MIXMIX KATUA

Egun batean, ikusi nuen
eulia soinua jotzen,
haren ondoan, zoraturikan,
arkakusoa dantzaten,
zimitza berriz, dotore jantzita,
errefreskuak partitzen,
haien ondoan, bi zorri handi
barrez eztulka itotzen.

Katuen herrixkan bizi da
gure Mixmix katua.
Egunero goiz jaikitzen da,
garaiz ibiltzea atsegin du eta.
Ureztailuaz bainatzen da,
txukun orraztu, amari lagundu
eta gosaldu egiten du:
arrautzak, esnea eta ogia.
Motzila ondo aztertu,
ezin zaio ezer ere falta,
eta eskolara iristean,
denak agurtu: “Miau, miau!” 

Lotu gezien bidez:
eulia
arkakusoa
zimitza
bi zorri

dantzatzen
errefreskuak partitzen
barrez itotzen
soinua jotzen 

Nola du izena bigarren olerkiko katuak? 

Idatzi E egia bada eta G gezurra bada:
Olerkiko katua goiz jaikitzen da zeren:
____ Ez baitu lorik egiten gauez.
____ Garaiz ibiltzea gustatzen baitzaio.
____ Saguek esnatu egiten baitute.
____ Gosaria kenduko dioten beldur izaten baita. 
Jarri odenan katuaj egiten duena. Idatzi 1, 2, 3 eta 4:
____ Jaiki.
____ Gosaldu.

____ Amari lagundu.
____ Bainatu eta orraztu. 

Eskolara iristean, zer esaten du katuak ikaskideak agurtzeko?

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -4 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
A, a, a
Arto gorri koxkorra
Oilarraren gandorra
Gorritzen da bixkorra.

E, e, e
Nik artoa dut maite
Ahoan du bibote
Arta bixarrez bete.

O, o, o
Arto goxo potolo
Hosto azpian lolo
Begi gorri poxpolo.

I, i, i
Artirina nahi dut nik
Egiteko talotxin
Gazte gozoz beterik
U, u, u
Artaputzak pin-pan-pun
Zartaginetik joan nahi du
Jauzi eta istilu. 

Zein da abestiko protagonista? 

Zerk egiten du pin-pan-pun? 

Nolakoa da artoa? 

Inguratu egiazkoak diren esaldien zenbakiak.
1.
2.
3.
4.

Oilarrak gandorrean artoa du.
Artoaz gazta egiten da.
Artoak bizarra du.
Artoak begi urdinak ditu. 

Zer egin nahi izaten du artoak? Adierazi. 

Zartaginetik kanpora irten. 
Zartaginean sartu, goxo – goxo.

. arkatza eta bloka dendan erosteko.......... Lagunak esan zion ezin zuela haurren eskolara joan astoa zelako.. Irakurketa eta ulermen saioak -5 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Zein aholku eman zion lagunak astoari? .. ASTOA IKUSI NUEN  Astoa ikusi nuen betaurrekoekin...... Astoak esan zidan triste zegoela.. astoa izan arren trankil egoteko......... Eskolara joateko....... hizketan egon nintzen atzo berarekin..... Astoari asko gustatzen zitzaion bere ikastola... Inguratu astoak soinean zituenak: gabardina arkatza gona betaurrekoak bibotea ile motza ile luzea zapatak txapela Zergatik zegoen triste astoa? Zer nahi zuen astoak? Idatzi E egia bada eta G gezurra bada: ___ ___ ___ ___ Haurrekin gaizki moldatuko zela uste zuen astoak.. asko ikasi eta txintxo portatzeko.... astoak arkatza eta koasernoa behar zituen.. berak gure gelara etorri nahi zuela....... gure artean ondo konponduko zela..Irakurketa eta idazketa prozesua..... IZEN DEITURAK: ......... DATA: ... ile luzea eta bibotearekin..... buruan txapela eta gabardinarekin....... Baietz esan nion nik lasai etortzeko. oso zatarra zela bere ikastola..........................

... 3 eta 4.... Erosketak egiten amaitu zuen.. Arrautza eta esne. gozoki bat erosi zuen........ gatz eta okela........ idatzi 1... Eskolatik makal-makal irten dela... Dena ordaindu eta sobera lau pezeta. Eskolan lan handia egin duela. DATA: ............ ....... Eskolara joan zen......... ___ ___ ___ ___ Denda batetik bestera ibili zen....... Zer esan nahi du? Adierazi.... Horretarako... ez da lan makala....... Orain erosiko dut horko piruleta. IZEN DEITURAK: ...... Irakurketa eta ulermen saioak -6 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . DENDARIK DENDA Dendarik denda nabil janarien bila.... amatxoren zerrenda bai luzea dela! Honekin bukatu da gaurko erosketa.. Lan handia dela erosketak egitea..... ____________________ zuenez.. Zer esan dio amak erosteko? esnea gazta azukrea haragia Zenbat diru geratu zaio erosketak egin ondoren? “Ez da lan makala”. ___ ___ ___ ___ Eskolan lan gutxi egin duela. Gozokia erosi zuen. Jarri ordenan esaldiak. 2.... merezi dut eta.Irakurketa eta idazketa prozesua.... eta hainbeste lan egin eta gero... Eskolatik irtenda.. lana egin ondoren.... Osatu: Amatxoren zerrenda oso_________________ zen........

 Inguratu egiazko esaldien zenbakiak... non egiten du kukuak habia? -Txantxangorri habian lapurtuz tokia trala-lara lapurtuz tokia......................... IZEN DEITURAK: .. 2..... trala-lara sagutxoz josia.... Nortzuei kentzen diete lekua kukuek? Osatu: Txepetxek gaztainondoen zuloetan egiten zituzte _______________ eta. Gari sorosk poliki-poliki jartzen dira.. Pospolinek poliki-poliki. 3. 4. kukuek pospolinek txepetxek hontzek gari soroen erdian elizetako sabaian txantxangorrien habian gaztainondoen zuloetan “Elizako sabaian. 1....... . Txepetxak zuhaitzaren barruan egiten du habia.. kontu handiz... Zer esan nahi du? Adierazi. Sagutxoak josten aritzen direla elizetako sabaietan..... ______________________z betetzen dituzte. non egiten du gau hontzak habia? -Elizako sabaian sagutxoz josia. -Aita........ ___ ___ ___ ___ Elizetako sabaiak sagutxoek egiten dituztela.... sagutxoz josia”....Irakurketa eta idazketa prozesua.. txitak goxo egoteko..... Sagutxoez josten dituztela elizetako sabaiak...... trala-lara goroldioz josia.... DATA: .......... Elizetako sabaietan sagutxo asko izaten dela. -Ama. Irakurketa eta ulermen saioak -7 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. gero... Gariak zoro-zoroak dira.. -Ama...... Non egiten dituzte txoriek habiak? Lotu gezien bidez... NON EGITEN DU?   -Aita.. non egiten du txepetxak habia? -Gaztain zulo gordean goroldioz josia..... non egiten du pospolinak habia? -Gari soro erdian poliki jarria trala-lara poliki jarria. jartzen dituzte habiak..

etsaiek haien ________________ ez jarraitzeko. 2..... ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten eta lo. eskuarki...... Udaberria iritsitakoan.... ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten. ___ Hartzak oso lotiak dira... Irakurketa eta ulermen saioak -8 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... IZEN DEITURAK: .... Ur asko edan.. ezer ere jan gabe.. bestela. Sarri-sarri bainatu... zeren haur guztiek baitutuzte pelutxezko hartzak lo egiteko. goxo-goxo.. ezer ere jan gabe. HARTZAK OSO LOTIAK DIRA Iritsi da hotza... DATA: .. lo kuluxka egingo dute........ 1. sarri-sarri bainatu eta... Gero.... Izan ere.Irakurketa eta idazketa prozesua..... 3... 4.. Hilabete batzuk emango dituzte lo... Elurteak hasi baino lehen sartuko dira hartzak babeslekuan. ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte lo.. eta goroldioz eta belar lehorrez estaliko dute.. Hartzak oso lotiak dira! Zein urte sasoi ematen dute hartzek babeslekuan? Udaberria Udazkena Uda Negua Osatu: Hartzak babeslekuan sartuko dira.... Zein urte sasoitan irteten dira hartzak babeslekutik? Zer egiten dute hartzek babeslekutik irtendakoan? Inguratu............. elurretan oinatzik ez uzteko.... Idatzi E egia bada eta G gezurra bada. Haitzulo bat izaten dute aterpe. lorik egin gabe. Gutxi-gutxi jan........... Lorik egin ez... eta hasiak dira hartzak negua pasatzeko babes bila.. .................... ahal duten guztietan. hartzak babeslekutik argal-argal eginda irten eta ohiko bizimoduari ekingo diote: bapo jan eta edan.. etsaiak atzetik joango zaizkie.... lo egingo dute.

... Irakurketa eta ulermen saioak -9 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....... marrazkia al da hau? Ardia zen egin nahi nuena eta honek dirudi astoa. ___ Astoak marraztu behar direla... DATA: .. alajainkoa! Egin duzu eta nahikoa... hegazkin eta itsasontzia... Hartu berriro papera eta egin lehenagokoa... ondo egin arte.. -Esadazu.. ___ Ez dela ardirik marraztu behar......... Zein aholku eman zion aitonak mutikoari? ___ Gauzak behin eta berriz egin behar direla... Eta izan beti gogoan aitonak orain esandakoa: ekin eta ekin dabilenak du arrakasta aldekoa. Nola lortu dituzte jostailuak? ___ Negar eta negar eginez....... Nortzuk dira “Jostailuak” olerkiko protagonistak? ______________________ eta ____________________ ... makilaz eta sokaz egin dute zaldia....... -Zaude lasai.... aitona.... JOSTAILUAK Jostailurik gabe daude Ainhoa eta neba txikia...... ___ Zintzoak izanda.......Irakurketa eta idazketa prozesua. eta kortxoz eta hariz. baina egindakoak _________________ zirudien.. norbaitek eros diezazkien........... IZEN DEITURAK: .... kometa eta edalontzia. buztinezko puxtarria.. Olentzerol ekar diezazkien. Horrelaxe jostatzen dira Ainhoa eta neba txikia......... Zein material erabili dituzte haurrek? Lotu gezi bidez. MARRAZKIA  Paper mordoa hartuta. txapel dibertigarria..... Makilak eta sokak Puxtarria Papera Gurdia Zura eta kaxak Zaldia Buztina Hegazkina Osatu: Marrazkia egin zuen mutikoak __________________ marraztu nahi zuen. Zuraz eta kaxaz sortu dute gurdia..... habia eta txoria. hondarrezko gaztelua... ___ Beraiek egin dituzte... baina beraiek egingo dute behar duten guztia...... ..

. katuak sagua sokak idiak soka karraskatu ura edan sagua ehizatu idia lotu Zertan zebieln txakurra? ___ Katuarekin jolasean...Irakurketa eta idazketa prozesua... Urritza ikusi dugu txakurra astintzen....... Suak ura edan zuen... Txakurra ikusi dugu katua izutzen.. DATA: ......... Idia ikusi dugu ur hori edaten...... Sokak sagua ehizatu zuen.. Sagua ikusi dugu soka karraskatzen.............. ___ ___ ___ ___ Makila baratzean zegoen........ ___ Katua ehizatzen.. lasai-lasai..... AKERRA IKUSI DUGU Akerra ikusi dugu baratzean jaten. Lorea ikusi dugu urritza apaintzen.. ___ Katua beldurtzen........... Suak makila erre zuen.... IZEN DEITURAK: .. Makila ikusi dugu aker hori jotzen.. Lotu gezien bidez.. Sua ikusi dugu makila erretzen. Inguratu abestian agertzen diren animaliak: txakurra idia zaldia ardia behia txerria sagua katua akerra Idatzi E egia bada eta G gezurra bada........ Zerk apaindu zuen urritza? ___________________________ ........... Irakurketa eta ulermen saioak -10 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Soka ikusi dugu idi hori lotzen........... Ura ikusi dugu su hori itzaltzen.... Katua ikusi dugu sagua ehizatzen.

..... Zer dago kalean?________________________________________________ 6. Nor sartu da toldo azpian?________________________________________ 13.... umeak aurrean... Aita... Kalean zuhaitz asko dago.. GALDERAK: 1. Non artu dira gure lagunak? ______________________________________ 12..Hau zaparrada – esaten du Itziarrek. Aita eta ama atzean daude. Non dabiltza?___________________________________________________ 5....... Nola hasi du euria?______________________________________________ 10. ama eta haurrak paseatzen ari dira...........Irakurketa eta idazketa prozesua.... Toldo baten azpian sartu dira........ Noiz da igandea? _______________________________________________ 3..... IZEN DEITURAK: .. Nola dabiltza gure lagunak?_______________________________________ 8. Aitak betaurrekoak kendu ditu.... Irakurketa eta ulermen saioak -11 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Zer ari dira aita. ama eta haurrak? _________________________________ 4.... Pozik dabiltza gure lagunak............ Baina halako batean euria gogor hasi du.. Nork kendu ditu betaurrekoak? ____________________________________ . Nor hasi da korrika? _____________________________________________ 11... Zer da gaur? __________________________________________________ 2.. Bai suerte txarra! Gure lagunak korrika hasi dira.... .. DATA: . Non dago zuhaitz asko? __________________________________________ 7....... Noiz hasi du euria? ______________________________________________ 9......... Zer kendu du aitak? _____________________________________________ 14.. Kalean dabiltza............ HAU EGURALDI ZOROA! (1) Gaur igandea da.

. Zer sartu du aitak poltsikoan? _____________________________________ 6.......... Zer egin? Amak kotzera joan nahi du....... Zer dago gaur? _________________________________________________ 2...... GALDERAK: 1... baina buru txarra du.... Nork sartu ditu giltzak poltsikoan? __________________________________ 7.... Nolako eguraldia dago gaur? ______________________________________ 3....... HAU EGURALDI ZOROA! (2) Eguraldi txarra dago. Nork galdegiten du? _____________________________________________ 11... Zer ateratzen du aitak? __________________________________________ 13..Nork ditu giltzak? – galdegiten du........erantzuten du amank..... Nora joan nahi du amak?_________________________________________ 5.. .......... Zer nahi du amak? ______________________________________________ 4....Irakurketa eta idazketa prozesua....... Nolako burua du aitak? __________________________________________ 9........ Zer du aitak? ___________________________________________________ 8..... Aitak giltzak ateratzen ditu... IZEN DEITURAK: ..... Non daude giltzak? Aitak poltsikoan sartu ditu... Nork ateratzen ditu giltzak? _______________________________________ . DATA: ........ Nork erantzuten du? _____________________________________________ 12..... Nork du buru txarra? ____________________________________________ 10... Irakurketa eta ulermen saioak -12 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..Poltsikoan dituzu! .

GALDERAK: 1.. Baina prakak ere busti ditu.. Non sartu dira umeak? ___________________________________________ 3....... Zer busti dute umeek? ___________________________________________ 5.......... Hankak busti dituzte eta haserre dago. Noiz dago triste Mikel? ___________________________________________ ....... Zer esaten du Mikelek? __________________________________________ 9... Ama. Zer du Mikelek? ________________________________________________ 7........... Irakurketa eta ulermen saioak -13 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Nola dago ama? ________________________________________________ 6. Hori esan du amak eta Mikel triste dago orain..... HAU EGURALDI ZOROA! (3) Umeak putzu batean sartu dira..... Nola dago Mikel orain? ___________________________________________ 11. Mikelek botak dituela esaten du... Nork ditu botak? ________________________________________________ 8............. Nork esaten du botak dituela? _____________________________________ 10...Irakurketa eta idazketa prozesua....... Nor dago triste orain? ____________________________________________ 12. IZEN DEITURAK: ............... ez dago pozik....... DATA: ......... ordea. Nor sartu da putzu batean? _______________________________________ 2.... Nola dabiltza uretan? ____________________________________________ 4.... Ederki dabiltza uretan.

... Gero. Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 12..Irakurketa eta idazketa prozesua........... Zertan ari dira haurrak? __________________________________________ .. Nork du euritakoak bere eskuan? __________________________________ 7..... Aitak bere eskuan du euritakoa..... eguzkia atera da eta eguraldi ona dago...... IZEN DEITURAK: . Haurrak jolasean ari dira.. Nora joan da aita? ______________________________________________ 3.... Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 2... Zer atera du aitak? ______________________________________________ 4............ Gurasoek ez dute gabardinarik eta euritakoa hartu dute....... Zer du aitak bere eskuan? ________________________________________ 8. HAU EGURALDI ZOROA! (4) Aita kotxera joan da eta gabardinak atera ditu.. Tximeletak eta txoriak ere pozik dabiltza.. Zer jantzi du Itziarrek? ___________________________________________ 6............ Non du aitak euritakoa? __________________________________________ 9.. Zer atera da gero? ______________________________________________ 11.. Zer jantzi du Mikelek? ___________________________________________ 5.. Noiz atera da eguzkia ____________________________________________ 10..... euritakoa ere bai..... ordea...... Hau eguraldi zoroa! GALDERAK: 1.... DATA: ............ Irakurketa eta ulermen saioak -14 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....... Mikelek gabardina handia jantzi du eta Itziarrek txikia.

. GALDERAK: 1. Nor sartu da janari dendan? ______________________________________ 2...... -“Zer nahi duzu?” – galdegiten du dendariak.... baina Joakinak ez daki zer erosi.... Dendariak ile gutxi du buruan........ Zer du dendariak aurpegian? ______________________________________ 6. Mahai gainean mahats ederra ikusten du Joakinak eta prezioa galdegiten du....... Nolako andrea da Joakina? _______________________________________ 4..... Orduan kilo erdia jartzeko esaten du Joakinak.... Denda barruan gizon bat dago. Nork du ile gutxi buruan? ________________________________________ 5... Non ikusten du Joakinak mahats ederra? ____________________________ 10. Nolako betaurrekoak ditu? ________________________________________ 7............. Andre lodi eta txikia da Joakina. JOAKINA (1) Emakume bat janari dendan sartu da. noski. Zenbat kilo jartzeko esaten du Joakinak? ____________________________ ........... IZEN DEITURAK: .... Zer esaten du Joakinak? _________________________________________ 13..... Nolako mahatsa ikusten du Joakinak? _______________________________ 9.. Dendaria da....Irakurketa eta idazketa prozesua.. Nor da emakume hori? __________________________________________ 3....... Irakurketa eta ulermen saioak -15 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ........ Zer galdegiten du Joakinak? ______________________________________ 11. eta aurpegian betaurreko borobilak ditu... Zer ikusten du Joakinak mahai gainean? _____________________________ 8........ DATA: .... Joakina da.... Dendariak euro bat balio duela erantzuten du.. Zer erantzuten du dendariak? _____________________________________ 12.. Eskuan boltsa du eta janariak erosi nahi ditu...

.... IZEN DEITURAK: ........ Erosi nahi du... DATA: .. baina senarrak ez du azarik jan nahi...... Nola jaten du gazta senarrak? _____________________________________ ..... Non ikusten du Joakinak aza? _____________________________________ 5...... Zer sartu du dendariak zorroan? ___________________________________ 4.. Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 10........ senarrak gustora jaten baitu gazta........... Nork hartzen du zati txiki bat? _____________________________________ 12.. Zer jaten du gustora senarrak? ____________________________________ 14.. Zer esaten du Joakinak? __________________________________________ 7............. Zer dago apalean? ______________________________________________ 8. Zer hartzen du Joakinak? _________________________________________ 11......... Irakurketa eta ulermen saioak -16 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... Non dago gazta? _______________________________________________ 9. Nork jaten du gustora gazta? ______________________________________ 13..... Nork sartu du mahatsa zorroan? ___________________________________ 3. aza handi bat ikusten du. GALDERAK: 1..... Itxura ona duela esaten du..... Non sartu du dendariak mahatsa? __________________________________ 2.... ezkerrean. Apalean gazta bat dago... Joakinak mahai ondoan...... Merkea dela esaten du dendariak eta Joakinak zati txiki bat hartzen du.... JOAKINA (2) Dendariak zorro batean sartu du mahatsa.Irakurketa eta idazketa prozesua. Zer ikusten du Joakinak ezkerrean? _________________________________ 6...

Zer dago eskuinean? ____________________________________________ 6.... Dendariak merkeak direla esaten du....... IZEN DEITURAK: . dendariek hori esaten dute beti! Dena omen dute merke eta ona.. Zer erantzuten du Joakinak? ______________________________________ 14...... Mahai ondoan.. Nork esaten du hori beti? _________________________________________ 9..... JOAKINA (3) Joakinak ez du familia handirik. Bi porru ere eskatzen ditu. Nolakoak direla erantzuten du? ____________________________________ ............. Joakinak familia handia al du? ____________________________________ 2.. Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 7.Irakurketa eta idazketa prozesua.... sagarrak daude...... Non daude sagarrak? ___________________________________________ 5...... Zer eskatzen du Joakinak? _______________________________________ 4.... GALDERAK: 1. garestiak direla entzuten du... Noiz esaten dute hori dendariek? ___________________________________ 10.. Baina Joakina ez dago konforme...... gutxi bizi dira etxean eta nahiko dira hiru ogi txiki.... Nork esaten du sagarrak merkeak direla? ____________________________ 8..... Konforme al dago Joakina? _______________________________________ 13.. Sagar hauek ere merkeak omen dira.......... Ez ditu nahi. eskuinean. Zenbat bizi dira etxean? _________________________________________ 3.. Irakurketa eta ulermen saioak -17 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Noski......... Nolakoa dute dena? _____________________________________________ 12. DATA: ..... Zer dute merke eta ona dendariek? _________________________________ 11..............

... baina kartera ez dago barruan.. Zer erosi nahi du Joakinak? _______________________________________ 2....... ogiak eta porruak erosi ditu... Nork pentsatzen du Joakina andre txoriburua dela? ____________________ .... Orain.............. Non egiten du kontua dendariak? __________________________________ 3...... Kartera barruan al dago? _________________________________________ 10........ Nork egiten du kontua paperean? __________________________________ 4... Zer pentsatzen du dendariak? _____________________________________ 13..... DATA: ....... GALDERAK: 1... ordaindu nahi ditu.. Non utzi du Joakinak dirua? _______________________________________ 12......... Dendariak paperean kontua egiten du eta sei euro eta laurogeitalau zentimo direla esaten du....Ai ene! Etxean utzi dut dirua! – esaten du.... Zenbat euro direla esaten du? _____________________________________ 7.... gazta...... Zer esaten du dendariak? _________________________________________ 6.. Joakina andre txoriburua dela pentsatzen du dendariak.. Zer egiten du paperean dendariak? _________________________________ 5. Zer utzi du Joakinak etxean? ______________________________________ 11...... Joakinak boltsa irekitzen du.. ... Zer irekitzen du Joakinak? ________________________________________ 8. Irakurketa eta ulermen saioak -18 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....... Nork irekitzen du boltsa? _________________________________________ 9....Irakurketa eta idazketa prozesua. IZEN DEITURAK: ... JOAKINA (4) Joakinak mahatsa...

DATA: ..Zerbeza nahi al duzu? Anderrek ezetz esaten du...... Zer nahi du Anderrek? ___________________________________________ 12......Irakurketa eta idazketa prozesua.. Lagunak orduan kafe hotz bat eskatzen du... Nork eskatzen du orduan kafe hotz bat? _____________________________ ............... ez du zerbezarik nahi... Nork hartu du zerbeza eskuan? ____________________________________ 9.. Baina ez kafe beroa... IZEN DEITURAK: . Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 7. Nor dago eserita aulkian? ________________________________________ 5.... Nolako kafea nahiago du Anderrek? ________________________________ 13...... ANDER (1) Ander eta laguna kafetegian daude.. GALDERAK: 1........ Lagunak zerbeza eskuan hartu eta honela esaten du: .... Nola dago Ander? _______________________________________________ 6............ Nor dago kafetegian? ____________________________________________ 3. Nor da egarri? __________________________________________________ 8. Nork esaten du ezetz? ___________________________________________ 11.. ez. Laguna aulkian eserita dago eta Ander zutik..... Oso eguraldi beroa dago eta Ander egarri da.......... Zer hartu du lagunak eskuan? _____________________________________ 10.. Non daude Ander eta laguna? _____________________________________ 2.............. Irakurketa eta ulermen saioak -19 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Non dago eserita laguna? ________________________________________ 4... kafea nahi du... Zer eskatzen du orduan lagunak? __________________________________ 14... hotza nahiago du....

Nor ari da hizketan? _____________________________________________ 9....... Zer du orain Txominek? __________________________________________ 13..... Mahai gainean zerbeza dago....... Nor dago eserita orain? __________________________________________ 4...... GALDERAK: 1.. egia da.... Bai.. Zer dago mahai gainean? _________________________________________ 6...Adizu.. Nork erantzun du Seat zaharra saldu egin duela? ______________________ 11.. Txominek orain kotxe berria du. DATA: . Irakurketa eta ulermen saioak -20 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Zer erantzun du Txominek? _______________________________________ 10....... non duzu kotxe zaharra? Txominek Seat zaharra saldu egin duela erantzuten du. oso polita eta egokia........ Zertan ari dira bi lagunak? ________________________________________ 8.... ANDER (2) Ander ere aulki batean eseri da eta orain biak.... Beste bat erosi duela... Nor eseri da aulki batean? ________________________________________ 2. Nork esaten du beste bat erosi duela? ______________________________ 12. Nolako kotxea du orain Txominek? _________________________________ ................. Non eseri da Ander? _____________________________________________ 3...........Irakurketa eta idazketa prozesua..... Ander eta bere laguna. IZEN DEITURAK: ..... Non dago zerbeza? ______________________________________________ 7. Anderrek galdera hau egiten du: .. txomin.......... eserita daude.. Nola daude orain biak? ___________________________________________ 5... Bi lagunak hizketan ari dira. Nork du orain kotxe berria? _______________________________________ 14..

..... Non du kafe katilua zerbitzariak? ___________________________________ 6............. Nor da gizon serioa? ____________________________________________ 2.. Zer uzten du mahai gainean zerbitzariak? ____________________________ 11. Berehela etorri da.. Nork du eskuan kafe katilua? ______________________________________ 7..............Mila esker.. mesedez – erantzuten du Txominek.....Irakurketa eta idazketa prozesua. GALDERAK: 1. Nolakoa da kafea? ______________________________________________ 8.. ....... Nork erantzuten du “mila esker”? __________________________________ 9...Jaunak...... Irakurketa eta ulermen saioak -21 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . ........ Nolako gizona da kefetegiko zerbitzaria? ____________________________ 4..... IZEN DEITURAK: ...... ANDER (3) Hemen da berriz kafetegiko zerbitzaria....... Nor da gizon atsegina? __________________________________________ 3.. DATA: . Zer du eskuan zerbitzariak? _______________________________________ 5.. Nork uzten du mahai gainean kafea? _______________________________ 10.. baina atsegina... Non uzten du zerbitzariak kafea? ___________________________________ .. hemen duzue kafe hotza..... Utzi ezazu hor.. Kafe katilua eskuan du............ Eta kafetegiko zerbitzariak mahai gainean uzten du kafea...... Oso gizon serioa da.

............... oso polita dela... Zer esaten du Txominek? _________________________________________ 7.................... nolakoa da zure kotxe berri hori? Polita al da? Txominek baietz esaten du... IZEN DEITURAK: .. Non sartu dira bi lagunak? ________________________________________ . Zer edan dute bi lagunek? ________________________________________ 9........ Ander isilik al dago? _____________________________________________ 2... DATA: ... Nora joan dira bi lagunak? ________________________________________ 10.. Citroen zuri bat da eta kalean dago aparkatuta... ANDER (4) Ander ez dago isilik........ Pozik dago kafetegian eta hizketan ari dira gelditu gabe........... Zertan ari da Ander? ____________________________________________ 5.... Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 11............ Irakurketa eta ulermen saioak -22 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Non dago aparkatua kotxea? ______________________________________ 8. Kotxean sartu dira eta orain buelta bat ematera doaz.......Irakurketa eta idazketa prozesua. Bi lagunek zerbeza eta kafea edan dute eta kotxera joan dira. Nor dago pozik kafetegian? _______________________________________ 4....... GALDERAK: 1. Nola ari da Ander hizketan? _______________________________________ 6...Esan Txomin.... Triste al dago Ander kafetegian? ___________________________________ 3.

. Karraspioren iritziz.. huts egin al du bietan?___________________________ ________________________________________________________________ 4.. Baserriko atean etxeko nagusia zegoen...... Bigarren tiroak belarri bat kendu dio...... Zer esaten dio txantxetan baserritarrak Karraspiori?____________________ ________________________________________________________________ .. Irakurketa eta ulermen saioak -23 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .............. IZEN DEITURAK: . Non zebilen ehizean Karraspio?____________________________________ ________________________________________________________________ 2.... bada...... DATA: .Irakurketa eta idazketa prozesua.... Tiroak entzun eta segundu bat pasa baino lehen hantxe ikusi zuen erbi handi bat arin-arin ihesi...Bai? Belarri bat kendu al diozu? – farrez baserritarrak -..........Zuk bota al dituzu tiroak? – galdegin zion baserritarrak........... ... ..... erbi bati bota dizkiot eta ia-ia harrapatu dut.. Noiz ikusi zuen baserritarrak erbia?_________________________________ ________________________________________________________________ 3.Bai – erantzun zuen Karraspiok -..... bi tiroko eskopeta bait zuen -... ....... Ondo egin duzu... hiru belarri? GALDERAK: 1..... KARRASPIO Karraspio ere bazen norbait..... osasun onez.... Baserri baten inguruan zebilen erbi baten atzetik eta “danba! danba!” bi tiro bota zituen – eta benetan bota zituen honek......... bai horixe! Zertarako behar zituen. Pixka bat geroxeago Karraspio ere agertu zen..

........... danba! hara.Atzo goizean ere uso pila bota nuen: berrogeitamar bai gutxienez.. danba! bestera.... – esaten dio lagun batek -. Eskopeta kargatzeko astirik ere ez zuen..... e........E........ danba eta danba? Eta eskopeta kargatu noiz? . Hura zen hura! Uso bandak pasa eta pasa ari ziren. .. Behin lagunekin hizketan ari zen: .... IZEN DEITURAK: . DATA: .... zer egin zuen?__________________________ ________________________________________________________________ 4. Esaten duenez. Norekin ari zen hizketan behin Bixente?______________________________ ________________________________________________________________ 2...........Irakurketa eta idazketa prozesua............... zer da hori.... danba! hona.. ala? GALDERAK: 1..... ordea? Horrenbeste uso pasa eta eskopeta kargatzeko astirik banuela... Zergatik?_____________________ ________________________________________________________________ ........ Hainbeste uso ikusi zuenean...... Irakurketa eta ulermen saioak -24 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ........... ESKOPETA KARGATU? Bixente ere ez zen ehiztari makala. gelditu gabe. Eskopeta hartu nuen eta danba! batera... zenbat uso bota zituen?______________________________ ________________________________________________________________ 3.....Eskopeta kargatu? Zer uste duzu...

............. lau edo bost firma egin eta berehala ateratzen omen dira kafetxo bat hartzera. Irakurketa eta ulermen saioak -25 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... paper guztiak bete eta firmak egiteko. Funtzionario horiek alfer fama izaten dute.............. Zer egiten dute bulegoan sartu eta gero?___________________________ _______________________________________________________________ 5. faborez. OHAR GARRANTZITSUA Burokrazia ez da ona izaten........ Zer esaten du oharrak?___________________________________________ ________________________________________________________________ .... Eta.... Burokraziak berehala konpontzen al ditu arazoak?____________________ _______________________________________________________________ 2.................. Zertarako behar dira horrenbeste funtzionario?_______________________ _______________________________________________________________ 3. sartu baino lehen”...... Arazorik txikienak ere bide luzea egin behar du.... ministro batek ohar hau jarri omen zuen ministerioko bulego guztietan: “Ez irten.. DATA: ..... GALDERAK: 1... Bakoitzak bost edo sei firma behar ditu.... Gero. mahai batetik bestera eta bulegotik bulegora. noski. Langile fama al dute funtzionarioek?_______________________________ _______________________________________________________________ 4. eta bihar arte! Hori dela eta.... Berandu sartzen omen dira lanera... egunkariak irakurri...... Non ipini zuen ministroak oharra?__________________________________ ________________________________________________________________ 6.. IZEN DEITURAK: . Paperak gora eta behera ibiltzen dira holakoetan....Irakurketa eta idazketa prozesua......... mila funtzionario behar dira horretarako....

.... noski..............Irakurketa eta idazketa prozesua. Noiz esaten du lanpostu ona duela?_________________________________ ________________________________________________________________ 3........... Aste batzuk pasa eta gero honela dio: ..... Okerragoa al da oraingoa?________________ ________________________________________________________________ 5. Zertarako jarri diote laguntzailea?___________________________________ ________________________________________________________________ ..... Irakurketa eta ulermen saioak -26 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ........... LAGUNTZAILE ETA GUZTI Ministro baten iloba ministerioan hasi da lanean...... Osabaren laguntzaz sartu da. Zergatik uste zuen lanpostu ona zuela?______________________________ ________________________________________________________________ 4.... lanpostu ona nuela uste nuen.... Baina benetan lanpostu ona oraingoa da: hori bera egiteko laguntzaile bat ere jarri didate.. DATA: . Nola sartu zen ministerioan gure gizona?_____________________________ ________________________________________________________________ 2......Lehen..... lanpostu egokia zuen... IZEN DEITURAK: ........ Lehen..................... Ez bait nuen ezer egin behar egun osoan.. GALDERAK: 1.....

Nagusiari ez zaio gaizki iruditzen eta erloju handi bat ipintzen du aszentsore erdian.... Nolakoa da Eugenioren lana.... jendea eten gabe ari bait zaio galdezka: .. mutik..... Horregatik.. Irakurketa eta ulermen saioak -27 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . ....... nekagarria ala aspergarria?_______________ ________________________________________________________________ 4... .. DATA: ... okerrago geratu dira gauzak Eugeniorentzat....Atzeratuta al dabil? – hirugarrenak..Ondo al dabil erlojua? – beste batek. Oso mutil isila da Eugenio.. Zergatik behar da aszentsorea?____________________________________ ________________________________________________________________ 3. Baita alferra ere.. Egun batean saltokiko nagusiari zer gertatzen zaion esaten dio eta. Egin al du nagusiak Eugenioren nahia?______________________________ ________________________________________________________________ 6. ZORATU EGINGO NAIZ Eugenio saltoki handi batean ari da lanean. Saltokiak sei solairu ditu eta jende asko ibiltzen da beti gora eta behera gauzak erosten.. edozeinek ikusteko moduan. Eugenioren saltokia denda koxkorra al da?__________________________ ________________________________________________________________ 2.Adizu.........Ez al dago aurreratua? Zoratu egingo da Eugenio gaixoa. IZEN DEITURAK: .. ordu ona al da hori? – galdegiten dio batek.. Ez zaio gustatzen jendearekin hitz egitea.......... mesedez. ordea. Zer eskatu dio Eugeniok nagusiari?_________________________________ ________________________________________________________________ 5.... mutil... ba al dakizu zer ordu den? Eta ordua esan behar beti. ........... . botoiak zapaldu................ Hobeto al dago Eugenio? Zergatik?_________________________________ ________________________________________________________________ ....Barka.. Orain..! GALDERAK: 1.. nazkatua dabil lan horretan........... Aszentsoreko mutila da Eugenio: atea ireki eta itxi. aszentsorean erloju bat ipintzeko eskatzen dio.......Irakurketa eta idazketa prozesua. horretan ari da goizetik gaueraino....

... ....Eta nola ez da.. noski.. horren txikia izanik? Zure aitari ez al zaio futbola gustatzen? .. DATA: .... Irakurketa eta ulermen saioak -28 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . baina hemen dut sarrera – erantzun zion mutilak txartela erakutsiz. IZEN DEITURAK: ...... Hango aupa...... Nola etorri zara bakarrik......... txalo eta zarata! Tribunako atean zegoen atezainak hamar bat urteko mutil koskor bat ikusi zuen poliki eta beldurrez bezala inguratzen.Etxean geratu delako... ....Irakurketa eta idazketa prozesua. .. bada zurekin etorri? .... Atezainak zerbait arraroa somatu zuen eta dei egin zion: ..... Atezainak.Futbola gustatu? Horixe! Futbol zale amorratua izan da beti..... noiz esan zion haurrari pasatzeko?_________________________ 6. Nolako giroa zegoen?____________________________________________ 4............ Ekiporik onenek jokatzen zuten eta partidua irabazten zuenak lehen saria jasoko zuen..Bai.... Nork jokatzen zuen partidua?______________________________________ 2... ezin dut ulertu. SARRERA BILA Igande arratsalde batean partidu interesgarria jokatzen zen gure herriko futbol zelaian. Hara bildu ziren futbol zale denak purua ezpainetan eta apostu handiak eginaz.... Zergatik harritu zen atezaina?______________________________________ ...... sarrera galdu du eta hantxe dabil bila...Baina. bakarrik nator.... Mutikoa pozik eta saltoka pasa zen barrura.. GALDERAK: 1...Bakarrik al zatoz? – galdetu zion harriturik atezainak. sarrera galerazi eta pasatzeko esan zion txartelean zulo bat egin ondoren...... erotu beharrez...... Nok ikusi zuen mutila?____________________________________________ 5...... Inoiz baino giro beroagoa zegoen....... Zer jasoko zuen irabazleak?_______________________________________ 3.. Atezainak ezin zion.

Lehenbiziko eguerdian jatetxe ospetsu eta dotore batera joan zen bazkaltzera....... Zergatik ez zuen dirua hartu zerbitzariak?____________________________ 9.... Zer pentsatu zuen zerbitzariak harrituta?_____________________________ 8... Edariak ere ez zituen merkeenak eskatu........ konfunditu zarela uste dut.. “Eskupeko hau handiegia da – pentsatu zuen .. Horrela ikasiko duzue eta hurrengoan hobeto zerbituko duzue... ez naiz konfunditu.. kopa baten azpian.... Zein jende zegoen harriturik?______________________________________ 5. Makurtu eta belarrira mintzatuz honela esan zion amerikano aberatsari: ..... hirurogei euro utzi zituen isilka...Barkatu. Konturatu gabe utzi al zuen eskupeko hura?__________________________ . IZEN DEITURAK: .. Eskupeko txikia utzi al zuen?_______________________________________ 7.. Inguruko mahaietako jendea harriturik zegoen... zerbitzariarentzat.. Nolako edariak edan zituen?_______________________________________ 4. Janari garestienak eskatu zituen eta ederki bazkaldu zuen... Zintzoa zen zerbitzaria eta ez zuen dirua hartu.... Diru hori... Lantegiko negozio inportante batzuk egin behar zituen han. GALDERAK: 1....... Zein aukera izan zuen amerikanoak?________________________________ 2. ez – moztu zion serio amerikanoak -...... harritu egin zen.. Bukatu zuenean...... DATA: .. Gizon hau konfunditu egin da”.. Irakurketa eta ulermen saioak -29 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Zerbitzariak dirua ikusi zuenean.... Nahita utzi dut propina txikia....Irakurketa eta idazketa prozesua.....Ez.. Janari merkeak eskatu al zituen?___________________________________ 3..... jauna. zerbitzua ez bait da oso ona izan......... HORRELA IKASIKO DUZUE! Ipar Amerikako aberats berri batek Europara etortzeko gogo bizia zuen.. Norentzat utzi zuen amerikanoak dirua?______________________________ 6. Hirurogei euro eskupeko egokia al da amerikanoaren ustez?_____________ 10...... ....... Egun batean Bartzelonara joateko aukera izan zuen..

.. Tarta zati txikiak jaten al zituen Luisitok?_____________________________ 2.... etxean bezala. urrutira begiratu eta tonto aurpegia jartzen dut.... Lantegian ere. ordea.... Mutil-zahar geratu al zen Luisito?___________________________________ 6... Nere anaiak azkarragoak ziren.. asteak eta urteak. neretzat izaten zen postrerik onena: .. baina postre txikiagoa zuten beti. azkarragoa bihurtu al zen Luisito?______________ 5...... tonto izan naiz beti eta tonto izaten jarraitu nahi dut...Irakurketa eta idazketa prozesua. lasai geratzen nintzen...... Eskolara hasi eta nota txarrak ekartzen genituenean aitak ipurdia berotzen zien nere anaiei... Isil-isilik egoten naiz beti eta berak agintzen du etxean..... berak agindu eta nik paperak firmatu.... etxean eta bere aitaren lantegi handian.. Gauza batzuetan berdinak gara tontoak eta azkarrak. Etxetik kanpora ere agintzen al du Luisitoren emazteak?________________ 7... oso motza da eta zigortuz gero...... Denek azkarrak izan nahi dute.. Hilaren azkenean sobre lodia jasotzen dudanean. TONTO ZORIONTSUA Gaurko egunean ez da hain erraza tonto izatea........ Lan astuna al du Luisitok?_________________________________________ . Handiagoa egin zenean....... lehen baino motzago geratuko zaigu.. Handiagoa egin nintzen eta lehen bezain tonto jarraitzen nuen... Norentzat izaten zen postrerik onena?_______________________________ 3...Alferrik da hau jotzea – esaten zuen aitak-. Nere andrea benetan itsusia da eta oso zakarra..Tarta zatirik handiena Luisitorentzat utziko dugu – esaten zuen amak-.. DATA: .. Horrela... Anaiek Luisitok baino postre handiagoa jaten al zuten?__________________ 4... IZEN DEITURAK: .. bada.. Ni.......... ez da jendearekin atsegina... aurrera joan ziren egunak..... firmak bota eta bota eta diru asko irabazi: hori da nere bizimodua... Erdi tontoa da eta guk ematen ez badiogu jan gabe geratuko da gizajoa. Txikia nintzenean.. GALDERAK: 1. Irakurketa eta ulermen saioak -30 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Ni tontoa naiz.. ... eta egun batean ni ere ezkondu nintzen. ni berriz.. ordea.... eta berdin zait.........

.. Neskak gelan banatu zituen........ honela esan zuen irrifarrez: .Hau eguraldi ederra! Hondartzara joango al gara? – esan zuen batek. Irakurketa eta ulermen saioak -31 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Neskek.. IZEN DEITURAK: . Goiz zen oraindik...Zer gertatu zaizue goizean? Non izan zarete? ... Zer erantzun zioten neskek maistrari?_______________________________ 8. autobusari gurpila zulatu zaio eta bide erdian geratu gara......... zertarako hartu behar zuten autobusa?_______________________ 2..Zein gurpil zulatu zaio autobusari? GALDERAK: 1.. berehala.. Noiz proposatu zuen neska batek hondartzara joatea?__________________ 3. Zer erantzun zuen neska potoloak?_________________________________ 4. gutxi gora-behera... Baina goizean azterketa izan dugu eta zuek orain egin beharko duzue.. Eta hondartzara joan ziren denak....... Zenbat galdera jarri zituen azterketan?______________________________ ... eskolara joateko. ...Ederki.... Noiz deitu zituen maistrak?________________________________________ 7. Hementxe gelditzen da hondartzarako autobusa ere. Beste geltoki batera joan al ziren hondartzako autobusa hartzera?________ 5...Irakurketa eta idazketa prozesua......Zera.......... AZTERKETA ZAILA Udaberriko goiz eguzkitsu batean neska talde bat autobusa hartzera zihoan.. Maistra zaharrak hori entzutean bekokia zimurtu zuen... Zenbat ordu pasa zituzten........... . hondartzan?______________ 6. ederki....... ordea.. Hantxe egon ziren eguzkitan eguerdira arte........ DATA: ......Ez da ideia txarra – erantzun zuen neska potolo batek -.. baina nahiko bero zegoen eta neskatilek ez zuten lanerako gogo handirik. Azterketak galdera bakarra zuen: ... maistrak deitu zituen: .... geltokira iritsi zirenean... inori ezer esan gabe. Arratsaldean eskolan agertu zirenean....

...... Pozik zeuden elkarren berriak entzunik.... ..... Euria. Zer esan zion jakintsuaren emazteak lagunari?______________________________ 5. pijama bila joan naiz etxera...... oso ondo nago.... Irakurketa eta ulermen saioak -32 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Senar-emazteak gela prestatzera joan ziren jakintsua egongelan utzirik. Oso gizon despistatua zen....... Harritu egin ziren oso eta ez zekiten zer egin.. Pijamarik gabe ezin bait dut lorik egin. lagunak eta honen emazteak gaua beren etxean pasatzeko esan zioten fisikoari..Ahul samar zabiltzala esan zidan lehengoan zure emazteak eta ez zaizu euritan ibiltzea komeni. sutondoan eserita kontu kontari. Handik ordu erdira txirrinak jo zuen eta senar-emazteak korrika joan ziren atea irekitzera. munduko unibertsitaterik famatuenetan ibilia zen irakasten eta dozenaka liburu zituen Fisika gaiez idatziak. ez zuten han aurkitu.. IZEN DEITURAK: .. – esan zien lagunei barkamena eskatuz bezala -.... Gure jakintsua zen... ........... Jakintsuak.. euria gogor hasi zuen eta lagunak piska batean egoteko esan zion Iturriri. Noiz eman zien baiezkoa?_______________________________________________ ...... DATA: ... Afaria amaitu zutenean egongelara pasa ziren eta afalondo luzea egin zuten.... ordea.... GALDERAK: 1. Norengana joan zen afaltzera?___________________________________________ 3. goitik behera bustia...Badakizue... Azkenean........ gero eta gogorrago ari zuen eta piska batean geratu zen..Hori esan al zizun? Ez egin kasurik..... EZIN LORIK EGIN Iturri jauna jakintsu handia zen. Egun batean irakasle lagun baten etxera joan zen afaltzera...... Itzuli zirenean. eta batzutan gauza farregarriak egiten zituen.. gela libre bat bazutela eta hantxe egingo zuela lo...... atzerrian ezagunagoa bere herrian baino.... ordea...... . ordea. ordea. Ezaguna al zen jakintsua bere herrian?____________________________________ 2. Etxerantz abiatzeko garaian. Jakintsuak ez zien trabarik egin nahi eta ezetz esan zien hasieran...Irakurketa eta idazketa prozesua.. Nola igaro zuten afalondoa?_____________________________________________ 4.. zergatik esan zien ezetz hasieran?______________________________ 6.... baina lagunen ardura eta kezka ikusirik azkenean baiezkoa eman zien.....

Zergatik hartu zuen pena Adolfok?________________________________________ . Janaria urritzen hasi zitzaion.. DATA: . Nolako karga zekarren hil zenean?________________________________________ 9....... Azkenean....... Non hil zen?_________________________________________________________ 10.... IZEN DEITURAK: .. Egunkariek egunetik egunera berri txarragoak zekartzaten..... Zergatik?____________________________________________________________ 5. Lehen baino gutxiago ematen zion eta halere zaldiak itxura berbera zuen eta karga lehen bezain ondo eramaten zuen........ zaldia ohitu egiten zen. Janari asko zegoen negu hartan?_________________________________________ 2.. SUERTE TXARRA Negu hura oso gogorra izan zen.. ez zen askoz hobeto bizi... Nola konpondu zuen arazoa?____________________________________________ 6..........Lastima – esan zuen penaz Adolfok -..... Gutxiago janda..... zaldia jan gabe bizi zela zirudien... nondik atera hari emateko belarra eta pentsua? Belarrik ez zuen eta pentsua erosteko dirurik ere ez.. lan gutxiago egiten al zuen zaldiak?_________________________ 7. bide bazter batean hila geratu zen zaldi gaixoa... Izan ere. Ez zen inon lanik... zer zirudien?________________________________________________ 8.. Gero eta gutxiago emango diot eta ohituko da”. Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 3.. egunero jana gutxituz zihoan eta...... Azkenean....... ... Hau zoritxarra! Oraintxe ikasi du jan gabe bizitzen eta.. Zaldia edukita.. bizkar gainean egur karga handia zekarrela. Inork ez zuen dirurik eta eguneroko ogi puska lortzea ez zen batere erraza.......... Honela..... Irakurketa eta ulermen saioak -33 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Egun batean. janariak aurkitzea ere oso zaila zen. itxuraz...Irakurketa eta idazketa prozesua.. hil egin behar! GALDERAK: 1... hobeto bizi al zen Adolfo?__________________________________ 4. Adolfok behintzat zaldi bat bazuen eta pozik zegoen.... Hori ikusirik poztu egin zen Adolfo: “Janaria gutxitu diot eta berdin berdin jarraitzen du..... Zaldia eduki arren... ordea.. ordea.

. Bere gauzak bizkarrean hartu eta atzerantz abiatu zen trintxeran barrena........ DATA: ...........Irakurketa eta idazketa prozesua.. Etengabeko zaratak belarriak zulatzen zizkien gudariei..eko Gerra Nagusian gertatu zen. Nora iritsi nahi zuen soldaduak?__________________________________________ 10.. URRUTI 1914. ahalik eta urrutienera iritsi! .... Aurpegi txarra jarri zuen honek: ... Alemania eta Frantziaren arteko mugan trintxera luze eta sakonak egin zituzten. hamar orduko txandak eginaz.... Hilabete asko zeramaten handik mugitu gabe. edozein momentutan balaren batek jo eta bertan gelditzeko arriskupean.. Gudari asko hiltzen al zen trintxeretan?____________________________________ 6.. Norantz jo zuen?______________________________________________________ 8. IZEN DEITURAK: . Egun batean soldadu batek.. Ordu erdia zeramanean.. Gudariak trintxeretan bizi zirela esan zitekeen.. Zergatik harritu zen soldadua?___________________________________________ .. Irakurketa eta ulermen saioak -34 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....Baina.. Eta hori zoritxarrez maiz gertatzen zen...... Goitik balak eta kainoi bonbak pasatzen ziren.... zaurituak honenbeste... mutila? ... Noiz egin zuen topo ofizialarekin?________________________________________ 9.. Zer egiten zuten soldaduek?_____________________________________________ 3....Hara! – orduan soldaduak harridura handiz-..... Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 4..Badakizu jauna... Gudua luze eta zakar zihoan. borroka ez zait gustatzen eta frentetik urrundu nahi nuen........ eta ez zekitela hura noiz bukatuko zen..... Gudariek ez zeukaten beste egitekorik: trintxeran sartu eta tiroak bota... ihes egitea erabaki zuen.. 1914eko Gerra laburra izan al zen?_______________________________________ 2.................. ofizial batekin topo egin zuen.. Ez nuen uste horren urrutira iritsia nintzenik! GALDERAK: 1. Egunkariek beti berri berberak ekartzen zituzten: hildakoak hainbeste zirela..... han egoten aspertua eta batez ere hango zarataz beldurtua.. Zergatik aldegin zuen soldaduak?________________________________________ 7..... lotsagabe hori! Ez al dakizu ni nor naizen? Jenerala nauzu! .Nora zoaz. Zeren arriskuan bizi ziren soldaduak?_____________________________________ 5..

. Eta hitz hauek idatzi zizkion lehen orrian: “Nere aspaldiko lagun zahar Gorka Ariztimendiri. bere azken nobelaren ale bat. zuretzat – esan zion lagunari – erregalatzen dizut.... Zer esaten zien literaturako maisuak ikasleei?_________________________ ________________________________________________________________ 2.... adiskidetasun beroz”..Bai.......... gogoan dut........Gogoratzen al zara literaturako maisuaz? Idazteko esaten zigun.......... pozik bidali al zion liburua lagunari?____________________ ________________________________________________________________ ....Nik kasu egin nion eta orain idazlea naiz. ..... Handik lau hilabetera bigarren eskuko liburu zaharren denda batean sartu zen eta liburu merkeenak ikusten ari zela.. bere lagunari erregalatu ziona aurkitu zuen........Tori. Zer aurkitu zuen idazleak liburu zaharren dendan?_____________________ ________________________________________________________________ 6... Bigarren aldian. GALDERAK: 1.. IZEN DEITURAK: .. ... idazteko egunero zerbait... Nori esaten zion hori?____________________________________________ 3.Irakurketa eta idazketa prozesua. Inork entzun al zion kontsejua maisuari?_____________________________ ________________________________________________________________ 4. DATA: ... Lagunaren esker gaiztoak oso mindu zuen idazlea eta liburua erosita berriro bidali zion lagunari lehengo eskaintzaren azpian beste hau idatzirik: “Nere aspaldiko lagun zahar bezain txar Gorka Ariztimendiri... . Irakurketa eta ulermen saioak -35 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . lehen baino adiskidetasun hotzagoz”. horregatik........ oso poztu ziren bi lagunak kalean topo egin zutenean... Hori esan eta kartera irekiz liburu bat atera zuen.. Ikasle guztiei esaten zien hori...... Zer eman zion idazleak lagunari?___________________________________ ________________________________________________________________ 5......... nobelagilea............. Adiskidea besarkatu ondoren honela esan zion idazleak: . Urteak ziren elkar ikusten ez zutela eta... LEHEN BAINO HOTZAGO Idazle ezezagun batek aspaldiko lagun zahar bat aurkitu zuen behin kalean....

Badakizu........... bai. IZEN DEITURAK: ....Zuk okerrak? .... ... ..... lagunaren txabolatik ardi bat edo beste hartu eta nere txabolara eramaten dut.... aspertu egiten bait zen.. Nirekin haserre zinela uste nuen.. Zergatik aspertzen zen elizan?___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3....... ni erdi tontoa naiz eta.Zer duzu.. .... badakizu. Bustingorri aurrean ikusi zuenean.Bai... bai.......... konturatu gabe..... Poztu egin zen apaiza... konfesatzera joan zen gure mutila.... Zergatik ez zituen bere ardiak lagunaren txabolara eramaten?_________________ . Bustingorri? Ez zara aspaldian etorri. baina nik ere batzutan egiten ditut okerrak..... Eta zer? . ni erdi tontoa naiz eta..... Zer egiten zuen Bustingorrik batzutan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 7... Gutxitan joaten zen elizara.. zer gertatzen da gau iluna denean? .. gutxi ikusten da eta nik. erdi tontoa naiz......... bihurrikeriak. jauna! Ni erdi tontoa naiz..Irakurketa eta idazketa prozesua...Bai zera! Hori ez... badakizu.Bada... ... Pozik egoten al zen Bustingorri elizan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 2... badakizu... .. ..... ERDI TONTOA “Bustingorri” artzai gaztea erdi tontoa omen zen. ni erdi tontoa naiz eta.. halere.. DATA: . Askotan izaten al da gau iluna?__________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. Eta. Zer uste zuen apaizak?_________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5.Eta ez al duzu inoiz alderantziz egiten? Ez al duzu inoiz ardiren bat zure txabolatik lagunaren txabolara pasatzen? . Irakurketa eta ulermen saioak -36 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .....Bai.Bada....... Zergatik poztu zen apaiza?______________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.. erdi tontoa zara. batzutan gau iluna da eta gutxi ikusten da....Bada. ez tonto osoa! GALDERAK: 1.. Egun batean. Elizan beti gauza berdinak esaten dituzte eta.Bai..

...... Bakoitzak bere zereginari heldu zion: kapitainak norabidea markatzen zuen. Eta Gorrik aingura jasotzearekin batera... GALDERAK: 1........... Bi egunetako haize boladak bultzada handia eman zien... Zer gertatu zen “Goizeko Izarra” Panamako kostaldean zegoela?_______________ ______________________________________________________________________ 5... haizea gelditu egin zen bat-batean........“Ostertzean laino beltz bat!”.Irakurketa eta idazketa prozesua. Lau egun pasa zuten leku hartan......“Aingura jaso!” – agindua eman zuen Jose Antonio Etxebarriak.... ia mugitu ere gabe....... Irakurketa eta ulermen saioak -37 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... DATA: .... zalantzarik gabe hura zen dortoka lapurren helbidea.. San Frantzisko aldera zihoazen. Periko bizkar gainean zuela. “Goizeko Izarra”ren kapitainak...... Zer gertatu zen lehenbizi?______________________________________________ ______________________________________________________________________ ....... PIRATEN ATZETIK Oihal guztiak zabaldu zituen “Goizeko Izarra”ren tripulazioak eta haize bolada batek puztu zituen... Xaguxahar.. Norantz abiatu zen “Goizeko Izarra”..... sukaldean bazkaria prestatzen hasi zenean..... baina Panamako kostaldean zeudela.. zer egokitu zitzaion Xaguxaharrari?______ ______________________________________________________________________ 4. Imanolek lema zeraman bitartean... Gorrik aparailuen lanak burutu zituen.. Gorrik jo zuen alarma........ Bakoitzak bere zereginari heldu zionean.. IZEN DEITURAK: . lehertzeko zorian dagoen globo baten antzera. Non saltzen zituzten itsaslapurrek dortokak?________________________________ ______________________________________________________________________ 3..... Jatetxe txinarretan saltzen zituzten dortokak prezio onean eta aspaldian zebiltzan lapur haien arrastoaren bila... Bostgarren egunaren arratsaldean..... ziztu bizian abiatu zen belaontzia iparralderantz.. .. Gorrik aingura jasotzearekin batera?________ ______________________________________________________________________ 2... ...

............. Nola ezagutu zituen Nikasio Matxinbarrenak itsasertz uztiak?_____________ ________________________________________________________________ 2...... IZEN DEITURAK: .......... noiznahi bandera beltza jasotzen bait zuen........ azkar abiatzen zen itsaso batetik bestera..... MEDUSAKO KAPITAINA Oso gizon ausarta zen Nikasio Matxinbarrena. bere itsasontzi gorria... horixe duzue Nikasio Matxinbarrena..... laster hasi zen bere soto eta bodegetan gordeak zituen dortoka gaixoak nori salduko ote zizkion arakatzen...... tratanterik maltzurrena........ Itsasertz guztiak miatuak zituen batetik bestera..... han-hemenka lapurretak eta sarraskiak eginez.... garai bateko piratek egiten zuten modura.... Zertan hasi zen Nikasio San Frantziskora iritsi bezain laster?_____________ ________________________________________________________________ 4.....Irakurketa eta idazketa prozesua.. DATA: ... Nolakoa zen Medusako kapitaina?__________________________________ ________________________________________________________________ . Medusak harri eta zur uzten zituen hari begira geratzen ziren guztiak.. Irakurketa eta ulermen saioak -38 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... Medusako kapitaina.. Galapagoetatik nora iritsi zen Medusa?_______________________________ ________________________________________________________________ 3... Itsasoko haize erauntsiek eta arriskuek ez zuten beldurtzen eta Medusa........ estafadorerik handiena........ eta denborarik galdu gabe....... Galapagoetatik amen batean ailegatu zen San Frantziskoko porturaino. GALDERAK: 1. Piratarik ausartena.

batbatean urdindu egin zen zerua....... GALDERAK: 1. “Goizeko Izarra”ri bere kabuz joaten utzi zion.... une hartan tximista batek jo eta itsasontziko masta txikitu zuen txotx bat balitz bezala..... hurrengo olatu gaindiezinera bidali zuen...Ordu bete barru neu irtengo naiz! – ihardetsi zion Gorrik...... Jose Antoniori erreleboa ematera atera zenerako.Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -39 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Zer esan zien Jose Antonio Etxebarriak tripulaziokoei garrasika?__________ ________________________________________________________________ 2......... olatuek suntsi ez zezaten..... kabinan sartu zen Jose Antonio atseden hartzera........ .. ZIKLOI BAT Ia ez zuten oihalak jasotzeko astirik ere izan. haizeari aurre eginez...... “Goizeko Izarra” hamar metroko olatu erraldoi batek hartu eta indar ikaragarriz astinduz........ Bere burua soka batez lotu zuen txopan eta...... iparraldera goaz eta! – esanez.. Ordu bete pasa zen Gorri. Noiz txikitu zuen tximistak masta?__________________________________ ________________________________________________________________ 3. Eta batak besteari erreleboa emanez.. Jose Antoniok lemari tinko helduta........ .... baretu itsasoa eta haize garbi batek bultzatu zituen oso gertu zegoen San Frantziskoko portu aldera.. Gorri..... IZEN DEITURAK: ..Olatuei segi.. Nolakoa zen Goizeko Izarra astindu zuen olatua?______________________ ________________________________________________________________ ..... hogeitamabi ordu pasa zirenean...........Kabinan sar zaitezte eta leihatilak itxi! – agindu zuen garrasika Jose Antoniok.... ... DATA: ..

... Baineran garbitu eta ohean sartu dute... Zenbat egunetan ibili dira elkarrekin?________________________________ ________________________________________________________________ 4.. Zenbatgarrengo pisuan bizi da osaba Periko?_________________________ ________________________________________________________________ 3.. GALDERAK: 1. Baina bukatu dira oporrak eta esan dio Txibik osabari: . Osaba Perikoren etxera joan dira biak. osaba Periko! Astoa eta ni etxera goaz.... Zer gertatu zen astoarekin?_______________________________________ ________________________________________________________________ ...... Txibi! Zer moduz? Bai asto polita hauxe! Asko gustatu zaio osabari Txibiren astoa.......... Eta hegazkinez etorri da Txibi etxera..... DATA: . Osaba Periko 25...... Orain lo dago. Eta osaba Perikok esan dio orduan Txibiri: .. TXIBI ETA BERE ASTOA Iritsi dira Ameriketara Txibi eta bere asto maitea.... IZEN DEITURAK: ....Agur.... Pozik erosiko luke.....Irakurketa eta idazketa prozesua.. pisuan bizi da......... Nora iritsi dira Txibi eta astoa?_____________________________________ ________________________________________________________________ 2... Txibi eta astoa. Orain siestan dago.. Ameriketako txoko guztiak bisitatuz........... Oso gustora ibili ere.. Hamabost egunetan elkarrekin ibili dira Periko.. Neuk ordainduko dizut bidaia....... Txirrinaren hotsa entzun duenean jaiki eta atea irekitzera joan da....Kaixo.. utzi ezazu hemen astoa eta zoaz hegazkinez etxera. Astoa oso nekaturik iritsi da Ameriketara. Ilobari musu handi bat eman eta esan dio: ...... Han geratu da astoa osaba Perikoren etxeko balkoian.....Aizu..... Nola itzuli zen Txibi etxera?________________________________________ ________________________________________________________________ 5... Irakurketa eta ulermen saioak -40 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .....

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -41 - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful