Irakurketa eta idazketa prozesua.

Irakurketa eta ulermen saioak -1 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BAT MATXIN PARRAT
Bat: Matxin Parrat.
Bi: Mitxel Eperdi.
Hiru: kolko bete diru.
Lau: iko melau.
Bost: koxkotean koxk.
Sei: korta bete behi.
Zazpi: buru bete bazpi.
Zortzi: katilu bete zorri.
Bederatzi: katuaren larrua eratzi.
Hamar: mar-mar. 
Inguratu abestian agertzen diren animaliak:
katua
zaldia
zorria

bazpia(bartza)
txakurra
zezena 

Zenbat zenbaki agertzen dira? 

Lotu gezien bidez:
kolko bete
korta bete
buru bete
katilu bete

bazpi (bartz)
diru
zorri
behi 

Zeri egiten dio hozka? Adierazi: 
buruari 
ileari 
garondoari 

diruari 
larruari 
pikuari 

Osatu esaldia hauetakoren batekin:
asko samar / mar-mar / atzamar
Hamar:

Sagua
behia
txoria

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -2 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BEHIN JOAN NINTZEN
Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txakur bat;
txakurrak txau txau txau
nik txitxi berari:
ekarri nuen etxera.

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txistu bat;
txistuak fli fli fli
txakurrak txau txau txau:
eraman nion amari. 

Zer erosi zuen azokan? Inguratu:
txerria
txanoa
txoria

txalupa
txistua
txangurrua

txakurra
txerria
txistorra 

Nola egiten dute? Lotu gezien bidez:
txakurrak
txistuak
txoriak

fli fli fli
txio txio
txau txau txau 

Idatzi BAI ala EZ:
Txakurrak haragia jan zuen. ______
Txakurrak txistua jotzen zuen. _______
Amari txistua eraman nion. ________
Txoriak negar egin zuen. ______ 
Nork egin zuen negar? Zergatik? 

Zenbat aldiz joan zen umea azokara?

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txori bat:
txoriak txio txio,
nik berriz negar lodi:
ihes egin zuen basora.

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -3 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
EGUN BATEAN

MIXMIX KATUA

Egun batean, ikusi nuen
eulia soinua jotzen,
haren ondoan, zoraturikan,
arkakusoa dantzaten,
zimitza berriz, dotore jantzita,
errefreskuak partitzen,
haien ondoan, bi zorri handi
barrez eztulka itotzen.

Katuen herrixkan bizi da
gure Mixmix katua.
Egunero goiz jaikitzen da,
garaiz ibiltzea atsegin du eta.
Ureztailuaz bainatzen da,
txukun orraztu, amari lagundu
eta gosaldu egiten du:
arrautzak, esnea eta ogia.
Motzila ondo aztertu,
ezin zaio ezer ere falta,
eta eskolara iristean,
denak agurtu: “Miau, miau!” 

Lotu gezien bidez:
eulia
arkakusoa
zimitza
bi zorri

dantzatzen
errefreskuak partitzen
barrez itotzen
soinua jotzen 

Nola du izena bigarren olerkiko katuak? 

Idatzi E egia bada eta G gezurra bada:
Olerkiko katua goiz jaikitzen da zeren:
____ Ez baitu lorik egiten gauez.
____ Garaiz ibiltzea gustatzen baitzaio.
____ Saguek esnatu egiten baitute.
____ Gosaria kenduko dioten beldur izaten baita. 
Jarri odenan katuaj egiten duena. Idatzi 1, 2, 3 eta 4:
____ Jaiki.
____ Gosaldu.

____ Amari lagundu.
____ Bainatu eta orraztu. 

Eskolara iristean, zer esaten du katuak ikaskideak agurtzeko?

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -4 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
A, a, a
Arto gorri koxkorra
Oilarraren gandorra
Gorritzen da bixkorra.

E, e, e
Nik artoa dut maite
Ahoan du bibote
Arta bixarrez bete.

O, o, o
Arto goxo potolo
Hosto azpian lolo
Begi gorri poxpolo.

I, i, i
Artirina nahi dut nik
Egiteko talotxin
Gazte gozoz beterik
U, u, u
Artaputzak pin-pan-pun
Zartaginetik joan nahi du
Jauzi eta istilu. 

Zein da abestiko protagonista? 

Zerk egiten du pin-pan-pun? 

Nolakoa da artoa? 

Inguratu egiazkoak diren esaldien zenbakiak.
1.
2.
3.
4.

Oilarrak gandorrean artoa du.
Artoaz gazta egiten da.
Artoak bizarra du.
Artoak begi urdinak ditu. 

Zer egin nahi izaten du artoak? Adierazi. 

Zartaginetik kanpora irten. 
Zartaginean sartu, goxo – goxo.

. Eskolara joateko........ ile luzea eta bibotearekin..... astoak arkatza eta koasernoa behar zituen. buruan txapela eta gabardinarekin.... Irakurketa eta ulermen saioak -5 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Astoari asko gustatzen zitzaion bere ikastola............... DATA: . hizketan egon nintzen atzo berarekin.......... ASTOA IKUSI NUEN  Astoa ikusi nuen betaurrekoekin....................... Zein aholku eman zion lagunak astoari? .. Inguratu astoak soinean zituenak: gabardina arkatza gona betaurrekoak bibotea ile motza ile luzea zapatak txapela Zergatik zegoen triste astoa? Zer nahi zuen astoak? Idatzi E egia bada eta G gezurra bada: ___ ___ ___ ___ Haurrekin gaizki moldatuko zela uste zuen astoak... Lagunak esan zion ezin zuela haurren eskolara joan astoa zelako....... astoa izan arren trankil egoteko. Baietz esan nion nik lasai etortzeko...Irakurketa eta idazketa prozesua.... Astoak esan zidan triste zegoela........ berak gure gelara etorri nahi zuela... asko ikasi eta txintxo portatzeko... arkatza eta bloka dendan erosteko.. IZEN DEITURAK: ...... gure artean ondo konponduko zela...... oso zatarra zela bere ikastola.

DENDARIK DENDA Dendarik denda nabil janarien bila....... ___ ___ ___ ___ Denda batetik bestera ibili zen... Eskolatik makal-makal irten dela.... gatz eta okela... idatzi 1....... Eskolan lan handia egin duela. eta hainbeste lan egin eta gero.... Irakurketa eta ulermen saioak -6 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Erosketak egiten amaitu zuen...... Dena ordaindu eta sobera lau pezeta. gozoki bat erosi zuen. Osatu: Amatxoren zerrenda oso_________________ zen. 2... lana egin ondoren. ez da lan makala..... Gozokia erosi zuen........ ___ ___ ___ ___ Eskolan lan gutxi egin duela.. Eskolara joan zen. Orain erosiko dut horko piruleta... Jarri ordenan esaldiak...........Irakurketa eta idazketa prozesua....... Horretarako..... amatxoren zerrenda bai luzea dela! Honekin bukatu da gaurko erosketa... ...... Zer esan dio amak erosteko? esnea gazta azukrea haragia Zenbat diru geratu zaio erosketak egin ondoren? “Ez da lan makala”........ Arrautza eta esne.... ____________________ zuenez... Lan handia dela erosketak egitea..... Eskolatik irtenda.. 3 eta 4.... IZEN DEITURAK: ... Zer esan nahi du? Adierazi.... DATA: . merezi dut eta......

... sagutxoz josia”..... 1. Non egiten dituzte txoriek habiak? Lotu gezien bidez... gero. txitak goxo egoteko. IZEN DEITURAK: . non egiten du kukuak habia? -Txantxangorri habian lapurtuz tokia trala-lara lapurtuz tokia.. Sagutxoak josten aritzen direla elizetako sabaietan.. jartzen dituzte habiak... ___ ___ ___ ___ Elizetako sabaiak sagutxoek egiten dituztela...... ______________________z betetzen dituzte........ kontu handiz. -Ama..... Sagutxoez josten dituztela elizetako sabaiak..... non egiten du txepetxak habia? -Gaztain zulo gordean goroldioz josia. kukuek pospolinek txepetxek hontzek gari soroen erdian elizetako sabaian txantxangorrien habian gaztainondoen zuloetan “Elizako sabaian.. Inguratu egiazko esaldien zenbakiak. Nortzuei kentzen diete lekua kukuek? Osatu: Txepetxek gaztainondoen zuloetan egiten zituzte _______________ eta. non egiten du pospolinak habia? -Gari soro erdian poliki jarria trala-lara poliki jarria. . trala-lara goroldioz josia.. Txepetxak zuhaitzaren barruan egiten du habia.................... non egiten du gau hontzak habia? -Elizako sabaian sagutxoz josia............. Gari sorosk poliki-poliki jartzen dira.... Pospolinek poliki-poliki... 3... Gariak zoro-zoroak dira. Irakurketa eta ulermen saioak -7 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... 2..... 4... Zer esan nahi du? Adierazi....... trala-lara sagutxoz josia... NON EGITEN DU?   -Aita..Irakurketa eta idazketa prozesua. -Ama. -Aita.. DATA: .......... Elizetako sabaietan sagutxo asko izaten dela.

.... bestela. eskuarki. HARTZAK OSO LOTIAK DIRA Iritsi da hotza..... goxo-goxo. 3. Ur asko edan..... Hartzak oso lotiak dira! Zein urte sasoi ematen dute hartzek babeslekuan? Udaberria Udazkena Uda Negua Osatu: Hartzak babeslekuan sartuko dira.. ___ Hartzak oso lotiak dira..... elurretan oinatzik ez uzteko................ ahal duten guztietan........ Haitzulo bat izaten dute aterpe... lo egingo dute....... eta goroldioz eta belar lehorrez estaliko dute. eta hasiak dira hartzak negua pasatzeko babes bila. Idatzi E egia bada eta G gezurra bada. Hilabete batzuk emango dituzte lo... zeren haur guztiek baitutuzte pelutxezko hartzak lo egiteko. ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten eta lo.. Sarri-sarri bainatu. Izan ere.. DATA: . ezer ere jan gabe.... lo kuluxka egingo dute.... Udaberria iritsitakoan... Zein urte sasoitan irteten dira hartzak babeslekutik? Zer egiten dute hartzek babeslekutik irtendakoan? Inguratu....... ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte lo...... etsaiek haien ________________ ez jarraitzeko......Irakurketa eta idazketa prozesua.. etsaiak atzetik joango zaizkie.. sarri-sarri bainatu eta. hartzak babeslekutik argal-argal eginda irten eta ohiko bizimoduari ekingo diote: bapo jan eta edan.. ezer ere jan gabe... Lorik egin ez.... Gero..... 4.. 1. Elurteak hasi baino lehen sartuko dira hartzak babeslekuan.. Gutxi-gutxi jan. lorik egin gabe. 2........... IZEN DEITURAK: . ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten... .... Irakurketa eta ulermen saioak -8 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .

marrazkia al da hau? Ardia zen egin nahi nuena eta honek dirudi astoa... ___ Zintzoak izanda.Irakurketa eta idazketa prozesua. MARRAZKIA  Paper mordoa hartuta..... habia eta txoria.. Irakurketa eta ulermen saioak -9 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... Horrelaxe jostatzen dira Ainhoa eta neba txikia.. aitona... ___ Ez dela ardirik marraztu behar.... ___ Astoak marraztu behar direla.... Eta izan beti gogoan aitonak orain esandakoa: ekin eta ekin dabilenak du arrakasta aldekoa.. IZEN DEITURAK: .. baina egindakoak _________________ zirudien..... DATA: .......... hondarrezko gaztelua.. Makilak eta sokak Puxtarria Papera Gurdia Zura eta kaxak Zaldia Buztina Hegazkina Osatu: Marrazkia egin zuen mutikoak __________________ marraztu nahi zuen...... Zuraz eta kaxaz sortu dute gurdia... makilaz eta sokaz egin dute zaldia.. JOSTAILUAK Jostailurik gabe daude Ainhoa eta neba txikia. ___ Beraiek egin dituzte. eta kortxoz eta hariz. norbaitek eros diezazkien..... Zein aholku eman zion aitonak mutikoari? ___ Gauzak behin eta berriz egin behar direla... Nortzuk dira “Jostailuak” olerkiko protagonistak? ______________________ eta ____________________ ... kometa eta edalontzia.. Hartu berriro papera eta egin lehenagokoa. ondo egin arte................. alajainkoa! Egin duzu eta nahikoa.... buztinezko puxtarria.... -Zaude lasai..... baina beraiek egingo dute behar duten guztia... Olentzerol ekar diezazkien... hegazkin eta itsasontzia.. ....... -Esadazu.. txapel dibertigarria........... Nola lortu dituzte jostailuak? ___ Negar eta negar eginez. Zein material erabili dituzte haurrek? Lotu gezi bidez...

....... ___ ___ ___ ___ Makila baratzean zegoen.... Zerk apaindu zuen urritza? ___________________________ ............ Idia ikusi dugu ur hori edaten.... Sagua ikusi dugu soka karraskatzen.... Makila ikusi dugu aker hori jotzen. katuak sagua sokak idiak soka karraskatu ura edan sagua ehizatu idia lotu Zertan zebieln txakurra? ___ Katuarekin jolasean.. Ura ikusi dugu su hori itzaltzen... AKERRA IKUSI DUGU Akerra ikusi dugu baratzean jaten....... Katua ikusi dugu sagua ehizatzen. Irakurketa eta ulermen saioak -10 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Lorea ikusi dugu urritza apaintzen.. Soka ikusi dugu idi hori lotzen..Irakurketa eta idazketa prozesua... Suak ura edan zuen.. Lotu gezien bidez.. Sokak sagua ehizatu zuen... Sua ikusi dugu makila erretzen. ___ Katua ehizatzen...... lasai-lasai........... Urritza ikusi dugu txakurra astintzen. DATA: ............ Inguratu abestian agertzen diren animaliak: txakurra idia zaldia ardia behia txerria sagua katua akerra Idatzi E egia bada eta G gezurra bada.......... ___ Katua beldurtzen...... Suak makila erre zuen................ Txakurra ikusi dugu katua izutzen. IZEN DEITURAK: .

..... Kalean dabiltza........ ..... Zer kendu du aitak? _____________________________________________ 14....... Non dabiltza?___________________________________________________ 5.. Zer dago kalean?________________________________________________ 6... Nola dabiltza gure lagunak?_______________________________________ 8..... GALDERAK: 1... Irakurketa eta ulermen saioak -11 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .......... Baina halako batean euria gogor hasi du....... ama eta haurrak? _________________________________ 4... Noiz da igandea? _______________________________________________ 3. umeak aurrean... Zer da gaur? __________________________________________________ 2. IZEN DEITURAK: .. Aita eta ama atzean daude. Nork kendu ditu betaurrekoak? ____________________________________ .Hau zaparrada – esaten du Itziarrek... Zer ari dira aita......... Non artu dira gure lagunak? ______________________________________ 12. Nola hasi du euria?______________________________________________ 10.. Aita. Pozik dabiltza gure lagunak..... Bai suerte txarra! Gure lagunak korrika hasi dira. Nor sartu da toldo azpian?________________________________________ 13. Noiz hasi du euria? ______________________________________________ 9.. Nor hasi da korrika? _____________________________________________ 11.. HAU EGURALDI ZOROA! (1) Gaur igandea da... Toldo baten azpian sartu dira...Irakurketa eta idazketa prozesua......... Kalean zuhaitz asko dago....... Aitak betaurrekoak kendu ditu........ Non dago zuhaitz asko? __________________________________________ 7...... DATA: . ama eta haurrak paseatzen ari dira...

..Irakurketa eta idazketa prozesua........... Nork erantzuten du? _____________________________________________ 12..... ... DATA: .. Nora joan nahi du amak?_________________________________________ 5.erantzuten du amank......Poltsikoan dituzu! .. Aitak giltzak ateratzen ditu......... Nolako eguraldia dago gaur? ______________________________________ 3...... Irakurketa eta ulermen saioak -12 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Zer du aitak? ___________________________________________________ 8.Nork ditu giltzak? – galdegiten du.. Nork sartu ditu giltzak poltsikoan? __________________________________ 7.... Zer dago gaur? _________________________________________________ 2.. IZEN DEITURAK: . HAU EGURALDI ZOROA! (2) Eguraldi txarra dago.. Zer ateratzen du aitak? __________________________________________ 13...................... Zer nahi du amak? ______________________________________________ 4.... baina buru txarra du... Zer egin? Amak kotzera joan nahi du...... Nolako burua du aitak? __________________________________________ 9.. Nork du buru txarra? ____________________________________________ 10. Nork galdegiten du? _____________________________________________ 11. Zer sartu du aitak poltsikoan? _____________________________________ 6.... GALDERAK: 1..... Non daude giltzak? Aitak poltsikoan sartu ditu......... Nork ateratzen ditu giltzak? _______________________________________ .......... .

... Ederki dabiltza uretan.. Nola dago ama? ________________________________________________ 6.... IZEN DEITURAK: . Zer esaten du Mikelek? __________________________________________ 9..... Noiz dago triste Mikel? ___________________________________________ . Zer busti dute umeek? ___________________________________________ 5... ez dago pozik... ordea.. Hankak busti dituzte eta haserre dago.. Nor dago triste orain? ____________________________________________ 12............ DATA: ...... Nork ditu botak? ________________________________________________ 8......... Baina prakak ere busti ditu................. Ama..... Non sartu dira umeak? ___________________________________________ 3........ Nork esaten du botak dituela? _____________________________________ 10. Mikelek botak dituela esaten du....... Nor sartu da putzu batean? _______________________________________ 2... Nola dago Mikel orain? ___________________________________________ 11...Irakurketa eta idazketa prozesua.. Nola dabiltza uretan? ____________________________________________ 4... HAU EGURALDI ZOROA! (3) Umeak putzu batean sartu dira... Zer du Mikelek? ________________________________________________ 7....... GALDERAK: 1...... Irakurketa eta ulermen saioak -13 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Hori esan du amak eta Mikel triste dago orain.....

.. Hau eguraldi zoroa! GALDERAK: 1.. Mikelek gabardina handia jantzi du eta Itziarrek txikia.............. Zertan ari dira haurrak? __________________________________________ ...... DATA: .... IZEN DEITURAK: .... Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 12............... Zer atera da gero? ______________________________________________ 11.... Gero..........Irakurketa eta idazketa prozesua. Tximeletak eta txoriak ere pozik dabiltza. Nora joan da aita? ______________________________________________ 3....... Zer atera du aitak? ______________________________________________ 4. eguzkia atera da eta eguraldi ona dago..... euritakoa ere bai... Non du aitak euritakoa? __________________________________________ 9. Gurasoek ez dute gabardinarik eta euritakoa hartu dute.. Haurrak jolasean ari dira...... HAU EGURALDI ZOROA! (4) Aita kotxera joan da eta gabardinak atera ditu........... ordea.. Zer jantzi du Mikelek? ___________________________________________ 5.. Noiz atera da eguzkia ____________________________________________ 10........ Irakurketa eta ulermen saioak -14 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Zer du aitak bere eskuan? ________________________________________ 8. Nork du euritakoak bere eskuan? __________________________________ 7.. Zer jantzi du Itziarrek? ___________________________________________ 6... Aitak bere eskuan du euritakoa........ Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 2.

........... Nor da emakume hori? __________________________________________ 3.. Non ikusten du Joakinak mahats ederra? ____________________________ 10... Zer ikusten du Joakinak mahai gainean? _____________________________ 8... Nolako andrea da Joakina? _______________________________________ 4.... IZEN DEITURAK: ........ JOAKINA (1) Emakume bat janari dendan sartu da.. Joakina da. Eskuan boltsa du eta janariak erosi nahi ditu.............. Irakurketa eta ulermen saioak -15 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. GALDERAK: 1.... Mahai gainean mahats ederra ikusten du Joakinak eta prezioa galdegiten du.... Zer esaten du Joakinak? _________________________________________ 13. Zer erantzuten du dendariak? _____________________________________ 12.. Orduan kilo erdia jartzeko esaten du Joakinak............ Andre lodi eta txikia da Joakina.. DATA: ... Denda barruan gizon bat dago.... Nork du ile gutxi buruan? ________________________________________ 5.. noski.... Nolako mahatsa ikusten du Joakinak? _______________________________ 9......... Zenbat kilo jartzeko esaten du Joakinak? ____________________________ .... baina Joakinak ez daki zer erosi. Dendaria da..... Nolako betaurrekoak ditu? ________________________________________ 7.. -“Zer nahi duzu?” – galdegiten du dendariak... Dendariak euro bat balio duela erantzuten du..Irakurketa eta idazketa prozesua. Zer galdegiten du Joakinak? ______________________________________ 11...... Zer du dendariak aurpegian? ______________________________________ 6.... eta aurpegian betaurreko borobilak ditu. Nor sartu da janari dendan? ______________________________________ 2..... Dendariak ile gutxi du buruan.

......Irakurketa eta idazketa prozesua. Zer dago apalean? ______________________________________________ 8. Joakinak mahai ondoan... Zer sartu du dendariak zorroan? ___________________________________ 4. Nork jaten du gustora gazta? ______________________________________ 13.. Zer hartzen du Joakinak? _________________________________________ 11........ DATA: .... Nork sartu du mahatsa zorroan? ___________________________________ 3..... aza handi bat ikusten du. JOAKINA (2) Dendariak zorro batean sartu du mahatsa... GALDERAK: 1.... baina senarrak ez du azarik jan nahi... Non dago gazta? _______________________________________________ 9.......... Nork hartzen du zati txiki bat? _____________________________________ 12......... senarrak gustora jaten baitu gazta....... Zer esaten du Joakinak? __________________________________________ 7. Non ikusten du Joakinak aza? _____________________________________ 5......... IZEN DEITURAK: .. Zer ikusten du Joakinak ezkerrean? _________________________________ 6. Erosi nahi du.......... ezkerrean... Merkea dela esaten du dendariak eta Joakinak zati txiki bat hartzen du. Non sartu du dendariak mahatsa? __________________________________ 2... Irakurketa eta ulermen saioak -16 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Nola jaten du gazta senarrak? _____________________________________ . Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 10..... Apalean gazta bat dago.. Itxura ona duela esaten du.................... Zer jaten du gustora senarrak? ____________________________________ 14..

.. Zer erantzuten du Joakinak? ______________________________________ 14............ Irakurketa eta ulermen saioak -17 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Zer dago eskuinean? ____________________________________________ 6. Baina Joakina ez dago konforme. Non daude sagarrak? ___________________________________________ 5. IZEN DEITURAK: ........ Noski............. Zer dute merke eta ona dendariek? _________________________________ 11. dendariek hori esaten dute beti! Dena omen dute merke eta ona..... Zenbat bizi dira etxean? _________________________________________ 3.. Nork esaten du sagarrak merkeak direla? ____________________________ 8.. Sagar hauek ere merkeak omen dira.... Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 7... Noiz esaten dute hori dendariek? ___________________________________ 10. Nolakoa dute dena? _____________________________________________ 12....... Dendariak merkeak direla esaten du.... eskuinean.... Zer eskatzen du Joakinak? _______________________________________ 4........ Mahai ondoan.. Konforme al dago Joakina? _______________________________________ 13.. sagarrak daude..... Bi porru ere eskatzen ditu.... Nolakoak direla erantzuten du? ____________________________________ . DATA: ..Irakurketa eta idazketa prozesua.. JOAKINA (3) Joakinak ez du familia handirik.... gutxi bizi dira etxean eta nahiko dira hiru ogi txiki... garestiak direla entzuten du. Joakinak familia handia al du? ____________________________________ 2.... Ez ditu nahi.. GALDERAK: 1................. Nork esaten du hori beti? _________________________________________ 9..

... JOAKINA (4) Joakinak mahatsa...... baina kartera ez dago barruan...... Nork irekitzen du boltsa? _________________________________________ 9........... DATA: .... IZEN DEITURAK: ........ GALDERAK: 1.... Orain....... Joakinak boltsa irekitzen du. gazta.......... Non egiten du kontua dendariak? __________________________________ 3.. Zer utzi du Joakinak etxean? ______________________________________ 11... Zer erosi nahi du Joakinak? _______________________________________ 2. Zer egiten du paperean dendariak? _________________________________ 5...Irakurketa eta idazketa prozesua. Nork pentsatzen du Joakina andre txoriburua dela? ____________________ . Nork egiten du kontua paperean? __________________________________ 4......... Joakina andre txoriburua dela pentsatzen du dendariak...... Non utzi du Joakinak dirua? _______________________________________ 12... Zer pentsatzen du dendariak? _____________________________________ 13...Ai ene! Etxean utzi dut dirua! – esaten du........... Zer irekitzen du Joakinak? ________________________________________ 8....... Dendariak paperean kontua egiten du eta sei euro eta laurogeitalau zentimo direla esaten du.. ogiak eta porruak erosi ditu. Zer esaten du dendariak? _________________________________________ 6.... Zenbat euro direla esaten du? _____________________________________ 7.... ordaindu nahi ditu. Kartera barruan al dago? _________________________________________ 10... ... Irakurketa eta ulermen saioak -18 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .

... hotza nahiago du......... Nork hartu du zerbeza eskuan? ____________________________________ 9......... Nork esaten du ezetz? ___________________________________________ 11..... Lagunak orduan kafe hotz bat eskatzen du............ Nolako kafea nahiago du Anderrek? ________________________________ 13.. Lagunak zerbeza eskuan hartu eta honela esaten du: ......... Nola dago Ander? _______________________________________________ 6..... Oso eguraldi beroa dago eta Ander egarri da.. Laguna aulkian eserita dago eta Ander zutik. DATA: ... Nor dago kafetegian? ____________________________________________ 3.. ANDER (1) Ander eta laguna kafetegian daude. Nork eskatzen du orduan kafe hotz bat? _____________________________ . IZEN DEITURAK: .... Irakurketa eta ulermen saioak -19 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Zer eskatzen du orduan lagunak? __________________________________ 14....... Non daude Ander eta laguna? _____________________________________ 2.. Baina ez kafe beroa. ez.. Nor da egarri? __________________________________________________ 8.. Zer hartu du lagunak eskuan? _____________________________________ 10. kafea nahi du.. Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 7. Nor dago eserita aulkian? ________________________________________ 5... GALDERAK: 1..Irakurketa eta idazketa prozesua............... Zer nahi du Anderrek? ___________________________________________ 12..........Zerbeza nahi al duzu? Anderrek ezetz esaten du.. ez du zerbezarik nahi... Non dago eserita laguna? ________________________________________ 4......

........ Nork du orain kotxe berria? _______________________________________ 14......... Zer du orain Txominek? __________________________________________ 13... GALDERAK: 1........ Nork erantzun du Seat zaharra saldu egin duela? ______________________ 11.... egia da.....Adizu... ANDER (2) Ander ere aulki batean eseri da eta orain biak...... Beste bat erosi duela.... Nork esaten du beste bat erosi duela? ______________________________ 12.. Zer dago mahai gainean? _________________________________________ 6..... Zertan ari dira bi lagunak? ________________________________________ 8.... Non eseri da Ander? _____________________________________________ 3......... Bi lagunak hizketan ari dira.. Nor eseri da aulki batean? ________________________________________ 2. eserita daude... Irakurketa eta ulermen saioak -20 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Mahai gainean zerbeza dago. Non dago zerbeza? ______________________________________________ 7..............Irakurketa eta idazketa prozesua..... non duzu kotxe zaharra? Txominek Seat zaharra saldu egin duela erantzuten du.... Ander eta bere laguna. DATA: ... txomin... Txominek orain kotxe berria du... IZEN DEITURAK: . Anderrek galdera hau egiten du: . Nolako kotxea du orain Txominek? _________________________________ . Zer erantzun du Txominek? _______________________________________ 10. Nor dago eserita orain? __________________________________________ 4. Nor ari da hizketan? _____________________________________________ 9. Bai.... Nola daude orain biak? ___________________________________________ 5...... oso polita eta egokia....

. Berehela etorri da.... Nolakoa da kafea? ______________________________________________ 8. ........ Nor da gizon serioa? ____________________________________________ 2... baina atsegina......... DATA: ... ANDER (3) Hemen da berriz kafetegiko zerbitzaria............. Nork du eskuan kafe katilua? ______________________________________ 7... Zer du eskuan zerbitzariak? _______________________________________ 5. GALDERAK: 1.... Nork erantzuten du “mila esker”? __________________________________ 9. mesedez – erantzuten du Txominek....Jaunak.... Zer uzten du mahai gainean zerbitzariak? ____________________________ 11.. Non uzten du zerbitzariak kafea? ___________________________________ ......... Oso gizon serioa da. Nolako gizona da kefetegiko zerbitzaria? ____________________________ 4..................... Irakurketa eta ulermen saioak -21 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . IZEN DEITURAK: . Non du kafe katilua zerbitzariak? ___________________________________ 6... Utzi ezazu hor..... Nor da gizon atsegina? __________________________________________ 3.... Kafe katilua eskuan du...Mila esker. Nork uzten du mahai gainean kafea? _______________________________ 10......Irakurketa eta idazketa prozesua... hemen duzue kafe hotza. Eta kafetegiko zerbitzariak mahai gainean uzten du kafea... ......

..... Ander isilik al dago? _____________________________________________ 2....... nolakoa da zure kotxe berri hori? Polita al da? Txominek baietz esaten du....... ANDER (4) Ander ez dago isilik. oso polita dela. Bi lagunek zerbeza eta kafea edan dute eta kotxera joan dira............ Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 11............ Nola ari da Ander hizketan? _______________________________________ 6... Citroen zuri bat da eta kalean dago aparkatuta..Irakurketa eta idazketa prozesua... Zer edan dute bi lagunek? ________________________________________ 9. Non dago aparkatua kotxea? ______________________________________ 8. ...... Triste al dago Ander kafetegian? ___________________________________ 3...... Nor dago pozik kafetegian? _______________________________________ 4...... Zer esaten du Txominek? _________________________________________ 7.. Pozik dago kafetegian eta hizketan ari dira gelditu gabe...... GALDERAK: 1... Zertan ari da Ander? ____________________________________________ 5... Non sartu dira bi lagunak? ________________________________________ ........ Irakurketa eta ulermen saioak -22 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. DATA: .........Esan Txomin... Kotxean sartu dira eta orain buelta bat ematera doaz.... Nora joan dira bi lagunak? ________________________________________ 10. IZEN DEITURAK: ...........

..... .... KARRASPIO Karraspio ere bazen norbait. Non zebilen ehizean Karraspio?____________________________________ ________________________________________________________________ 2.....Bai – erantzun zuen Karraspiok -. bai horixe! Zertarako behar zituen... .. osasun onez....... hiru belarri? GALDERAK: 1.. .... bi tiroko eskopeta bait zuen -. Noiz ikusi zuen baserritarrak erbia?_________________________________ ________________________________________________________________ 3.... erbi bati bota dizkiot eta ia-ia harrapatu dut. Tiroak entzun eta segundu bat pasa baino lehen hantxe ikusi zuen erbi handi bat arin-arin ihesi..... Baserri baten inguruan zebilen erbi baten atzetik eta “danba! danba!” bi tiro bota zituen – eta benetan bota zituen honek.. Ondo egin duzu. huts egin al du bietan?___________________________ ________________________________________________________________ 4..... Pixka bat geroxeago Karraspio ere agertu zen.... DATA: ..Zuk bota al dituzu tiroak? – galdegin zion baserritarrak. Zer esaten dio txantxetan baserritarrak Karraspiori?____________________ ________________________________________________________________ ... Irakurketa eta ulermen saioak -23 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....... Karraspioren iritziz.... Baserriko atean etxeko nagusia zegoen.............Bai? Belarri bat kendu al diozu? – farrez baserritarrak -...Irakurketa eta idazketa prozesua.. IZEN DEITURAK: ...................... Bigarren tiroak belarri bat kendu dio... bada...........

e......... zenbat uso bota zituen?______________________________ ________________________________________________________________ 3........... Behin lagunekin hizketan ari zen: .... IZEN DEITURAK: ... Norekin ari zen hizketan behin Bixente?______________________________ ________________________________________________________________ 2. . Esaten duenez...Atzo goizean ere uso pila bota nuen: berrogeitamar bai gutxienez. Hainbeste uso ikusi zuenean... gelditu gabe.Irakurketa eta idazketa prozesua.......... danba! hara.. danba! bestera. Eskopeta kargatzeko astirik ere ez zuen. Irakurketa eta ulermen saioak -24 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Eskopeta hartu nuen eta danba! batera...... zer egin zuen?__________________________ ________________________________________________________________ 4............... Hura zen hura! Uso bandak pasa eta pasa ari ziren...............E.... DATA: .Eskopeta kargatu? Zer uste duzu..... – esaten dio lagun batek -. ESKOPETA KARGATU? Bixente ere ez zen ehiztari makala... zer da hori....... Zergatik?_____________________ ________________________________________________________________ ...... danba! hona...... ala? GALDERAK: 1.. danba eta danba? Eta eskopeta kargatu noiz? ....... ordea? Horrenbeste uso pasa eta eskopeta kargatzeko astirik banuela..

.... egunkariak irakurri... paper guztiak bete eta firmak egiteko...........Irakurketa eta idazketa prozesua........... Zer esaten du oharrak?___________________________________________ ________________________________________________________________ . Zertarako behar dira horrenbeste funtzionario?_______________________ _______________________________________________________________ 3.. lau edo bost firma egin eta berehala ateratzen omen dira kafetxo bat hartzera. IZEN DEITURAK: ....... Bakoitzak bost edo sei firma behar ditu...... mahai batetik bestera eta bulegotik bulegora.......... noski..... Berandu sartzen omen dira lanera.. Paperak gora eta behera ibiltzen dira holakoetan.... Gero..... mila funtzionario behar dira horretarako. Funtzionario horiek alfer fama izaten dute. OHAR GARRANTZITSUA Burokrazia ez da ona izaten.. Burokraziak berehala konpontzen al ditu arazoak?____________________ _______________________________________________________________ 2. Arazorik txikienak ere bide luzea egin behar du...... sartu baino lehen”... Irakurketa eta ulermen saioak -25 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . faborez.. Zer egiten dute bulegoan sartu eta gero?___________________________ _______________________________________________________________ 5............. Langile fama al dute funtzionarioek?_______________________________ _______________________________________________________________ 4.... GALDERAK: 1..... eta bihar arte! Hori dela eta....... Non ipini zuen ministroak oharra?__________________________________ ________________________________________________________________ 6.. DATA: ...... ministro batek ohar hau jarri omen zuen ministerioko bulego guztietan: “Ez irten... Eta..

.. GALDERAK: 1......... Osabaren laguntzaz sartu da...... IZEN DEITURAK: . Zergatik uste zuen lanpostu ona zuela?______________________________ ________________________________________________________________ 4.. lanpostu ona nuela uste nuen. Irakurketa eta ulermen saioak -26 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ......... Zertarako jarri diote laguntzailea?___________________________________ ________________________________________________________________ ....... Noiz esaten du lanpostu ona duela?_________________________________ ________________________________________________________________ 3..... Nola sartu zen ministerioan gure gizona?_____________________________ ________________________________________________________________ 2.. noski.Lehen...... Okerragoa al da oraingoa?________________ ________________________________________________________________ 5........ lanpostu egokia zuen.... Lehen... Baina benetan lanpostu ona oraingoa da: hori bera egiteko laguntzaile bat ere jarri didate.... LAGUNTZAILE ETA GUZTI Ministro baten iloba ministerioan hasi da lanean........ Ez bait nuen ezer egin behar egun osoan......................... DATA: .......... Aste batzuk pasa eta gero honela dio: .....Irakurketa eta idazketa prozesua..

...... .. IZEN DEITURAK: .. okerrago geratu dira gauzak Eugeniorentzat...... .. nekagarria ala aspergarria?_______________ ________________________________________________________________ 4....Ondo al dabil erlojua? – beste batek.......Ez al dago aurreratua? Zoratu egingo da Eugenio gaixoa... Nolakoa da Eugenioren lana..... ZORATU EGINGO NAIZ Eugenio saltoki handi batean ari da lanean.. Ez zaio gustatzen jendearekin hitz egitea....Barka... mutil..... ....... Baita alferra ere..... nazkatua dabil lan horretan.. Nagusiari ez zaio gaizki iruditzen eta erloju handi bat ipintzen du aszentsore erdian. aszentsorean erloju bat ipintzeko eskatzen dio...... ordea.. DATA: ..Atzeratuta al dabil? – hirugarrenak. Saltokiak sei solairu ditu eta jende asko ibiltzen da beti gora eta behera gauzak erosten..Irakurketa eta idazketa prozesua. Eugenioren saltokia denda koxkorra al da?__________________________ ________________________________________________________________ 2......... mutik... Irakurketa eta ulermen saioak -27 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. horretan ari da goizetik gaueraino.. Oso mutil isila da Eugenio.. Egun batean saltokiko nagusiari zer gertatzen zaion esaten dio eta. ordu ona al da hori? – galdegiten dio batek.. botoiak zapaldu.Adizu... Egin al du nagusiak Eugenioren nahia?______________________________ ________________________________________________________________ 6..... Horregatik.. ..... Zer eskatu dio Eugeniok nagusiari?_________________________________ ________________________________________________________________ 5.! GALDERAK: 1. Aszentsoreko mutila da Eugenio: atea ireki eta itxi.. mesedez. Hobeto al dago Eugenio? Zergatik?_________________________________ ________________________________________________________________ ... edozeinek ikusteko moduan.... Orain... ba al dakizu zer ordu den? Eta ordua esan behar beti... jendea eten gabe ari bait zaio galdezka: . Zergatik behar da aszentsorea?____________________________________ ________________________________________________________________ 3............

.... bakarrik nator....... IZEN DEITURAK: ...... Atezainak. Nork jokatzen zuen partidua?______________________________________ 2........ Zer jasoko zuen irabazleak?_______________________________________ 3..... Irakurketa eta ulermen saioak -28 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. GALDERAK: 1. Zergatik harritu zen atezaina?______________________________________ ... erotu beharrez...... bada zurekin etorri? ...... Nok ikusi zuen mutila?____________________________________________ 5...... Atezainak ezin zion. SARRERA BILA Igande arratsalde batean partidu interesgarria jokatzen zen gure herriko futbol zelaian.... Nola etorri zara bakarrik...Bakarrik al zatoz? – galdetu zion harriturik atezainak....Irakurketa eta idazketa prozesua...... Hango aupa.Bai....Eta nola ez da.. noiz esan zion haurrari pasatzeko?_________________________ 6...... Hara bildu ziren futbol zale denak purua ezpainetan eta apostu handiak eginaz.. sarrera galdu du eta hantxe dabil bila... baina hemen dut sarrera – erantzun zion mutilak txartela erakutsiz... . sarrera galerazi eta pasatzeko esan zion txartelean zulo bat egin ondoren.. Mutikoa pozik eta saltoka pasa zen barrura. noski........ Ekiporik onenek jokatzen zuten eta partidua irabazten zuenak lehen saria jasoko zuen.....Futbola gustatu? Horixe! Futbol zale amorratua izan da beti.. . Inoiz baino giro beroagoa zegoen.. horren txikia izanik? Zure aitari ez al zaio futbola gustatzen? ........ ezin dut ulertu.. .... txalo eta zarata! Tribunako atean zegoen atezainak hamar bat urteko mutil koskor bat ikusi zuen poliki eta beldurrez bezala inguratzen.Etxean geratu delako.. DATA: . Atezainak zerbait arraroa somatu zuen eta dei egin zion: ....Baina. Nolako giroa zegoen?____________________________________________ 4...

....... zerbitzua ez bait da oso ona izan. ez naiz konfunditu.. .. Hirurogei euro eskupeko egokia al da amerikanoaren ustez?_____________ 10... kopa baten azpian... jauna.Barkatu.. ez – moztu zion serio amerikanoak -. Makurtu eta belarrira mintzatuz honela esan zion amerikano aberatsari: ......... Inguruko mahaietako jendea harriturik zegoen..... hirurogei euro utzi zituen isilka.Irakurketa eta idazketa prozesua. Janari garestienak eskatu zituen eta ederki bazkaldu zuen. Irakurketa eta ulermen saioak -29 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Zergatik ez zuen dirua hartu zerbitzariak?____________________________ 9. Zerbitzariak dirua ikusi zuenean. Nolako edariak edan zituen?_______________________________________ 4... Gizon hau konfunditu egin da”... Zer pentsatu zuen zerbitzariak harrituta?_____________________________ 8... zerbitzariarentzat......... harritu egin zen. Konturatu gabe utzi al zuen eskupeko hura?__________________________ ....... GALDERAK: 1.. Eskupeko txikia utzi al zuen?_______________________________________ 7..... konfunditu zarela uste dut. Janari merkeak eskatu al zituen?___________________________________ 3..... IZEN DEITURAK: . Zintzoa zen zerbitzaria eta ez zuen dirua hartu... Edariak ere ez zituen merkeenak eskatu. Horrela ikasiko duzue eta hurrengoan hobeto zerbituko duzue.... Zein aukera izan zuen amerikanoak?________________________________ 2......Ez.. “Eskupeko hau handiegia da – pentsatu zuen .... Lehenbiziko eguerdian jatetxe ospetsu eta dotore batera joan zen bazkaltzera......... Bukatu zuenean... Diru hori. Lantegiko negozio inportante batzuk egin behar zituen han........... DATA: . Nahita utzi dut propina txikia.. Norentzat utzi zuen amerikanoak dirua?______________________________ 6... HORRELA IKASIKO DUZUE! Ipar Amerikako aberats berri batek Europara etortzeko gogo bizia zuen... Zein jende zegoen harriturik?______________________________________ 5....... Egun batean Bartzelonara joateko aukera izan zuen..

Ni.. aurrera joan ziren egunak............... eta egun batean ni ere ezkondu nintzen.... ordea.... Txikia nintzenean....Alferrik da hau jotzea – esaten zuen aitak-. Nere anaiak azkarragoak ziren.... Eskolara hasi eta nota txarrak ekartzen genituenean aitak ipurdia berotzen zien nere anaiei.. Anaiek Luisitok baino postre handiagoa jaten al zuten?__________________ 4. firmak bota eta bota eta diru asko irabazi: hori da nere bizimodua.. Irakurketa eta ulermen saioak -30 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . ez da jendearekin atsegina.. Denek azkarrak izan nahi dute..... Isil-isilik egoten naiz beti eta berak agintzen du etxean... Tarta zati txikiak jaten al zituen Luisitok?_____________________________ 2... Gauza batzuetan berdinak gara tontoak eta azkarrak......... ni berriz.. tonto izan naiz beti eta tonto izaten jarraitu nahi dut...Irakurketa eta idazketa prozesua. Erdi tontoa da eta guk ematen ez badiogu jan gabe geratuko da gizajoa.. Ni tontoa naiz. Hilaren azkenean sobre lodia jasotzen dudanean. IZEN DEITURAK: . Handiagoa egin zenean..... Norentzat izaten zen postrerik onena?_______________________________ 3........... lasai geratzen nintzen....... eta berdin zait. Mutil-zahar geratu al zen Luisito?___________________________________ 6.. berak agindu eta nik paperak firmatu.... bada. urrutira begiratu eta tonto aurpegia jartzen dut.. lehen baino motzago geratuko zaigu.... Lantegian ere...... oso motza da eta zigortuz gero......Tarta zatirik handiena Luisitorentzat utziko dugu – esaten zuen amak-.. TONTO ZORIONTSUA Gaurko egunean ez da hain erraza tonto izatea... Nere andrea benetan itsusia da eta oso zakarra.. etxean bezala. baina postre txikiagoa zuten beti. Handiagoa egin nintzen eta lehen bezain tonto jarraitzen nuen. etxean eta bere aitaren lantegi handian. Lan astuna al du Luisitok?_________________________________________ . Horrela... GALDERAK: 1.. ordea.. azkarragoa bihurtu al zen Luisito?______________ 5.. asteak eta urteak........ neretzat izaten zen postrerik onena: . . Etxetik kanpora ere agintzen al du Luisitoren emazteak?________________ 7... DATA: .

......... eskolara joateko... honela esan zuen irrifarrez: ... hondartzan?______________ 6....... Goiz zen oraindik. autobusari gurpila zulatu zaio eta bide erdian geratu gara...Zein gurpil zulatu zaio autobusari? GALDERAK: 1. Zenbat galdera jarri zituen azterketan?______________________________ .Ederki... geltokira iritsi zirenean... maistrak deitu zituen: ............ Maistra zaharrak hori entzutean bekokia zimurtu zuen. Zer erantzun zioten neskek maistrari?_______________________________ 8...... DATA: .Zer gertatu zaizue goizean? Non izan zarete? .. Hantxe egon ziren eguzkitan eguerdira arte..... AZTERKETA ZAILA Udaberriko goiz eguzkitsu batean neska talde bat autobusa hartzera zihoan.... ederki.. gutxi gora-behera... ordea. ... berehala...... inori ezer esan gabe.... Neskak gelan banatu zituen...Zera.............Irakurketa eta idazketa prozesua. Azterketak galdera bakarra zuen: . Neskek... Arratsaldean eskolan agertu zirenean.....Hau eguraldi ederra! Hondartzara joango al gara? – esan zuen batek. Eta hondartzara joan ziren denak.. .. Irakurketa eta ulermen saioak -31 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Baina goizean azterketa izan dugu eta zuek orain egin beharko duzue... Hementxe gelditzen da hondartzarako autobusa ere... Noiz deitu zituen maistrak?________________________________________ 7.. baina nahiko bero zegoen eta neskatilek ez zuten lanerako gogo handirik..Ez da ideia txarra – erantzun zuen neska potolo batek -... Zenbat ordu pasa zituzten.. zertarako hartu behar zuten autobusa?_______________________ 2. Noiz proposatu zuen neska batek hondartzara joatea?__________________ 3. IZEN DEITURAK: .... Zer erantzun zuen neska potoloak?_________________________________ 4.. Beste geltoki batera joan al ziren hondartzako autobusa hartzera?________ 5..

..... Euria. ... ordea. baina lagunen ardura eta kezka ikusirik azkenean baiezkoa eman zien... Itzuli zirenean. goitik behera bustia. ....... Noiz eman zien baiezkoa?_______________________________________________ ..... gero eta gogorrago ari zuen eta piska batean geratu zen.. euria gogor hasi zuen eta lagunak piska batean egoteko esan zion Iturriri....... Zer esan zion jakintsuaren emazteak lagunari?______________________________ 5.. Afaria amaitu zutenean egongelara pasa ziren eta afalondo luzea egin zuten.Ahul samar zabiltzala esan zidan lehengoan zure emazteak eta ez zaizu euritan ibiltzea komeni. ez zuten han aurkitu.... ordea. ordea.. DATA: . Egun batean irakasle lagun baten etxera joan zen afaltzera... Irakurketa eta ulermen saioak -32 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Etxerantz abiatzeko garaian. munduko unibertsitaterik famatuenetan ibilia zen irakasten eta dozenaka liburu zituen Fisika gaiez idatziak.... Azkenean......Badakizue.... pijama bila joan naiz etxera.. Jakintsuak ez zien trabarik egin nahi eta ezetz esan zien hasieran.. EZIN LORIK EGIN Iturri jauna jakintsu handia zen. oso ondo nago.... zergatik esan zien ezetz hasieran?______________________________ 6....... eta batzutan gauza farregarriak egiten zituen. Oso gizon despistatua zen.. Ezaguna al zen jakintsua bere herrian?____________________________________ 2.....Irakurketa eta idazketa prozesua...... ..... lagunak eta honen emazteak gaua beren etxean pasatzeko esan zioten fisikoari.... sutondoan eserita kontu kontari.... GALDERAK: 1. Jakintsuak... Pijamarik gabe ezin bait dut lorik egin.. Pozik zeuden elkarren berriak entzunik.. Handik ordu erdira txirrinak jo zuen eta senar-emazteak korrika joan ziren atea irekitzera.. Senar-emazteak gela prestatzera joan ziren jakintsua egongelan utzirik.. Norengana joan zen afaltzera?___________________________________________ 3... Gure jakintsua zen...... IZEN DEITURAK: .. – esan zien lagunei barkamena eskatuz bezala -... Harritu egin ziren oso eta ez zekiten zer egin.. Nola igaro zuten afalondoa?_____________________________________________ 4.. gela libre bat bazutela eta hantxe egingo zuela lo.. ordea.....Hori esan al zizun? Ez egin kasurik..... atzerrian ezagunagoa bere herrian baino.....

. egunero jana gutxituz zihoan eta.... Janari asko zegoen negu hartan?_________________________________________ 2.. itxuraz.... Zaldia edukita.. Zaldia eduki arren. ez zen askoz hobeto bizi. janariak aurkitzea ere oso zaila zen. lan gutxiago egiten al zuen zaldiak?_________________________ 7.. nondik atera hari emateko belarra eta pentsua? Belarrik ez zuen eta pentsua erosteko dirurik ere ez.. Lehen baino gutxiago ematen zion eta halere zaldiak itxura berbera zuen eta karga lehen bezain ondo eramaten zuen..Lastima – esan zuen penaz Adolfok -... Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 3.. Azkenean.... ....... Egun batean..... Hau zoritxarra! Oraintxe ikasi du jan gabe bizitzen eta............. zaldia ohitu egiten zen... Gutxiago janda.. Nola konpondu zuen arazoa?____________________________________________ 6. IZEN DEITURAK: ... ordea... Irakurketa eta ulermen saioak -33 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Gero eta gutxiago emango diot eta ohituko da”.. Nolako karga zekarren hil zenean?________________________________________ 9. hil egin behar! GALDERAK: 1........ Adolfok behintzat zaldi bat bazuen eta pozik zegoen. zer zirudien?________________________________________________ 8. Egunkariek egunetik egunera berri txarragoak zekartzaten.............. Azkenean.. Ez zen inon lanik... SUERTE TXARRA Negu hura oso gogorra izan zen.. zaldia jan gabe bizi zela zirudien. bide bazter batean hila geratu zen zaldi gaixoa.. Non hil zen?_________________________________________________________ 10. Honela. DATA: ....... hobeto bizi al zen Adolfo?__________________________________ 4... Zergatik hartu zuen pena Adolfok?________________________________________ ...... Izan ere. ordea.... bizkar gainean egur karga handia zekarrela.... Inork ez zuen dirurik eta eguneroko ogi puska lortzea ez zen batere erraza.... Janaria urritzen hasi zitzaion....Irakurketa eta idazketa prozesua.. Zergatik?____________________________________________________________ 5.. Hori ikusirik poztu egin zen Adolfo: “Janaria gutxitu diot eta berdin berdin jarraitzen du.

.......... Noiz egin zuen topo ofizialarekin?________________________________________ 9..... zaurituak honenbeste. Gudua luze eta zakar zihoan. Ez nuen uste horren urrutira iritsia nintzenik! GALDERAK: 1...... Zer egiten zuten soldaduek?_____________________________________________ 3.. Eta hori zoritxarrez maiz gertatzen zen.. Etengabeko zaratak belarriak zulatzen zizkien gudariei..... 1914eko Gerra laburra izan al zen?_______________________________________ 2. Gudariek ez zeukaten beste egitekorik: trintxeran sartu eta tiroak bota. eta ez zekitela hura noiz bukatuko zen. mutila? .. ihes egitea erabaki zuen... Egunkariek beti berri berberak ekartzen zituzten: hildakoak hainbeste zirela.. Ordu erdia zeramanean... borroka ez zait gustatzen eta frentetik urrundu nahi nuen.Badakizu jauna.. edozein momentutan balaren batek jo eta bertan gelditzeko arriskupean.Irakurketa eta idazketa prozesua... lotsagabe hori! Ez al dakizu ni nor naizen? Jenerala nauzu! ...... han egoten aspertua eta batez ere hango zarataz beldurtua...Nora zoaz...... ahalik eta urrutienera iritsi! .. ofizial batekin topo egin zuen.eko Gerra Nagusian gertatu zen... Goitik balak eta kainoi bonbak pasatzen ziren... hamar orduko txandak eginaz.. Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 4. Hilabete asko zeramaten handik mugitu gabe.......... Zeren arriskuan bizi ziren soldaduak?_____________________________________ 5....... Gudari asko hiltzen al zen trintxeretan?____________________________________ 6.. Norantz jo zuen?______________________________________________________ 8....... URRUTI 1914........ Aurpegi txarra jarri zuen honek: . Zergatik harritu zen soldadua?___________________________________________ ...... Irakurketa eta ulermen saioak -34 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .Hara! – orduan soldaduak harridura handiz-.. Bere gauzak bizkarrean hartu eta atzerantz abiatu zen trintxeran barrena.. Nora iritsi nahi zuen soldaduak?__________________________________________ 10. Egun batean soldadu batek. DATA: ........ Zergatik aldegin zuen soldaduak?________________________________________ 7. IZEN DEITURAK: .Baina.... Gudariak trintxeretan bizi zirela esan zitekeen...... Alemania eta Frantziaren arteko mugan trintxera luze eta sakonak egin zituzten..

GALDERAK: 1. idazteko egunero zerbait. Inork entzun al zion kontsejua maisuari?_____________________________ ________________________________________________________________ 4.... DATA: ... gogoan dut. oso poztu ziren bi lagunak kalean topo egin zutenean......... IZEN DEITURAK: ........ Zer eman zion idazleak lagunari?___________________________________ ________________________________________________________________ 5...... horregatik. Zer aurkitu zuen idazleak liburu zaharren dendan?_____________________ ________________________________________________________________ 6...... Urteak ziren elkar ikusten ez zutela eta....... lehen baino adiskidetasun hotzagoz”. zuretzat – esan zion lagunari – erregalatzen dizut.. Lagunaren esker gaiztoak oso mindu zuen idazlea eta liburua erosita berriro bidali zion lagunari lehengo eskaintzaren azpian beste hau idatzirik: “Nere aspaldiko lagun zahar bezain txar Gorka Ariztimendiri.............. pozik bidali al zion liburua lagunari?____________________ ________________________________________________________________ ..... bere azken nobelaren ale bat. Ikasle guztiei esaten zien hori..Nik kasu egin nion eta orain idazlea naiz. Handik lau hilabetera bigarren eskuko liburu zaharren denda batean sartu zen eta liburu merkeenak ikusten ari zela....... LEHEN BAINO HOTZAGO Idazle ezezagun batek aspaldiko lagun zahar bat aurkitu zuen behin kalean...... ..Tori.. Zer esaten zien literaturako maisuak ikasleei?_________________________ ________________________________________________________________ 2................. Hori esan eta kartera irekiz liburu bat atera zuen..Irakurketa eta idazketa prozesua.. Irakurketa eta ulermen saioak -35 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... bere lagunari erregalatu ziona aurkitu zuen.. nobelagilea... adiskidetasun beroz”. Eta hitz hauek idatzi zizkion lehen orrian: “Nere aspaldiko lagun zahar Gorka Ariztimendiri.... ...Gogoratzen al zara literaturako maisuaz? Idazteko esaten zigun. Adiskidea besarkatu ondoren honela esan zion idazleak: ... .Bai. Bigarren aldian... Nori esaten zion hori?____________________________________________ 3.

..Bada. jauna! Ni erdi tontoa naiz.... DATA: ..... badakizu... Zergatik aspertzen zen elizan?___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. halere.... .Bai zera! Hori ez.. bihurrikeriak.Eta ez al duzu inoiz alderantziz egiten? Ez al duzu inoiz ardiren bat zure txabolatik lagunaren txabolara pasatzen? . Elizan beti gauza berdinak esaten dituzte eta... batzutan gau iluna da eta gutxi ikusten da. badakizu.. Eta zer? .... Irakurketa eta ulermen saioak -36 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Pozik egoten al zen Bustingorri elizan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 2......... Eta.. .. bai. IZEN DEITURAK: .. zer gertatzen da gau iluna denean? ...Bada. Nirekin haserre zinela uste nuen... erdi tontoa zara...Irakurketa eta idazketa prozesua..... ez tonto osoa! GALDERAK: 1. gutxi ikusten da eta nik....... Bustingorri? Ez zara aspaldian etorri........ ni erdi tontoa naiz eta. aspertu egiten bait zen. Zer egiten zuen Bustingorrik batzutan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 7....... ..Bai.Bai... ERDI TONTOA “Bustingorri” artzai gaztea erdi tontoa omen zen.. lagunaren txabolatik ardi bat edo beste hartu eta nere txabolara eramaten dut. erdi tontoa naiz.. Poztu egin zen apaiza... ......... baina nik ere batzutan egiten ditut okerrak..Bai.Zer duzu. . Badakizu.... Zergatik poztu zen apaiza?______________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. konfesatzera joan zen gure mutila.. Zergatik ez zituen bere ardiak lagunaren txabolara eramaten?_________________ . Gutxitan joaten zen elizara.. Bustingorri aurrean ikusi zuenean.. Zer uste zuen apaizak?_________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5...... konturatu gabe...... badakizu. ni erdi tontoa naiz eta............ ni erdi tontoa naiz eta. Egun batean... Askotan izaten al da gau iluna?__________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. . bai.Bada..Zuk okerrak? .......

. Imanolek lema zeraman bitartean......... Lau egun pasa zuten leku hartan.. “Goizeko Izarra”ren kapitainak. Bakoitzak bere zereginari heldu zionean... Zer gertatu zen “Goizeko Izarra” Panamako kostaldean zegoela?_______________ ______________________________________________________________________ 5.......“Aingura jaso!” – agindua eman zuen Jose Antonio Etxebarriak.. Non saltzen zituzten itsaslapurrek dortokak?________________________________ ______________________________________________________________________ 3.. IZEN DEITURAK: .... Gorrik aparailuen lanak burutu zituen.. Xaguxahar...Irakurketa eta idazketa prozesua.. Bostgarren egunaren arratsaldean..... lehertzeko zorian dagoen globo baten antzera...... Norantz abiatu zen “Goizeko Izarra”..... San Frantzisko aldera zihoazen...... Eta Gorrik aingura jasotzearekin batera.... Bi egunetako haize boladak bultzada handia eman zien... Irakurketa eta ulermen saioak -37 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . zalantzarik gabe hura zen dortoka lapurren helbidea... Gorrik aingura jasotzearekin batera?________ ______________________________________________________________________ 2...... Periko bizkar gainean zuela.. baina Panamako kostaldean zeudela.... ia mugitu ere gabe....... PIRATEN ATZETIK Oihal guztiak zabaldu zituen “Goizeko Izarra”ren tripulazioak eta haize bolada batek puztu zituen... GALDERAK: 1.. haizea gelditu egin zen bat-batean...... Jatetxe txinarretan saltzen zituzten dortokak prezio onean eta aspaldian zebiltzan lapur haien arrastoaren bila..“Ostertzean laino beltz bat!”.. . . ziztu bizian abiatu zen belaontzia iparralderantz.. zer egokitu zitzaion Xaguxaharrari?______ ______________________________________________________________________ 4. DATA: ......... Zer gertatu zen lehenbizi?______________________________________________ ______________________________________________________________________ ..... Gorrik jo zuen alarma. sukaldean bazkaria prestatzen hasi zenean........ Bakoitzak bere zereginari heldu zion: kapitainak norabidea markatzen zuen....

tratanterik maltzurrena....... bere itsasontzi gorria... GALDERAK: 1......... Galapagoetatik nora iritsi zen Medusa?_______________________________ ________________________________________________________________ 3....... estafadorerik handiena..........Irakurketa eta idazketa prozesua......... laster hasi zen bere soto eta bodegetan gordeak zituen dortoka gaixoak nori salduko ote zizkion arakatzen.. noiznahi bandera beltza jasotzen bait zuen..... Medusako kapitaina.. Piratarik ausartena. Itsasertz guztiak miatuak zituen batetik bestera........ Nolakoa zen Medusako kapitaina?__________________________________ ________________________________________________________________ ... Zertan hasi zen Nikasio San Frantziskora iritsi bezain laster?_____________ ________________________________________________________________ 4............ MEDUSAKO KAPITAINA Oso gizon ausarta zen Nikasio Matxinbarrena. garai bateko piratek egiten zuten modura... azkar abiatzen zen itsaso batetik bestera. Galapagoetatik amen batean ailegatu zen San Frantziskoko porturaino. han-hemenka lapurretak eta sarraskiak eginez. Itsasoko haize erauntsiek eta arriskuek ez zuten beldurtzen eta Medusa.... Medusak harri eta zur uzten zituen hari begira geratzen ziren guztiak..... Irakurketa eta ulermen saioak -38 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .............. Nola ezagutu zituen Nikasio Matxinbarrenak itsasertz uztiak?_____________ ________________________________________________________________ 2............ IZEN DEITURAK: . DATA: .. eta denborarik galdu gabe. horixe duzue Nikasio Matxinbarrena..

.................. GALDERAK: 1... Bere burua soka batez lotu zuen txopan eta. Ordu bete pasa zen Gorri.... “Goizeko Izarra” hamar metroko olatu erraldoi batek hartu eta indar ikaragarriz astinduz......... ...Ordu bete barru neu irtengo naiz! – ihardetsi zion Gorrik.. Gorri............ Jose Antoniori erreleboa ematera atera zenerako... .... olatuek suntsi ez zezaten. Irakurketa eta ulermen saioak -39 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... une hartan tximista batek jo eta itsasontziko masta txikitu zuen txotx bat balitz bezala.... baretu itsasoa eta haize garbi batek bultzatu zituen oso gertu zegoen San Frantziskoko portu aldera. hurrengo olatu gaindiezinera bidali zuen........ haizeari aurre eginez. iparraldera goaz eta! – esanez. kabinan sartu zen Jose Antonio atseden hartzera...... ZIKLOI BAT Ia ez zuten oihalak jasotzeko astirik ere izan.... Eta batak besteari erreleboa emanez. batbatean urdindu egin zen zerua..Irakurketa eta idazketa prozesua...Olatuei segi.... Zer esan zien Jose Antonio Etxebarriak tripulaziokoei garrasika?__________ ________________________________________________________________ 2...... IZEN DEITURAK: ...Kabinan sar zaitezte eta leihatilak itxi! – agindu zuen garrasika Jose Antoniok. Jose Antoniok lemari tinko helduta. Noiz txikitu zuen tximistak masta?__________________________________ ________________________________________________________________ 3. DATA: . hogeitamabi ordu pasa zirenean.............. “Goizeko Izarra”ri bere kabuz joaten utzi zion... Nolakoa zen Goizeko Izarra astindu zuen olatua?______________________ ________________________________________________________________ .. ..

. Oso gustora ibili ere... Txibi! Zer moduz? Bai asto polita hauxe! Asko gustatu zaio osabari Txibiren astoa......... Eta osaba Perikok esan dio orduan Txibiri: ...Aizu... pisuan bizi da... osaba Periko! Astoa eta ni etxera goaz.. Txibi eta astoa..... Han geratu da astoa osaba Perikoren etxeko balkoian... Osaba Perikoren etxera joan dira biak.. Ameriketako txoko guztiak bisitatuz...... Baineran garbitu eta ohean sartu dute.. Osaba Periko 25.. Hamabost egunetan elkarrekin ibili dira Periko..... GALDERAK: 1. Astoa oso nekaturik iritsi da Ameriketara... Orain lo dago. Orain siestan dago... TXIBI ETA BERE ASTOA Iritsi dira Ameriketara Txibi eta bere asto maitea............... DATA: .Agur... IZEN DEITURAK: ....... Txirrinaren hotsa entzun duenean jaiki eta atea irekitzera joan da... Nora iritsi dira Txibi eta astoa?_____________________________________ ________________________________________________________________ 2.. Zer gertatu zen astoarekin?_______________________________________ ________________________________________________________________ . utzi ezazu hemen astoa eta zoaz hegazkinez etxera. Eta hegazkinez etorri da Txibi etxera. Nola itzuli zen Txibi etxera?________________________________________ ________________________________________________________________ 5.. Ilobari musu handi bat eman eta esan dio: ... Irakurketa eta ulermen saioak -40 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ........... Pozik erosiko luke.. Zenbatgarrengo pisuan bizi da osaba Periko?_________________________ ________________________________________________________________ 3......... Zenbat egunetan ibili dira elkarrekin?________________________________ ________________________________________________________________ 4...........Irakurketa eta idazketa prozesua. Neuk ordainduko dizut bidaia. Baina bukatu dira oporrak eta esan dio Txibik osabari: ...Kaixo..

Irakurketa eta ulermen saioak -41 - .Irakurketa eta idazketa prozesua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful