Irakurketa eta idazketa prozesua.

Irakurketa eta ulermen saioak -1 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BAT MATXIN PARRAT
Bat: Matxin Parrat.
Bi: Mitxel Eperdi.
Hiru: kolko bete diru.
Lau: iko melau.
Bost: koxkotean koxk.
Sei: korta bete behi.
Zazpi: buru bete bazpi.
Zortzi: katilu bete zorri.
Bederatzi: katuaren larrua eratzi.
Hamar: mar-mar. 
Inguratu abestian agertzen diren animaliak:
katua
zaldia
zorria

bazpia(bartza)
txakurra
zezena 

Zenbat zenbaki agertzen dira? 

Lotu gezien bidez:
kolko bete
korta bete
buru bete
katilu bete

bazpi (bartz)
diru
zorri
behi 

Zeri egiten dio hozka? Adierazi: 
buruari 
ileari 
garondoari 

diruari 
larruari 
pikuari 

Osatu esaldia hauetakoren batekin:
asko samar / mar-mar / atzamar
Hamar:

Sagua
behia
txoria

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -2 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BEHIN JOAN NINTZEN
Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txakur bat;
txakurrak txau txau txau
nik txitxi berari:
ekarri nuen etxera.

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txistu bat;
txistuak fli fli fli
txakurrak txau txau txau:
eraman nion amari. 

Zer erosi zuen azokan? Inguratu:
txerria
txanoa
txoria

txalupa
txistua
txangurrua

txakurra
txerria
txistorra 

Nola egiten dute? Lotu gezien bidez:
txakurrak
txistuak
txoriak

fli fli fli
txio txio
txau txau txau 

Idatzi BAI ala EZ:
Txakurrak haragia jan zuen. ______
Txakurrak txistua jotzen zuen. _______
Amari txistua eraman nion. ________
Txoriak negar egin zuen. ______ 
Nork egin zuen negar? Zergatik? 

Zenbat aldiz joan zen umea azokara?

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txori bat:
txoriak txio txio,
nik berriz negar lodi:
ihes egin zuen basora.

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -3 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
EGUN BATEAN

MIXMIX KATUA

Egun batean, ikusi nuen
eulia soinua jotzen,
haren ondoan, zoraturikan,
arkakusoa dantzaten,
zimitza berriz, dotore jantzita,
errefreskuak partitzen,
haien ondoan, bi zorri handi
barrez eztulka itotzen.

Katuen herrixkan bizi da
gure Mixmix katua.
Egunero goiz jaikitzen da,
garaiz ibiltzea atsegin du eta.
Ureztailuaz bainatzen da,
txukun orraztu, amari lagundu
eta gosaldu egiten du:
arrautzak, esnea eta ogia.
Motzila ondo aztertu,
ezin zaio ezer ere falta,
eta eskolara iristean,
denak agurtu: “Miau, miau!” 

Lotu gezien bidez:
eulia
arkakusoa
zimitza
bi zorri

dantzatzen
errefreskuak partitzen
barrez itotzen
soinua jotzen 

Nola du izena bigarren olerkiko katuak? 

Idatzi E egia bada eta G gezurra bada:
Olerkiko katua goiz jaikitzen da zeren:
____ Ez baitu lorik egiten gauez.
____ Garaiz ibiltzea gustatzen baitzaio.
____ Saguek esnatu egiten baitute.
____ Gosaria kenduko dioten beldur izaten baita. 
Jarri odenan katuaj egiten duena. Idatzi 1, 2, 3 eta 4:
____ Jaiki.
____ Gosaldu.

____ Amari lagundu.
____ Bainatu eta orraztu. 

Eskolara iristean, zer esaten du katuak ikaskideak agurtzeko?

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -4 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
A, a, a
Arto gorri koxkorra
Oilarraren gandorra
Gorritzen da bixkorra.

E, e, e
Nik artoa dut maite
Ahoan du bibote
Arta bixarrez bete.

O, o, o
Arto goxo potolo
Hosto azpian lolo
Begi gorri poxpolo.

I, i, i
Artirina nahi dut nik
Egiteko talotxin
Gazte gozoz beterik
U, u, u
Artaputzak pin-pan-pun
Zartaginetik joan nahi du
Jauzi eta istilu. 

Zein da abestiko protagonista? 

Zerk egiten du pin-pan-pun? 

Nolakoa da artoa? 

Inguratu egiazkoak diren esaldien zenbakiak.
1.
2.
3.
4.

Oilarrak gandorrean artoa du.
Artoaz gazta egiten da.
Artoak bizarra du.
Artoak begi urdinak ditu. 

Zer egin nahi izaten du artoak? Adierazi. 

Zartaginetik kanpora irten. 
Zartaginean sartu, goxo – goxo.

... ASTOA IKUSI NUEN  Astoa ikusi nuen betaurrekoekin..... Lagunak esan zion ezin zuela haurren eskolara joan astoa zelako..... Zein aholku eman zion lagunak astoari? .............. asko ikasi eta txintxo portatzeko............ Baietz esan nion nik lasai etortzeko.............. oso zatarra zela bere ikastola............. DATA: . Astoak esan zidan triste zegoela... ile luzea eta bibotearekin....Irakurketa eta idazketa prozesua.. berak gure gelara etorri nahi zuela...... astoa izan arren trankil egoteko. hizketan egon nintzen atzo berarekin.... buruan txapela eta gabardinarekin... astoak arkatza eta koasernoa behar zituen.... IZEN DEITURAK: ........ gure artean ondo konponduko zela.. Astoari asko gustatzen zitzaion bere ikastola.. arkatza eta bloka dendan erosteko.... Irakurketa eta ulermen saioak -5 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....... Inguratu astoak soinean zituenak: gabardina arkatza gona betaurrekoak bibotea ile motza ile luzea zapatak txapela Zergatik zegoen triste astoa? Zer nahi zuen astoak? Idatzi E egia bada eta G gezurra bada: ___ ___ ___ ___ Haurrekin gaizki moldatuko zela uste zuen astoak. Eskolara joateko....

. idatzi 1........ Zer esan dio amak erosteko? esnea gazta azukrea haragia Zenbat diru geratu zaio erosketak egin ondoren? “Ez da lan makala”........ Jarri ordenan esaldiak.. ____________________ zuenez........ Eskolan lan handia egin duela... Eskolatik makal-makal irten dela. Orain erosiko dut horko piruleta.. Zer esan nahi du? Adierazi.. Erosketak egiten amaitu zuen..... Dena ordaindu eta sobera lau pezeta.. ___ ___ ___ ___ Eskolan lan gutxi egin duela........ ez da lan makala........ amatxoren zerrenda bai luzea dela! Honekin bukatu da gaurko erosketa........ Eskolatik irtenda. 2..... ___ ___ ___ ___ Denda batetik bestera ibili zen...Irakurketa eta idazketa prozesua.... DATA: .. 3 eta 4... Arrautza eta esne... lana egin ondoren..... eta hainbeste lan egin eta gero. DENDARIK DENDA Dendarik denda nabil janarien bila. gozoki bat erosi zuen.. Irakurketa eta ulermen saioak -6 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... merezi dut eta... IZEN DEITURAK: ... Osatu: Amatxoren zerrenda oso_________________ zen.... Eskolara joan zen........ gatz eta okela..... Horretarako. Lan handia dela erosketak egitea. . Gozokia erosi zuen.........

... -Aita. txitak goxo egoteko..... 3. .. kukuek pospolinek txepetxek hontzek gari soroen erdian elizetako sabaian txantxangorrien habian gaztainondoen zuloetan “Elizako sabaian.. gero....... jartzen dituzte habiak........ NON EGITEN DU?   -Aita.... Zer esan nahi du? Adierazi. Sagutxoez josten dituztela elizetako sabaiak... non egiten du pospolinak habia? -Gari soro erdian poliki jarria trala-lara poliki jarria. non egiten du kukuak habia? -Txantxangorri habian lapurtuz tokia trala-lara lapurtuz tokia. -Ama..... ___ ___ ___ ___ Elizetako sabaiak sagutxoek egiten dituztela........ IZEN DEITURAK: ..... Gariak zoro-zoroak dira... Pospolinek poliki-poliki... kontu handiz.Irakurketa eta idazketa prozesua..... 1.. Non egiten dituzte txoriek habiak? Lotu gezien bidez. 2...... sagutxoz josia”... non egiten du txepetxak habia? -Gaztain zulo gordean goroldioz josia. non egiten du gau hontzak habia? -Elizako sabaian sagutxoz josia.. Elizetako sabaietan sagutxo asko izaten dela. 4..... Irakurketa eta ulermen saioak -7 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Sagutxoak josten aritzen direla elizetako sabaietan.. DATA: .................. Inguratu egiazko esaldien zenbakiak.... Nortzuei kentzen diete lekua kukuek? Osatu: Txepetxek gaztainondoen zuloetan egiten zituzte _______________ eta. ______________________z betetzen dituzte..... Txepetxak zuhaitzaren barruan egiten du habia... trala-lara sagutxoz josia. trala-lara goroldioz josia...... Gari sorosk poliki-poliki jartzen dira... -Ama....

... etsaiak atzetik joango zaizkie........ Hartzak oso lotiak dira! Zein urte sasoi ematen dute hartzek babeslekuan? Udaberria Udazkena Uda Negua Osatu: Hartzak babeslekuan sartuko dira.. zeren haur guztiek baitutuzte pelutxezko hartzak lo egiteko........ eta hasiak dira hartzak negua pasatzeko babes bila. HARTZAK OSO LOTIAK DIRA Iritsi da hotza............. goxo-goxo... Idatzi E egia bada eta G gezurra bada. Zein urte sasoitan irteten dira hartzak babeslekutik? Zer egiten dute hartzek babeslekutik irtendakoan? Inguratu. sarri-sarri bainatu eta... ahal duten guztietan.... 2. elurretan oinatzik ez uzteko..... Hilabete batzuk emango dituzte lo. 4.. hartzak babeslekutik argal-argal eginda irten eta ohiko bizimoduari ekingo diote: bapo jan eta edan.. ezer ere jan gabe. bestela......Irakurketa eta idazketa prozesua. ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten eta lo.. Irakurketa eta ulermen saioak -8 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .......... 1... Haitzulo bat izaten dute aterpe.... Lorik egin ez... DATA: . ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten. Udaberria iritsitakoan.. ... etsaiek haien ________________ ez jarraitzeko. eskuarki.. lo kuluxka egingo dute....... Izan ere....... Ur asko edan..... eta goroldioz eta belar lehorrez estaliko dute.. lorik egin gabe..... lo egingo dute... ___ Hartzak oso lotiak dira. IZEN DEITURAK: . Elurteak hasi baino lehen sartuko dira hartzak babeslekuan.. Gutxi-gutxi jan.... Sarri-sarri bainatu.. Gero.. 3..... ezer ere jan gabe... ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte lo.

... Olentzerol ekar diezazkien..... Nortzuk dira “Jostailuak” olerkiko protagonistak? ______________________ eta ____________________ ........... ___ Beraiek egin dituzte. Zein material erabili dituzte haurrek? Lotu gezi bidez...... kometa eta edalontzia... baina egindakoak _________________ zirudien... hondarrezko gaztelua. Zein aholku eman zion aitonak mutikoari? ___ Gauzak behin eta berriz egin behar direla...... -Esadazu... makilaz eta sokaz egin dute zaldia.. Eta izan beti gogoan aitonak orain esandakoa: ekin eta ekin dabilenak du arrakasta aldekoa.. norbaitek eros diezazkien. . Nola lortu dituzte jostailuak? ___ Negar eta negar eginez..... txapel dibertigarria.... Hartu berriro papera eta egin lehenagokoa.. marrazkia al da hau? Ardia zen egin nahi nuena eta honek dirudi astoa........ -Zaude lasai.. ___ Zintzoak izanda..... aitona. ondo egin arte.. ___ Ez dela ardirik marraztu behar..Irakurketa eta idazketa prozesua. habia eta txoria. DATA: ... buztinezko puxtarria............. hegazkin eta itsasontzia.. Irakurketa eta ulermen saioak -9 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... ___ Astoak marraztu behar direla. baina beraiek egingo dute behar duten guztia.... Makilak eta sokak Puxtarria Papera Gurdia Zura eta kaxak Zaldia Buztina Hegazkina Osatu: Marrazkia egin zuen mutikoak __________________ marraztu nahi zuen.. Horrelaxe jostatzen dira Ainhoa eta neba txikia....... alajainkoa! Egin duzu eta nahikoa.. IZEN DEITURAK: . MARRAZKIA  Paper mordoa hartuta.... JOSTAILUAK Jostailurik gabe daude Ainhoa eta neba txikia. Zuraz eta kaxaz sortu dute gurdia..... eta kortxoz eta hariz........

.. Lotu gezien bidez..Irakurketa eta idazketa prozesua............. ___ Katua ehizatzen.. Idia ikusi dugu ur hori edaten.. Ura ikusi dugu su hori itzaltzen. katuak sagua sokak idiak soka karraskatu ura edan sagua ehizatu idia lotu Zertan zebieln txakurra? ___ Katuarekin jolasean...... Urritza ikusi dugu txakurra astintzen.......................... Makila ikusi dugu aker hori jotzen...... Soka ikusi dugu idi hori lotzen..... Zerk apaindu zuen urritza? ___________________________ .... Suak ura edan zuen. Katua ikusi dugu sagua ehizatzen. Suak makila erre zuen...... Irakurketa eta ulermen saioak -10 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... IZEN DEITURAK: ....... Lorea ikusi dugu urritza apaintzen. Inguratu abestian agertzen diren animaliak: txakurra idia zaldia ardia behia txerria sagua katua akerra Idatzi E egia bada eta G gezurra bada.. Txakurra ikusi dugu katua izutzen... Sagua ikusi dugu soka karraskatzen... Sokak sagua ehizatu zuen.... ___ Katua beldurtzen. AKERRA IKUSI DUGU Akerra ikusi dugu baratzean jaten...... DATA: ......... lasai-lasai.. ___ ___ ___ ___ Makila baratzean zegoen.. Sua ikusi dugu makila erretzen.....

.... Nork kendu ditu betaurrekoak? ____________________________________ ..... ama eta haurrak paseatzen ari dira......... Noiz da igandea? _______________________________________________ 3.... Aitak betaurrekoak kendu ditu........ HAU EGURALDI ZOROA! (1) Gaur igandea da..... Aita eta ama atzean daude.... Zer dago kalean?________________________________________________ 6.... Bai suerte txarra! Gure lagunak korrika hasi dira. Nola dabiltza gure lagunak?_______________________________________ 8..... GALDERAK: 1.... Zer da gaur? __________________________________________________ 2.. Irakurketa eta ulermen saioak -11 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Baina halako batean euria gogor hasi du..... Non dago zuhaitz asko? __________________________________________ 7. Zer ari dira aita.. Nola hasi du euria?______________________________________________ 10... Toldo baten azpian sartu dira. DATA: ........ Nor sartu da toldo azpian?________________________________________ 13.... Kalean zuhaitz asko dago. Non artu dira gure lagunak? ______________________________________ 12.Hau zaparrada – esaten du Itziarrek. Kalean dabiltza.. Pozik dabiltza gure lagunak...... Non dabiltza?___________________________________________________ 5........... Aita... ama eta haurrak? _________________________________ 4.. Zer kendu du aitak? _____________________________________________ 14... umeak aurrean.Irakurketa eta idazketa prozesua........... IZEN DEITURAK: . Nor hasi da korrika? _____________________________________________ 11... Noiz hasi du euria? ______________________________________________ 9... .

............. Zer du aitak? ___________________________________________________ 8... DATA: .... GALDERAK: 1... Nork sartu ditu giltzak poltsikoan? __________________________________ 7..... Zer ateratzen du aitak? __________________________________________ 13. Zer egin? Amak kotzera joan nahi du. baina buru txarra du. Zer nahi du amak? ______________________________________________ 4.... Nork du buru txarra? ____________________________________________ 10.. ...... .... Nolako burua du aitak? __________________________________________ 9..... Zer dago gaur? _________________________________________________ 2.. HAU EGURALDI ZOROA! (2) Eguraldi txarra dago........... IZEN DEITURAK: . Non daude giltzak? Aitak poltsikoan sartu ditu.... Zer sartu du aitak poltsikoan? _____________________________________ 6... Nork erantzuten du? _____________________________________________ 12. Nora joan nahi du amak?_________________________________________ 5.......... Irakurketa eta ulermen saioak -12 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..Irakurketa eta idazketa prozesua....................erantzuten du amank..... Nolako eguraldia dago gaur? ______________________________________ 3... Nork ateratzen ditu giltzak? _______________________________________ .Nork ditu giltzak? – galdegiten du..Poltsikoan dituzu! ... Nork galdegiten du? _____________________________________________ 11....... Aitak giltzak ateratzen ditu.

Nola dago ama? ________________________________________________ 6..... Nola dago Mikel orain? ___________________________________________ 11................. Zer esaten du Mikelek? __________________________________________ 9........ Nor sartu da putzu batean? _______________________________________ 2.... Ama.Irakurketa eta idazketa prozesua................ Nork esaten du botak dituela? _____________________________________ 10... Baina prakak ere busti ditu. Hankak busti dituzte eta haserre dago... GALDERAK: 1... IZEN DEITURAK: .... Non sartu dira umeak? ___________________________________________ 3. DATA: . Nola dabiltza uretan? ____________________________________________ 4...... Nor dago triste orain? ____________________________________________ 12........ Irakurketa eta ulermen saioak -13 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. ordea.. Hori esan du amak eta Mikel triste dago orain.... ez dago pozik....... Zer du Mikelek? ________________________________________________ 7.... Mikelek botak dituela esaten du...... Ederki dabiltza uretan.. HAU EGURALDI ZOROA! (3) Umeak putzu batean sartu dira...... Nork ditu botak? ________________________________________________ 8...... Noiz dago triste Mikel? ___________________________________________ .... Zer busti dute umeek? ___________________________________________ 5..

. Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 2.... Tximeletak eta txoriak ere pozik dabiltza. euritakoa ere bai. Irakurketa eta ulermen saioak -14 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Zer jantzi du Itziarrek? ___________________________________________ 6....... Gero.. Aitak bere eskuan du euritakoa............ Nork du euritakoak bere eskuan? __________________________________ 7..Irakurketa eta idazketa prozesua..... Hau eguraldi zoroa! GALDERAK: 1.. Non du aitak euritakoa? __________________________________________ 9....... Gurasoek ez dute gabardinarik eta euritakoa hartu dute... Noiz atera da eguzkia ____________________________________________ 10........ Mikelek gabardina handia jantzi du eta Itziarrek txikia.... DATA: ..... Zertan ari dira haurrak? __________________________________________ ... eguzkia atera da eta eguraldi ona dago........ Zer jantzi du Mikelek? ___________________________________________ 5. Nora joan da aita? ______________________________________________ 3....... HAU EGURALDI ZOROA! (4) Aita kotxera joan da eta gabardinak atera ditu...... Zer atera da gero? ______________________________________________ 11......... ordea. Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 12..... Haurrak jolasean ari dira. Zer du aitak bere eskuan? ________________________________________ 8... Zer atera du aitak? ______________________________________________ 4................ IZEN DEITURAK: .

Zer galdegiten du Joakinak? ______________________________________ 11.... Non ikusten du Joakinak mahats ederra? ____________________________ 10.... Nolako betaurrekoak ditu? ________________________________________ 7............ Zer esaten du Joakinak? _________________________________________ 13.. GALDERAK: 1.. Irakurketa eta ulermen saioak -15 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Dendaria da. Nolako mahatsa ikusten du Joakinak? _______________________________ 9. Nor sartu da janari dendan? ______________________________________ 2..... Zer du dendariak aurpegian? ______________________________________ 6... Nor da emakume hori? __________________________________________ 3....... Orduan kilo erdia jartzeko esaten du Joakinak..... Nolako andrea da Joakina? _______________________________________ 4.. Nork du ile gutxi buruan? ________________________________________ 5.... noski.... Eskuan boltsa du eta janariak erosi nahi ditu.... Zenbat kilo jartzeko esaten du Joakinak? ____________________________ .. Joakina da.... Zer ikusten du Joakinak mahai gainean? _____________________________ 8..Irakurketa eta idazketa prozesua.... Zer erantzuten du dendariak? _____________________________________ 12.. -“Zer nahi duzu?” – galdegiten du dendariak...... IZEN DEITURAK: .... Denda barruan gizon bat dago........... Dendariak euro bat balio duela erantzuten du....... eta aurpegian betaurreko borobilak ditu. DATA: ... JOAKINA (1) Emakume bat janari dendan sartu da. Dendariak ile gutxi du buruan.... baina Joakinak ez daki zer erosi..... Mahai gainean mahats ederra ikusten du Joakinak eta prezioa galdegiten du... Andre lodi eta txikia da Joakina........

............. JOAKINA (2) Dendariak zorro batean sartu du mahatsa. Zer hartzen du Joakinak? _________________________________________ 11.. Joakinak mahai ondoan. Zer dago apalean? ______________________________________________ 8. Zer esaten du Joakinak? __________________________________________ 7......... Zer jaten du gustora senarrak? ____________________________________ 14... IZEN DEITURAK: ...... Zer ikusten du Joakinak ezkerrean? _________________________________ 6........ Non sartu du dendariak mahatsa? __________________________________ 2. Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 10. DATA: . Zer sartu du dendariak zorroan? ___________________________________ 4.... aza handi bat ikusten du....... Itxura ona duela esaten du.... Nork sartu du mahatsa zorroan? ___________________________________ 3. GALDERAK: 1...................... Non ikusten du Joakinak aza? _____________________________________ 5....... baina senarrak ez du azarik jan nahi... ezkerrean. Nork jaten du gustora gazta? ______________________________________ 13.. Irakurketa eta ulermen saioak -16 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Non dago gazta? _______________________________________________ 9.....Irakurketa eta idazketa prozesua. Apalean gazta bat dago...... Erosi nahi du.... Nola jaten du gazta senarrak? _____________________________________ .. senarrak gustora jaten baitu gazta. Merkea dela esaten du dendariak eta Joakinak zati txiki bat hartzen du....... Nork hartzen du zati txiki bat? _____________________________________ 12....

. Nork esaten du hori beti? _________________________________________ 9....... eskuinean. Nolakoak direla erantzuten du? ____________________________________ ...... JOAKINA (3) Joakinak ez du familia handirik..... Nork esaten du sagarrak merkeak direla? ____________________________ 8................ dendariek hori esaten dute beti! Dena omen dute merke eta ona.... Zer dago eskuinean? ____________________________________________ 6..... Zer eskatzen du Joakinak? _______________________________________ 4... Sagar hauek ere merkeak omen dira. gutxi bizi dira etxean eta nahiko dira hiru ogi txiki... DATA: . Bi porru ere eskatzen ditu..... IZEN DEITURAK: .. Non daude sagarrak? ___________________________________________ 5.... garestiak direla entzuten du....... Joakinak familia handia al du? ____________________________________ 2........ Mahai ondoan. Dendariak merkeak direla esaten du.. Nolakoa dute dena? _____________________________________________ 12.... Noiz esaten dute hori dendariek? ___________________________________ 10. Konforme al dago Joakina? _______________________________________ 13... Irakurketa eta ulermen saioak -17 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 7. Noski... Zer erantzuten du Joakinak? ______________________________________ 14.. Zenbat bizi dira etxean? _________________________________________ 3........... Ez ditu nahi. sagarrak daude. Baina Joakina ez dago konforme......... Zer dute merke eta ona dendariek? _________________________________ 11.. GALDERAK: 1...Irakurketa eta idazketa prozesua........

baina kartera ez dago barruan. Orain...... Kartera barruan al dago? _________________________________________ 10........ Dendariak paperean kontua egiten du eta sei euro eta laurogeitalau zentimo direla esaten du.. gazta. Zer erosi nahi du Joakinak? _______________________________________ 2.... Zer irekitzen du Joakinak? ________________________________________ 8......... Nork irekitzen du boltsa? _________________________________________ 9.. Joakinak boltsa irekitzen du..... .. Non utzi du Joakinak dirua? _______________________________________ 12.... Joakina andre txoriburua dela pentsatzen du dendariak.... ogiak eta porruak erosi ditu....Irakurketa eta idazketa prozesua......... IZEN DEITURAK: .Ai ene! Etxean utzi dut dirua! – esaten du.. DATA: . Non egiten du kontua dendariak? __________________________________ 3. Nork egiten du kontua paperean? __________________________________ 4.. Zer esaten du dendariak? _________________________________________ 6... ordaindu nahi ditu........ Zer egiten du paperean dendariak? _________________________________ 5...... GALDERAK: 1... Zer pentsatzen du dendariak? _____________________________________ 13........ Nork pentsatzen du Joakina andre txoriburua dela? ____________________ ...... Zer utzi du Joakinak etxean? ______________________________________ 11.......... Irakurketa eta ulermen saioak -18 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .......... Zenbat euro direla esaten du? _____________________________________ 7..... JOAKINA (4) Joakinak mahatsa..

Nor da egarri? __________________________________________________ 8.... Non dago eserita laguna? ________________________________________ 4. hotza nahiago du... Zer nahi du Anderrek? ___________________________________________ 12. Nolako kafea nahiago du Anderrek? ________________________________ 13.. ANDER (1) Ander eta laguna kafetegian daude.. Nor dago kafetegian? ____________________________________________ 3......... Baina ez kafe beroa...Irakurketa eta idazketa prozesua... IZEN DEITURAK: ............. DATA: . Lagunak orduan kafe hotz bat eskatzen du. Nor dago eserita aulkian? ________________________________________ 5..... Laguna aulkian eserita dago eta Ander zutik......... Nork hartu du zerbeza eskuan? ____________________________________ 9.......... Non daude Ander eta laguna? _____________________________________ 2......... GALDERAK: 1...... ez..... Lagunak zerbeza eskuan hartu eta honela esaten du: . Nork eskatzen du orduan kafe hotz bat? _____________________________ . kafea nahi du....... ez du zerbezarik nahi.. Nola dago Ander? _______________________________________________ 6. Zer hartu du lagunak eskuan? _____________________________________ 10. Nork esaten du ezetz? ___________________________________________ 11...Zerbeza nahi al duzu? Anderrek ezetz esaten du............ Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 7. Oso eguraldi beroa dago eta Ander egarri da. Irakurketa eta ulermen saioak -19 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... Zer eskatzen du orduan lagunak? __________________________________ 14..........

.... Nork esaten du beste bat erosi duela? ______________________________ 12.. Nor eseri da aulki batean? ________________________________________ 2... Nola daude orain biak? ___________________________________________ 5..... Zer du orain Txominek? __________________________________________ 13..... Bai.... Irakurketa eta ulermen saioak -20 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ......... Nork du orain kotxe berria? _______________________________________ 14.. Nork erantzun du Seat zaharra saldu egin duela? ______________________ 11. Mahai gainean zerbeza dago.............. Nor dago eserita orain? __________________________________________ 4.... Zer dago mahai gainean? _________________________________________ 6.... Ander eta bere laguna....... Anderrek galdera hau egiten du: . Txominek orain kotxe berria du.... Nor ari da hizketan? _____________________________________________ 9... Nolako kotxea du orain Txominek? _________________________________ . txomin........ oso polita eta egokia...... eserita daude... Zer erantzun du Txominek? _______________________________________ 10..... IZEN DEITURAK: ...... Non eseri da Ander? _____________________________________________ 3. DATA: ... Non dago zerbeza? ______________________________________________ 7.Adizu... ANDER (2) Ander ere aulki batean eseri da eta orain biak...... egia da... GALDERAK: 1.. Beste bat erosi duela. Zertan ari dira bi lagunak? ________________________________________ 8.... Bi lagunak hizketan ari dira...Irakurketa eta idazketa prozesua. non duzu kotxe zaharra? Txominek Seat zaharra saldu egin duela erantzuten du....

IZEN DEITURAK: ............... Non du kafe katilua zerbitzariak? ___________________________________ 6.. Nork erantzuten du “mila esker”? __________________________________ 9... Nork du eskuan kafe katilua? ______________________________________ 7. ........ Non uzten du zerbitzariak kafea? ___________________________________ .. Nolakoa da kafea? ______________________________________________ 8. Irakurketa eta ulermen saioak -21 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ............... Zer uzten du mahai gainean zerbitzariak? ____________________________ 11. Kafe katilua eskuan du... Zer du eskuan zerbitzariak? _______________________________________ 5..... ANDER (3) Hemen da berriz kafetegiko zerbitzaria.... Nolako gizona da kefetegiko zerbitzaria? ____________________________ 4.. hemen duzue kafe hotza. DATA: .....Irakurketa eta idazketa prozesua..Jaunak.... Oso gizon serioa da. Utzi ezazu hor... Nor da gizon atsegina? __________________________________________ 3. baina atsegina...... Berehela etorri da... mesedez – erantzuten du Txominek.... .... Eta kafetegiko zerbitzariak mahai gainean uzten du kafea.. Nor da gizon serioa? ____________________________________________ 2.......... GALDERAK: 1..... Nork uzten du mahai gainean kafea? _______________________________ 10....Mila esker............

Zer edan dute bi lagunek? ________________________________________ 9.... Nola ari da Ander hizketan? _______________________________________ 6. Non dago aparkatua kotxea? ______________________________________ 8.. Zer esaten du Txominek? _________________________________________ 7....... ANDER (4) Ander ez dago isilik....... DATA: .. IZEN DEITURAK: ......... nolakoa da zure kotxe berri hori? Polita al da? Txominek baietz esaten du......Irakurketa eta idazketa prozesua......... Non sartu dira bi lagunak? ________________________________________ ... Bi lagunek zerbeza eta kafea edan dute eta kotxera joan dira........ Kotxean sartu dira eta orain buelta bat ematera doaz. Pozik dago kafetegian eta hizketan ari dira gelditu gabe.. Nor dago pozik kafetegian? _______________________________________ 4.. Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 11...Esan Txomin....... Irakurketa eta ulermen saioak -22 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ................ Ander isilik al dago? _____________________________________________ 2... GALDERAK: 1...... Zertan ari da Ander? ____________________________________________ 5.... oso polita dela...... . Nora joan dira bi lagunak? ________________________________________ 10............. Citroen zuri bat da eta kalean dago aparkatuta. Triste al dago Ander kafetegian? ___________________________________ 3..

.. hiru belarri? GALDERAK: 1. ....Bai? Belarri bat kendu al diozu? – farrez baserritarrak -...... huts egin al du bietan?___________________________ ________________________________________________________________ 4. ....... Karraspioren iritziz.... Baserriko atean etxeko nagusia zegoen...... ..... erbi bati bota dizkiot eta ia-ia harrapatu dut.......... Pixka bat geroxeago Karraspio ere agertu zen.. bada..... osasun onez.. Ondo egin duzu.Bai – erantzun zuen Karraspiok -.... bi tiroko eskopeta bait zuen -.... Tiroak entzun eta segundu bat pasa baino lehen hantxe ikusi zuen erbi handi bat arin-arin ihesi....... Irakurketa eta ulermen saioak -23 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... bai horixe! Zertarako behar zituen..... Noiz ikusi zuen baserritarrak erbia?_________________________________ ________________________________________________________________ 3.............. DATA: .. KARRASPIO Karraspio ere bazen norbait........... Zer esaten dio txantxetan baserritarrak Karraspiori?____________________ ________________________________________________________________ .Zuk bota al dituzu tiroak? – galdegin zion baserritarrak..... IZEN DEITURAK: ... Baserri baten inguruan zebilen erbi baten atzetik eta “danba! danba!” bi tiro bota zituen – eta benetan bota zituen honek.... Non zebilen ehizean Karraspio?____________________________________ ________________________________________________________________ 2..Irakurketa eta idazketa prozesua... Bigarren tiroak belarri bat kendu dio....

....... Zergatik?_____________________ ________________________________________________________________ .... Eskopeta hartu nuen eta danba! batera....... Eskopeta kargatzeko astirik ere ez zuen.. gelditu gabe............. IZEN DEITURAK: .. zer da hori. danba! bestera................... ordea? Horrenbeste uso pasa eta eskopeta kargatzeko astirik banuela.. danba! hona... ala? GALDERAK: 1.... – esaten dio lagun batek -........ Norekin ari zen hizketan behin Bixente?______________________________ ________________________________________________________________ 2.. ESKOPETA KARGATU? Bixente ere ez zen ehiztari makala.....E.. e.....Eskopeta kargatu? Zer uste duzu... Irakurketa eta ulermen saioak -24 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .......... zenbat uso bota zituen?______________________________ ________________________________________________________________ 3. Esaten duenez... zer egin zuen?__________________________ ________________________________________________________________ 4... ... Hura zen hura! Uso bandak pasa eta pasa ari ziren... danba! hara.Irakurketa eta idazketa prozesua.. Hainbeste uso ikusi zuenean....Atzo goizean ere uso pila bota nuen: berrogeitamar bai gutxienez. Behin lagunekin hizketan ari zen: ... DATA: ....... danba eta danba? Eta eskopeta kargatu noiz? ...

.. Berandu sartzen omen dira lanera.... Irakurketa eta ulermen saioak -25 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . mila funtzionario behar dira horretarako. Arazorik txikienak ere bide luzea egin behar du.......... Langile fama al dute funtzionarioek?_______________________________ _______________________________________________________________ 4................... sartu baino lehen”... Burokraziak berehala konpontzen al ditu arazoak?____________________ _______________________________________________________________ 2... Zer esaten du oharrak?___________________________________________ ________________________________________________________________ ....... ministro batek ohar hau jarri omen zuen ministerioko bulego guztietan: “Ez irten....Irakurketa eta idazketa prozesua... DATA: ....... Zer egiten dute bulegoan sartu eta gero?___________________________ _______________________________________________________________ 5.. eta bihar arte! Hori dela eta.... OHAR GARRANTZITSUA Burokrazia ez da ona izaten..... Zertarako behar dira horrenbeste funtzionario?_______________________ _______________________________________________________________ 3... Eta. egunkariak irakurri.. Gero.... IZEN DEITURAK: ....... GALDERAK: 1. noski.... Bakoitzak bost edo sei firma behar ditu. Non ipini zuen ministroak oharra?__________________________________ ________________________________________________________________ 6. mahai batetik bestera eta bulegotik bulegora........... paper guztiak bete eta firmak egiteko... Paperak gora eta behera ibiltzen dira holakoetan... Funtzionario horiek alfer fama izaten dute... faborez. lau edo bost firma egin eta berehala ateratzen omen dira kafetxo bat hartzera...........

noski...... Nola sartu zen ministerioan gure gizona?_____________________________ ________________________________________________________________ 2.... Baina benetan lanpostu ona oraingoa da: hori bera egiteko laguntzaile bat ere jarri didate................... LAGUNTZAILE ETA GUZTI Ministro baten iloba ministerioan hasi da lanean..... Noiz esaten du lanpostu ona duela?_________________________________ ________________________________________________________________ 3...... Irakurketa eta ulermen saioak -26 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Zertarako jarri diote laguntzailea?___________________________________ ________________________________________________________________ .......... Ez bait nuen ezer egin behar egun osoan..... lanpostu ona nuela uste nuen......Lehen... Aste batzuk pasa eta gero honela dio: ..... Lehen..... Okerragoa al da oraingoa?________________ ________________________________________________________________ 5. Zergatik uste zuen lanpostu ona zuela?______________________________ ________________________________________________________________ 4... lanpostu egokia zuen. GALDERAK: 1...Irakurketa eta idazketa prozesua................. DATA: ........ IZEN DEITURAK: ..... Osabaren laguntzaz sartu da......

Ez zaio gustatzen jendearekin hitz egitea... mutik.. Oso mutil isila da Eugenio... nazkatua dabil lan horretan.. jendea eten gabe ari bait zaio galdezka: . ......... Baita alferra ere. edozeinek ikusteko moduan.. ordea.. horretan ari da goizetik gaueraino........ mesedez.. Egun batean saltokiko nagusiari zer gertatzen zaion esaten dio eta.... Nolakoa da Eugenioren lana.. Orain. botoiak zapaldu.. ..........Atzeratuta al dabil? – hirugarrenak... IZEN DEITURAK: ... nekagarria ala aspergarria?_______________ ________________________________________________________________ 4....... Saltokiak sei solairu ditu eta jende asko ibiltzen da beti gora eta behera gauzak erosten.......... Zer eskatu dio Eugeniok nagusiari?_________________________________ ________________________________________________________________ 5. okerrago geratu dira gauzak Eugeniorentzat. ... Zergatik behar da aszentsorea?____________________________________ ________________________________________________________________ 3.... ba al dakizu zer ordu den? Eta ordua esan behar beti.Adizu. Horregatik... Nagusiari ez zaio gaizki iruditzen eta erloju handi bat ipintzen du aszentsore erdian..Ondo al dabil erlojua? – beste batek............. Egin al du nagusiak Eugenioren nahia?______________________________ ________________________________________________________________ 6. DATA: ... ZORATU EGINGO NAIZ Eugenio saltoki handi batean ari da lanean.. ordu ona al da hori? – galdegiten dio batek..Barka... Aszentsoreko mutila da Eugenio: atea ireki eta itxi....Ez al dago aurreratua? Zoratu egingo da Eugenio gaixoa....! GALDERAK: 1. .. Eugenioren saltokia denda koxkorra al da?__________________________ ________________________________________________________________ 2.. aszentsorean erloju bat ipintzeko eskatzen dio. Hobeto al dago Eugenio? Zergatik?_________________________________ ________________________________________________________________ ...... Irakurketa eta ulermen saioak -27 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... mutil..Irakurketa eta idazketa prozesua.....

.. Nok ikusi zuen mutila?____________________________________________ 5. Zer jasoko zuen irabazleak?_______________________________________ 3....... SARRERA BILA Igande arratsalde batean partidu interesgarria jokatzen zen gure herriko futbol zelaian.Bakarrik al zatoz? – galdetu zion harriturik atezainak. Ekiporik onenek jokatzen zuten eta partidua irabazten zuenak lehen saria jasoko zuen. Mutikoa pozik eta saltoka pasa zen barrura. ezin dut ulertu.......Bai. Atezainak ezin zion........... erotu beharrez.. bada zurekin etorri? ...... Inoiz baino giro beroagoa zegoen...... Nolako giroa zegoen?____________________________________________ 4. txalo eta zarata! Tribunako atean zegoen atezainak hamar bat urteko mutil koskor bat ikusi zuen poliki eta beldurrez bezala inguratzen. Zergatik harritu zen atezaina?______________________________________ ... ... Hango aupa. noski... Atezainak zerbait arraroa somatu zuen eta dei egin zion: .... Nork jokatzen zuen partidua?______________________________________ 2.Baina.. ....Irakurketa eta idazketa prozesua. noiz esan zion haurrari pasatzeko?_________________________ 6. Hara bildu ziren futbol zale denak purua ezpainetan eta apostu handiak eginaz..Futbola gustatu? Horixe! Futbol zale amorratua izan da beti.Etxean geratu delako....... horren txikia izanik? Zure aitari ez al zaio futbola gustatzen? ............. .. Irakurketa eta ulermen saioak -28 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....Eta nola ez da.. IZEN DEITURAK: . bakarrik nator.... baina hemen dut sarrera – erantzun zion mutilak txartela erakutsiz.. Atezainak..... sarrera galerazi eta pasatzeko esan zion txartelean zulo bat egin ondoren.. GALDERAK: 1.... Nola etorri zara bakarrik. DATA: ......... sarrera galdu du eta hantxe dabil bila...........

.. Egun batean Bartzelonara joateko aukera izan zuen....... GALDERAK: 1..... DATA: .. Zintzoa zen zerbitzaria eta ez zuen dirua hartu.. Bukatu zuenean. Inguruko mahaietako jendea harriturik zegoen.... zerbitzua ez bait da oso ona izan........ Nahita utzi dut propina txikia.. Makurtu eta belarrira mintzatuz honela esan zion amerikano aberatsari: ........ “Eskupeko hau handiegia da – pentsatu zuen .... zerbitzariarentzat. harritu egin zen. Zerbitzariak dirua ikusi zuenean.. Norentzat utzi zuen amerikanoak dirua?______________________________ 6....Irakurketa eta idazketa prozesua... IZEN DEITURAK: ... Zein aukera izan zuen amerikanoak?________________________________ 2.. Eskupeko txikia utzi al zuen?_______________________________________ 7.. ez – moztu zion serio amerikanoak -. . Irakurketa eta ulermen saioak -29 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Zer pentsatu zuen zerbitzariak harrituta?_____________________________ 8.... HORRELA IKASIKO DUZUE! Ipar Amerikako aberats berri batek Europara etortzeko gogo bizia zuen... kopa baten azpian. Edariak ere ez zituen merkeenak eskatu..... Konturatu gabe utzi al zuen eskupeko hura?__________________________ ... Lantegiko negozio inportante batzuk egin behar zituen han. Nolako edariak edan zituen?_______________________________________ 4...... Zein jende zegoen harriturik?______________________________________ 5....Ez.. jauna..... hirurogei euro utzi zituen isilka.. Janari merkeak eskatu al zituen?___________________________________ 3....... Zergatik ez zuen dirua hartu zerbitzariak?____________________________ 9... Diru hori.... ez naiz konfunditu.Barkatu. Gizon hau konfunditu egin da”.. Horrela ikasiko duzue eta hurrengoan hobeto zerbituko duzue.... Lehenbiziko eguerdian jatetxe ospetsu eta dotore batera joan zen bazkaltzera................ konfunditu zarela uste dut... Janari garestienak eskatu zituen eta ederki bazkaldu zuen. Hirurogei euro eskupeko egokia al da amerikanoaren ustez?_____________ 10.

Tarta zatirik handiena Luisitorentzat utziko dugu – esaten zuen amak-. baina postre txikiagoa zuten beti. Erdi tontoa da eta guk ematen ez badiogu jan gabe geratuko da gizajoa...... ..... Ni tontoa naiz. lehen baino motzago geratuko zaigu.. Lantegian ere...... Txikia nintzenean..... asteak eta urteak....Alferrik da hau jotzea – esaten zuen aitak-...... Lan astuna al du Luisitok?_________________________________________ ....... Denek azkarrak izan nahi dute.... Handiagoa egin zenean. Eskolara hasi eta nota txarrak ekartzen genituenean aitak ipurdia berotzen zien nere anaiei...... ordea. etxean eta bere aitaren lantegi handian.. Norentzat izaten zen postrerik onena?_______________________________ 3.... eta berdin zait.. Isil-isilik egoten naiz beti eta berak agintzen du etxean.. eta egun batean ni ere ezkondu nintzen. oso motza da eta zigortuz gero.. bada........ TONTO ZORIONTSUA Gaurko egunean ez da hain erraza tonto izatea.. IZEN DEITURAK: .. Handiagoa egin nintzen eta lehen bezain tonto jarraitzen nuen.. urrutira begiratu eta tonto aurpegia jartzen dut.. azkarragoa bihurtu al zen Luisito?______________ 5. Irakurketa eta ulermen saioak -30 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... GALDERAK: 1...... etxean bezala. Ni........ Anaiek Luisitok baino postre handiagoa jaten al zuten?__________________ 4. Mutil-zahar geratu al zen Luisito?___________________________________ 6. aurrera joan ziren egunak.. lasai geratzen nintzen.. Etxetik kanpora ere agintzen al du Luisitoren emazteak?________________ 7.... Horrela.. Hilaren azkenean sobre lodia jasotzen dudanean.. Nere anaiak azkarragoak ziren.. firmak bota eta bota eta diru asko irabazi: hori da nere bizimodua.. ni berriz.. Tarta zati txikiak jaten al zituen Luisitok?_____________________________ 2... DATA: ... Gauza batzuetan berdinak gara tontoak eta azkarrak........Irakurketa eta idazketa prozesua... berak agindu eta nik paperak firmatu.. ez da jendearekin atsegina... neretzat izaten zen postrerik onena: . Nere andrea benetan itsusia da eta oso zakarra. ordea... tonto izan naiz beti eta tonto izaten jarraitu nahi dut......

Irakurketa eta ulermen saioak -31 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... ....... maistrak deitu zituen: ... Neskek....... Beste geltoki batera joan al ziren hondartzako autobusa hartzera?________ 5... Zenbat galdera jarri zituen azterketan?______________________________ . zertarako hartu behar zuten autobusa?_______________________ 2. ederki... AZTERKETA ZAILA Udaberriko goiz eguzkitsu batean neska talde bat autobusa hartzera zihoan....... Arratsaldean eskolan agertu zirenean...... Zenbat ordu pasa zituzten.. IZEN DEITURAK: ... geltokira iritsi zirenean...Zera.... Neskak gelan banatu zituen. ordea.... baina nahiko bero zegoen eta neskatilek ez zuten lanerako gogo handirik. .......Zer gertatu zaizue goizean? Non izan zarete? ... Baina goizean azterketa izan dugu eta zuek orain egin beharko duzue.... honela esan zuen irrifarrez: ... inori ezer esan gabe.. berehala. Hementxe gelditzen da hondartzarako autobusa ere. gutxi gora-behera...... Maistra zaharrak hori entzutean bekokia zimurtu zuen...Irakurketa eta idazketa prozesua...... autobusari gurpila zulatu zaio eta bide erdian geratu gara. eskolara joateko...... Goiz zen oraindik...Zein gurpil zulatu zaio autobusari? GALDERAK: 1.. Hantxe egon ziren eguzkitan eguerdira arte....Hau eguraldi ederra! Hondartzara joango al gara? – esan zuen batek.Ez da ideia txarra – erantzun zuen neska potolo batek -.... Noiz deitu zituen maistrak?________________________________________ 7........ Zer erantzun zioten neskek maistrari?_______________________________ 8... Noiz proposatu zuen neska batek hondartzara joatea?__________________ 3.. Azterketak galdera bakarra zuen: . hondartzan?______________ 6..Ederki.... Zer erantzun zuen neska potoloak?_________________________________ 4.. Eta hondartzara joan ziren denak... DATA: ..

. gela libre bat bazutela eta hantxe egingo zuela lo.......... IZEN DEITURAK: .. ordea.. Egun batean irakasle lagun baten etxera joan zen afaltzera...... Pozik zeuden elkarren berriak entzunik...... atzerrian ezagunagoa bere herrian baino.... DATA: . Ezaguna al zen jakintsua bere herrian?____________________________________ 2... Euria.. ... eta batzutan gauza farregarriak egiten zituen. GALDERAK: 1. munduko unibertsitaterik famatuenetan ibilia zen irakasten eta dozenaka liburu zituen Fisika gaiez idatziak... zergatik esan zien ezetz hasieran?______________________________ 6.Badakizue. Irakurketa eta ulermen saioak -32 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Oso gizon despistatua zen. pijama bila joan naiz etxera..... oso ondo nago.. – esan zien lagunei barkamena eskatuz bezala -.... ordea.......... Jakintsuak....Hori esan al zizun? Ez egin kasurik... ordea... EZIN LORIK EGIN Iturri jauna jakintsu handia zen. goitik behera bustia. ez zuten han aurkitu.. Handik ordu erdira txirrinak jo zuen eta senar-emazteak korrika joan ziren atea irekitzera.. Afaria amaitu zutenean egongelara pasa ziren eta afalondo luzea egin zuten... Gure jakintsua zen..... baina lagunen ardura eta kezka ikusirik azkenean baiezkoa eman zien. ordea. Azkenean.... Norengana joan zen afaltzera?___________________________________________ 3. Senar-emazteak gela prestatzera joan ziren jakintsua egongelan utzirik.. sutondoan eserita kontu kontari... lagunak eta honen emazteak gaua beren etxean pasatzeko esan zioten fisikoari.. Jakintsuak ez zien trabarik egin nahi eta ezetz esan zien hasieran. Pijamarik gabe ezin bait dut lorik egin. Zer esan zion jakintsuaren emazteak lagunari?______________________________ 5........ Etxerantz abiatzeko garaian. Nola igaro zuten afalondoa?_____________________________________________ 4.. Itzuli zirenean.... Noiz eman zien baiezkoa?_______________________________________________ ...Ahul samar zabiltzala esan zidan lehengoan zure emazteak eta ez zaizu euritan ibiltzea komeni..Irakurketa eta idazketa prozesua..... .... euria gogor hasi zuen eta lagunak piska batean egoteko esan zion Iturriri.. Harritu egin ziren oso eta ez zekiten zer egin...... gero eta gogorrago ari zuen eta piska batean geratu zen........ .

......... lan gutxiago egiten al zuen zaldiak?_________________________ 7... egunero jana gutxituz zihoan eta.. Gutxiago janda.... ordea.. bizkar gainean egur karga handia zekarrela. Egunkariek egunetik egunera berri txarragoak zekartzaten.... Azkenean... nondik atera hari emateko belarra eta pentsua? Belarrik ez zuen eta pentsua erosteko dirurik ere ez... hobeto bizi al zen Adolfo?__________________________________ 4... Zergatik?____________________________________________________________ 5.... Zergatik hartu zuen pena Adolfok?________________________________________ .. ez zen askoz hobeto bizi.. Zaldia edukita...... Inork ez zuen dirurik eta eguneroko ogi puska lortzea ez zen batere erraza. Janaria urritzen hasi zitzaion. Gero eta gutxiago emango diot eta ohituko da”.. zer zirudien?________________________________________________ 8.. IZEN DEITURAK: .. Non hil zen?_________________________________________________________ 10.. Hau zoritxarra! Oraintxe ikasi du jan gabe bizitzen eta. Ez zen inon lanik...... .. ordea. Adolfok behintzat zaldi bat bazuen eta pozik zegoen..... Lehen baino gutxiago ematen zion eta halere zaldiak itxura berbera zuen eta karga lehen bezain ondo eramaten zuen.... bide bazter batean hila geratu zen zaldi gaixoa. Irakurketa eta ulermen saioak -33 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....... Izan ere... DATA: ...... Egun batean. Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 3.. zaldia jan gabe bizi zela zirudien........ itxuraz. Honela...Lastima – esan zuen penaz Adolfok -. Nolako karga zekarren hil zenean?________________________________________ 9.. Janari asko zegoen negu hartan?_________________________________________ 2.. zaldia ohitu egiten zen.... Azkenean. Nola konpondu zuen arazoa?____________________________________________ 6....... Hori ikusirik poztu egin zen Adolfo: “Janaria gutxitu diot eta berdin berdin jarraitzen du....Irakurketa eta idazketa prozesua.. hil egin behar! GALDERAK: 1... Zaldia eduki arren..... janariak aurkitzea ere oso zaila zen. SUERTE TXARRA Negu hura oso gogorra izan zen.......

.......... Gudua luze eta zakar zihoan.. hamar orduko txandak eginaz.... Irakurketa eta ulermen saioak -34 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... Zergatik harritu zen soldadua?___________________________________________ ....Nora zoaz..Badakizu jauna... Bere gauzak bizkarrean hartu eta atzerantz abiatu zen trintxeran barrena. Alemania eta Frantziaren arteko mugan trintxera luze eta sakonak egin zituzten....... URRUTI 1914.. Goitik balak eta kainoi bonbak pasatzen ziren. Egun batean soldadu batek.........Baina... ofizial batekin topo egin zuen.. Ordu erdia zeramanean...Irakurketa eta idazketa prozesua. Gudari asko hiltzen al zen trintxeretan?____________________________________ 6.... han egoten aspertua eta batez ere hango zarataz beldurtua.. lotsagabe hori! Ez al dakizu ni nor naizen? Jenerala nauzu! ..eko Gerra Nagusian gertatu zen.. Zeren arriskuan bizi ziren soldaduak?_____________________________________ 5. eta ez zekitela hura noiz bukatuko zen.. Noiz egin zuen topo ofizialarekin?________________________________________ 9.... edozein momentutan balaren batek jo eta bertan gelditzeko arriskupean. DATA: .. Aurpegi txarra jarri zuen honek: . borroka ez zait gustatzen eta frentetik urrundu nahi nuen... Nora iritsi nahi zuen soldaduak?__________________________________________ 10.... Norantz jo zuen?______________________________________________________ 8.... zaurituak honenbeste.... Ez nuen uste horren urrutira iritsia nintzenik! GALDERAK: 1........Hara! – orduan soldaduak harridura handiz-. Zergatik aldegin zuen soldaduak?________________________________________ 7.... Etengabeko zaratak belarriak zulatzen zizkien gudariei...... Gudariek ez zeukaten beste egitekorik: trintxeran sartu eta tiroak bota.. mutila? . Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 4... Eta hori zoritxarrez maiz gertatzen zen... IZEN DEITURAK: . ahalik eta urrutienera iritsi! ..... Hilabete asko zeramaten handik mugitu gabe... Gudariak trintxeretan bizi zirela esan zitekeen... ihes egitea erabaki zuen.... Zer egiten zuten soldaduek?_____________________________________________ 3... 1914eko Gerra laburra izan al zen?_______________________________________ 2..... Egunkariek beti berri berberak ekartzen zituzten: hildakoak hainbeste zirela...

......... Handik lau hilabetera bigarren eskuko liburu zaharren denda batean sartu zen eta liburu merkeenak ikusten ari zela...... gogoan dut..... Bigarren aldian.. pozik bidali al zion liburua lagunari?____________________ ________________________________________________________________ ..... Nori esaten zion hori?____________________________________________ 3......... Lagunaren esker gaiztoak oso mindu zuen idazlea eta liburua erosita berriro bidali zion lagunari lehengo eskaintzaren azpian beste hau idatzirik: “Nere aspaldiko lagun zahar bezain txar Gorka Ariztimendiri... Eta hitz hauek idatzi zizkion lehen orrian: “Nere aspaldiko lagun zahar Gorka Ariztimendiri......... bere azken nobelaren ale bat...Tori..Gogoratzen al zara literaturako maisuaz? Idazteko esaten zigun. Zer esaten zien literaturako maisuak ikasleei?_________________________ ________________________________________________________________ 2... DATA: ...Irakurketa eta idazketa prozesua.....Nik kasu egin nion eta orain idazlea naiz... lehen baino adiskidetasun hotzagoz”.. Irakurketa eta ulermen saioak -35 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... Ikasle guztiei esaten zien hori.. zuretzat – esan zion lagunari – erregalatzen dizut...... Inork entzun al zion kontsejua maisuari?_____________________________ ________________________________________________________________ 4... LEHEN BAINO HOTZAGO Idazle ezezagun batek aspaldiko lagun zahar bat aurkitu zuen behin kalean.... horregatik. idazteko egunero zerbait... Zer eman zion idazleak lagunari?___________________________________ ________________________________________________________________ 5.. GALDERAK: 1. nobelagilea.. Hori esan eta kartera irekiz liburu bat atera zuen.. Urteak ziren elkar ikusten ez zutela eta.......Bai...... .. oso poztu ziren bi lagunak kalean topo egin zutenean.. Adiskidea besarkatu ondoren honela esan zion idazleak: .... .. bere lagunari erregalatu ziona aurkitu zuen. adiskidetasun beroz”.. Zer aurkitu zuen idazleak liburu zaharren dendan?_____________________ ________________________________________________________________ 6....... . IZEN DEITURAK: .

. erdi tontoa zara. Zergatik aspertzen zen elizan?___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. konfesatzera joan zen gure mutila..Bai. aspertu egiten bait zen.... ni erdi tontoa naiz eta.... gutxi ikusten da eta nik.. Zergatik poztu zen apaiza?______________________________________________ ______________________________________________________________________ 4.Bada..Bai.... Nirekin haserre zinela uste nuen.. .....Zer duzu.Bai. . Egun batean... Elizan beti gauza berdinak esaten dituzte eta.. Askotan izaten al da gau iluna?__________________________________________ ______________________________________________________________________ 6..Bada. bai. .....Eta ez al duzu inoiz alderantziz egiten? Ez al duzu inoiz ardiren bat zure txabolatik lagunaren txabolara pasatzen? . Gutxitan joaten zen elizara.Bai zera! Hori ez.. Zer uste zuen apaizak?_________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5..... bai... ERDI TONTOA “Bustingorri” artzai gaztea erdi tontoa omen zen.... batzutan gau iluna da eta gutxi ikusten da. Irakurketa eta ulermen saioak -36 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... badakizu... Poztu egin zen apaiza... DATA: ... ... ni erdi tontoa naiz eta.. Zer egiten zuen Bustingorrik batzutan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 7. halere... baina nik ere batzutan egiten ditut okerrak.. Pozik egoten al zen Bustingorri elizan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 2.... ez tonto osoa! GALDERAK: 1. Eta zer? .. Bustingorri? Ez zara aspaldian etorri...... ni erdi tontoa naiz eta........ . .. zer gertatzen da gau iluna denean? ...Irakurketa eta idazketa prozesua.. badakizu.. Badakizu... Bustingorri aurrean ikusi zuenean.... bihurrikeriak.... erdi tontoa naiz. Eta.Zuk okerrak? .. lagunaren txabolatik ardi bat edo beste hartu eta nere txabolara eramaten dut....... Zergatik ez zituen bere ardiak lagunaren txabolara eramaten?_________________ ............... badakizu.... konturatu gabe. IZEN DEITURAK: ... jauna! Ni erdi tontoa naiz.Bada........

..Irakurketa eta idazketa prozesua. zer egokitu zitzaion Xaguxaharrari?______ ______________________________________________________________________ 4. ia mugitu ere gabe.......... DATA: . Non saltzen zituzten itsaslapurrek dortokak?________________________________ ______________________________________________________________________ 3..... Zer gertatu zen lehenbizi?______________________________________________ ______________________________________________________________________ .. baina Panamako kostaldean zeudela.... PIRATEN ATZETIK Oihal guztiak zabaldu zituen “Goizeko Izarra”ren tripulazioak eta haize bolada batek puztu zituen.. Irakurketa eta ulermen saioak -37 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... sukaldean bazkaria prestatzen hasi zenean.. haizea gelditu egin zen bat-batean.. IZEN DEITURAK: .. Gorrik aingura jasotzearekin batera?________ ______________________________________________________________________ 2... zalantzarik gabe hura zen dortoka lapurren helbidea. Xaguxahar................ Bostgarren egunaren arratsaldean. Imanolek lema zeraman bitartean. “Goizeko Izarra”ren kapitainak.... ............ San Frantzisko aldera zihoazen.. Bi egunetako haize boladak bultzada handia eman zien. Eta Gorrik aingura jasotzearekin batera..... Jatetxe txinarretan saltzen zituzten dortokak prezio onean eta aspaldian zebiltzan lapur haien arrastoaren bila...... Bakoitzak bere zereginari heldu zion: kapitainak norabidea markatzen zuen.“Aingura jaso!” – agindua eman zuen Jose Antonio Etxebarriak.......... lehertzeko zorian dagoen globo baten antzera... ........ ziztu bizian abiatu zen belaontzia iparralderantz. Gorrik aparailuen lanak burutu zituen. Norantz abiatu zen “Goizeko Izarra”.“Ostertzean laino beltz bat!”.... GALDERAK: 1.. Bakoitzak bere zereginari heldu zionean. Gorrik jo zuen alarma... Periko bizkar gainean zuela...... Zer gertatu zen “Goizeko Izarra” Panamako kostaldean zegoela?_______________ ______________________________________________________________________ 5. Lau egun pasa zuten leku hartan...

..... Itsasoko haize erauntsiek eta arriskuek ez zuten beldurtzen eta Medusa.............. estafadorerik handiena. noiznahi bandera beltza jasotzen bait zuen....... GALDERAK: 1.......... Galapagoetatik nora iritsi zen Medusa?_______________________________ ________________________________________________________________ 3........... MEDUSAKO KAPITAINA Oso gizon ausarta zen Nikasio Matxinbarrena... azkar abiatzen zen itsaso batetik bestera............ DATA: .. Zertan hasi zen Nikasio San Frantziskora iritsi bezain laster?_____________ ________________________________________________________________ 4..... Piratarik ausartena.... tratanterik maltzurrena........ Nola ezagutu zituen Nikasio Matxinbarrenak itsasertz uztiak?_____________ ________________________________________________________________ 2..Irakurketa eta idazketa prozesua... Itsasertz guztiak miatuak zituen batetik bestera.... Medusak harri eta zur uzten zituen hari begira geratzen ziren guztiak....... garai bateko piratek egiten zuten modura. horixe duzue Nikasio Matxinbarrena... han-hemenka lapurretak eta sarraskiak eginez...... Medusako kapitaina... eta denborarik galdu gabe. laster hasi zen bere soto eta bodegetan gordeak zituen dortoka gaixoak nori salduko ote zizkion arakatzen..... Irakurketa eta ulermen saioak -38 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... IZEN DEITURAK: . bere itsasontzi gorria.. Galapagoetatik amen batean ailegatu zen San Frantziskoko porturaino. Nolakoa zen Medusako kapitaina?__________________________________ ________________________________________________________________ ..

.. Jose Antoniok lemari tinko helduta.Olatuei segi. Ordu bete pasa zen Gorri.. hogeitamabi ordu pasa zirenean.. olatuek suntsi ez zezaten. une hartan tximista batek jo eta itsasontziko masta txikitu zuen txotx bat balitz bezala.. GALDERAK: 1. Eta batak besteari erreleboa emanez.. ZIKLOI BAT Ia ez zuten oihalak jasotzeko astirik ere izan.. Irakurketa eta ulermen saioak -39 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. DATA: .. haizeari aurre eginez..........Ordu bete barru neu irtengo naiz! – ihardetsi zion Gorrik.......... baretu itsasoa eta haize garbi batek bultzatu zituen oso gertu zegoen San Frantziskoko portu aldera... IZEN DEITURAK: .. .Kabinan sar zaitezte eta leihatilak itxi! – agindu zuen garrasika Jose Antoniok.......... batbatean urdindu egin zen zerua....... iparraldera goaz eta! – esanez. Gorri......... “Goizeko Izarra” hamar metroko olatu erraldoi batek hartu eta indar ikaragarriz astinduz. .................. Jose Antoniori erreleboa ematera atera zenerako.... kabinan sartu zen Jose Antonio atseden hartzera.... . Noiz txikitu zuen tximistak masta?__________________________________ ________________________________________________________________ 3.... hurrengo olatu gaindiezinera bidali zuen.. Bere burua soka batez lotu zuen txopan eta.......... Nolakoa zen Goizeko Izarra astindu zuen olatua?______________________ ________________________________________________________________ .... “Goizeko Izarra”ri bere kabuz joaten utzi zion.......Irakurketa eta idazketa prozesua.. Zer esan zien Jose Antonio Etxebarriak tripulaziokoei garrasika?__________ ________________________________________________________________ 2..

Ameriketako txoko guztiak bisitatuz.Aizu..... Nola itzuli zen Txibi etxera?________________________________________ ________________________________________________________________ 5. Txirrinaren hotsa entzun duenean jaiki eta atea irekitzera joan da....... DATA: .... Neuk ordainduko dizut bidaia. Zenbat egunetan ibili dira elkarrekin?________________________________ ________________________________________________________________ 4.. Baina bukatu dira oporrak eta esan dio Txibik osabari: .. Ilobari musu handi bat eman eta esan dio: .... Irakurketa eta ulermen saioak -40 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Pozik erosiko luke. Han geratu da astoa osaba Perikoren etxeko balkoian. Baineran garbitu eta ohean sartu dute... Eta osaba Perikok esan dio orduan Txibiri: . Hamabost egunetan elkarrekin ibili dira Periko. Orain lo dago. Osaba Perikoren etxera joan dira biak.....Irakurketa eta idazketa prozesua... Zenbatgarrengo pisuan bizi da osaba Periko?_________________________ ________________________________________________________________ 3.. osaba Periko! Astoa eta ni etxera goaz.... Osaba Periko 25.Agur....Kaixo..... IZEN DEITURAK: ........ Eta hegazkinez etorri da Txibi etxera.. TXIBI ETA BERE ASTOA Iritsi dira Ameriketara Txibi eta bere asto maitea.. Oso gustora ibili ere........ Txibi eta astoa......... GALDERAK: 1... Nora iritsi dira Txibi eta astoa?_____________________________________ ________________________________________________________________ 2. Txibi! Zer moduz? Bai asto polita hauxe! Asko gustatu zaio osabari Txibiren astoa. Astoa oso nekaturik iritsi da Ameriketara.. pisuan bizi da......................... Zer gertatu zen astoarekin?_______________________________________ ________________________________________________________________ ... utzi ezazu hemen astoa eta zoaz hegazkinez etxera.... Orain siestan dago.......

Irakurketa eta ulermen saioak -41 - .Irakurketa eta idazketa prozesua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful