Irakurketa eta idazketa prozesua.

Irakurketa eta ulermen saioak -1 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BAT MATXIN PARRAT
Bat: Matxin Parrat.
Bi: Mitxel Eperdi.
Hiru: kolko bete diru.
Lau: iko melau.
Bost: koxkotean koxk.
Sei: korta bete behi.
Zazpi: buru bete bazpi.
Zortzi: katilu bete zorri.
Bederatzi: katuaren larrua eratzi.
Hamar: mar-mar. 
Inguratu abestian agertzen diren animaliak:
katua
zaldia
zorria

bazpia(bartza)
txakurra
zezena 

Zenbat zenbaki agertzen dira? 

Lotu gezien bidez:
kolko bete
korta bete
buru bete
katilu bete

bazpi (bartz)
diru
zorri
behi 

Zeri egiten dio hozka? Adierazi: 
buruari 
ileari 
garondoari 

diruari 
larruari 
pikuari 

Osatu esaldia hauetakoren batekin:
asko samar / mar-mar / atzamar
Hamar:

Sagua
behia
txoria

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -2 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
BEHIN JOAN NINTZEN
Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txakur bat;
txakurrak txau txau txau
nik txitxi berari:
ekarri nuen etxera.

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txistu bat;
txistuak fli fli fli
txakurrak txau txau txau:
eraman nion amari. 

Zer erosi zuen azokan? Inguratu:
txerria
txanoa
txoria

txalupa
txistua
txangurrua

txakurra
txerria
txistorra 

Nola egiten dute? Lotu gezien bidez:
txakurrak
txistuak
txoriak

fli fli fli
txio txio
txau txau txau 

Idatzi BAI ala EZ:
Txakurrak haragia jan zuen. ______
Txakurrak txistua jotzen zuen. _______
Amari txistua eraman nion. ________
Txoriak negar egin zuen. ______ 
Nork egin zuen negar? Zergatik? 

Zenbat aldiz joan zen umea azokara?

Behin joan nintzen
azokara,
erosi nuen txori bat:
txoriak txio txio,
nik berriz negar lodi:
ihes egin zuen basora.

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -3 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
EGUN BATEAN

MIXMIX KATUA

Egun batean, ikusi nuen
eulia soinua jotzen,
haren ondoan, zoraturikan,
arkakusoa dantzaten,
zimitza berriz, dotore jantzita,
errefreskuak partitzen,
haien ondoan, bi zorri handi
barrez eztulka itotzen.

Katuen herrixkan bizi da
gure Mixmix katua.
Egunero goiz jaikitzen da,
garaiz ibiltzea atsegin du eta.
Ureztailuaz bainatzen da,
txukun orraztu, amari lagundu
eta gosaldu egiten du:
arrautzak, esnea eta ogia.
Motzila ondo aztertu,
ezin zaio ezer ere falta,
eta eskolara iristean,
denak agurtu: “Miau, miau!” 

Lotu gezien bidez:
eulia
arkakusoa
zimitza
bi zorri

dantzatzen
errefreskuak partitzen
barrez itotzen
soinua jotzen 

Nola du izena bigarren olerkiko katuak? 

Idatzi E egia bada eta G gezurra bada:
Olerkiko katua goiz jaikitzen da zeren:
____ Ez baitu lorik egiten gauez.
____ Garaiz ibiltzea gustatzen baitzaio.
____ Saguek esnatu egiten baitute.
____ Gosaria kenduko dioten beldur izaten baita. 
Jarri odenan katuaj egiten duena. Idatzi 1, 2, 3 eta 4:
____ Jaiki.
____ Gosaldu.

____ Amari lagundu.
____ Bainatu eta orraztu. 

Eskolara iristean, zer esaten du katuak ikaskideak agurtzeko?

Irakurketa eta idazketa prozesua. Irakurketa eta ulermen saioak -4 -

IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK
FITXA ZENBAKIA: .........

DATA: .............................

IZEN DEITURAK: .................................................................
A, a, a
Arto gorri koxkorra
Oilarraren gandorra
Gorritzen da bixkorra.

E, e, e
Nik artoa dut maite
Ahoan du bibote
Arta bixarrez bete.

O, o, o
Arto goxo potolo
Hosto azpian lolo
Begi gorri poxpolo.

I, i, i
Artirina nahi dut nik
Egiteko talotxin
Gazte gozoz beterik
U, u, u
Artaputzak pin-pan-pun
Zartaginetik joan nahi du
Jauzi eta istilu. 

Zein da abestiko protagonista? 

Zerk egiten du pin-pan-pun? 

Nolakoa da artoa? 

Inguratu egiazkoak diren esaldien zenbakiak.
1.
2.
3.
4.

Oilarrak gandorrean artoa du.
Artoaz gazta egiten da.
Artoak bizarra du.
Artoak begi urdinak ditu. 

Zer egin nahi izaten du artoak? Adierazi. 

Zartaginetik kanpora irten. 
Zartaginean sartu, goxo – goxo.

. asko ikasi eta txintxo portatzeko.... IZEN DEITURAK: .. Astoak esan zidan triste zegoela. oso zatarra zela bere ikastola........... Inguratu astoak soinean zituenak: gabardina arkatza gona betaurrekoak bibotea ile motza ile luzea zapatak txapela Zergatik zegoen triste astoa? Zer nahi zuen astoak? Idatzi E egia bada eta G gezurra bada: ___ ___ ___ ___ Haurrekin gaizki moldatuko zela uste zuen astoak......... Astoari asko gustatzen zitzaion bere ikastola.... Baietz esan nion nik lasai etortzeko....... arkatza eta bloka dendan erosteko.. gure artean ondo konponduko zela............... ASTOA IKUSI NUEN  Astoa ikusi nuen betaurrekoekin.........Irakurketa eta idazketa prozesua....... ile luzea eta bibotearekin...... astoak arkatza eta koasernoa behar zituen......... Zein aholku eman zion lagunak astoari? . Eskolara joateko........... DATA: ...... berak gure gelara etorri nahi zuela. hizketan egon nintzen atzo berarekin. buruan txapela eta gabardinarekin... Irakurketa eta ulermen saioak -5 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... astoa izan arren trankil egoteko........ Lagunak esan zion ezin zuela haurren eskolara joan astoa zelako.

.... gozoki bat erosi zuen....... ___ ___ ___ ___ Eskolan lan gutxi egin duela.... ____________________ zuenez.. gatz eta okela..... Osatu: Amatxoren zerrenda oso_________________ zen........ 3 eta 4.... Eskolatik makal-makal irten dela..... Zer esan dio amak erosteko? esnea gazta azukrea haragia Zenbat diru geratu zaio erosketak egin ondoren? “Ez da lan makala”. 2.. amatxoren zerrenda bai luzea dela! Honekin bukatu da gaurko erosketa. Eskolatik irtenda.. idatzi 1... Jarri ordenan esaldiak.. Eskolara joan zen......... . Dena ordaindu eta sobera lau pezeta... Gozokia erosi zuen.... Arrautza eta esne.....Irakurketa eta idazketa prozesua... Orain erosiko dut horko piruleta... DATA: ...... eta hainbeste lan egin eta gero..... Irakurketa eta ulermen saioak -6 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... Lan handia dela erosketak egitea.. ez da lan makala... lana egin ondoren...... IZEN DEITURAK: ... Horretarako..... ___ ___ ___ ___ Denda batetik bestera ibili zen........ merezi dut eta. Zer esan nahi du? Adierazi. Erosketak egiten amaitu zuen...... Eskolan lan handia egin duela.... DENDARIK DENDA Dendarik denda nabil janarien bila..

......... Txepetxak zuhaitzaren barruan egiten du habia.... gero..... Gari sorosk poliki-poliki jartzen dira. kontu handiz. Sagutxoez josten dituztela elizetako sabaiak. Non egiten dituzte txoriek habiak? Lotu gezien bidez.. trala-lara sagutxoz josia........ -Ama.. non egiten du gau hontzak habia? -Elizako sabaian sagutxoz josia.... trala-lara goroldioz josia.. Pospolinek poliki-poliki.. IZEN DEITURAK: ... Elizetako sabaietan sagutxo asko izaten dela............. sagutxoz josia”. Nortzuei kentzen diete lekua kukuek? Osatu: Txepetxek gaztainondoen zuloetan egiten zituzte _______________ eta.. NON EGITEN DU?   -Aita. Gariak zoro-zoroak dira.......... 3.. 2...... txitak goxo egoteko..... Zer esan nahi du? Adierazi.. 4. 1.. Inguratu egiazko esaldien zenbakiak............. ... non egiten du pospolinak habia? -Gari soro erdian poliki jarria trala-lara poliki jarria.. kukuek pospolinek txepetxek hontzek gari soroen erdian elizetako sabaian txantxangorrien habian gaztainondoen zuloetan “Elizako sabaian.........Irakurketa eta idazketa prozesua. ______________________z betetzen dituzte. jartzen dituzte habiak.... -Aita.. non egiten du txepetxak habia? -Gaztain zulo gordean goroldioz josia. DATA: .. -Ama. ___ ___ ___ ___ Elizetako sabaiak sagutxoek egiten dituztela..... Sagutxoak josten aritzen direla elizetako sabaietan... non egiten du kukuak habia? -Txantxangorri habian lapurtuz tokia trala-lara lapurtuz tokia. Irakurketa eta ulermen saioak -7 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .

. bestela. Izan ere. HARTZAK OSO LOTIAK DIRA Iritsi da hotza... etsaiak atzetik joango zaizkie... Hilabete batzuk emango dituzte lo.. Lorik egin ez.. lo kuluxka egingo dute....... ___ Hartzak oso lotiak dira.. Zein urte sasoitan irteten dira hartzak babeslekutik? Zer egiten dute hartzek babeslekutik irtendakoan? Inguratu.... goxo-goxo. Udaberria iritsitakoan.. hartzak babeslekutik argal-argal eginda irten eta ohiko bizimoduari ekingo diote: bapo jan eta edan. ezer ere jan gabe. 4....... Ur asko edan.. eta goroldioz eta belar lehorrez estaliko dute... Irakurketa eta ulermen saioak -8 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. ahal duten guztietan... 2... ezer ere jan gabe. Haitzulo bat izaten dute aterpe............ zeren haur guztiek baitutuzte pelutxezko hartzak lo egiteko...... 3....... DATA: . etsaiek haien ________________ ez jarraitzeko.. Hartzak oso lotiak dira! Zein urte sasoi ematen dute hartzek babeslekuan? Udaberria Udazkena Uda Negua Osatu: Hartzak babeslekuan sartuko dira. sarri-sarri bainatu eta.. elurretan oinatzik ez uzteko...... lorik egin gabe. eskuarki.. ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten. IZEN DEITURAK: .... ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte lo. ___ Hartzek hilabete batzuk ematen dituzte jaten eta lo. eta hasiak dira hartzak negua pasatzeko babes bila............ 1.... Gero... Gutxi-gutxi jan.......... Elurteak hasi baino lehen sartuko dira hartzak babeslekuan....... lo egingo dute.. Sarri-sarri bainatu. .......Irakurketa eta idazketa prozesua. Idatzi E egia bada eta G gezurra bada..

 Nortzuk dira “Jostailuak” olerkiko protagonistak? ______________________ eta ____________________ .. DATA: ..Irakurketa eta idazketa prozesua..... -Zaude lasai... baina beraiek egingo dute behar duten guztia.......... MARRAZKIA  Paper mordoa hartuta. ___ Beraiek egin dituzte........... ___ Astoak marraztu behar direla..... alajainkoa! Egin duzu eta nahikoa.. habia eta txoria.. Makilak eta sokak Puxtarria Papera Gurdia Zura eta kaxak Zaldia Buztina Hegazkina Osatu: Marrazkia egin zuen mutikoak __________________ marraztu nahi zuen...... ___ Ez dela ardirik marraztu behar. baina egindakoak _________________ zirudien...... Zuraz eta kaxaz sortu dute gurdia. eta kortxoz eta hariz... hondarrezko gaztelua.. buztinezko puxtarria...... Zein material erabili dituzte haurrek? Lotu gezi bidez.. aitona.... JOSTAILUAK Jostailurik gabe daude Ainhoa eta neba txikia. Hartu berriro papera eta egin lehenagokoa.. -Esadazu. marrazkia al da hau? Ardia zen egin nahi nuena eta honek dirudi astoa.. Olentzerol ekar diezazkien.......... ondo egin arte... IZEN DEITURAK: . makilaz eta sokaz egin dute zaldia.. txapel dibertigarria... Irakurketa eta ulermen saioak -9 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Horrelaxe jostatzen dira Ainhoa eta neba txikia..... norbaitek eros diezazkien....... hegazkin eta itsasontzia.. Eta izan beti gogoan aitonak orain esandakoa: ekin eta ekin dabilenak du arrakasta aldekoa........ Nola lortu dituzte jostailuak? ___ Negar eta negar eginez.. ___ Zintzoak izanda.... Zein aholku eman zion aitonak mutikoari? ___ Gauzak behin eta berriz egin behar direla....... .... kometa eta edalontzia.

......... Katua ikusi dugu sagua ehizatzen... Inguratu abestian agertzen diren animaliak: txakurra idia zaldia ardia behia txerria sagua katua akerra Idatzi E egia bada eta G gezurra bada..... Sua ikusi dugu makila erretzen........ ___ Katua beldurtzen... Sokak sagua ehizatu zuen... Sagua ikusi dugu soka karraskatzen....... Suak makila erre zuen....... Suak ura edan zuen..... ___ ___ ___ ___ Makila baratzean zegoen... Txakurra ikusi dugu katua izutzen...... Soka ikusi dugu idi hori lotzen....... IZEN DEITURAK: .Irakurketa eta idazketa prozesua...... Irakurketa eta ulermen saioak -10 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....... Ura ikusi dugu su hori itzaltzen.. lasai-lasai. Zerk apaindu zuen urritza? ___________________________ ... Lotu gezien bidez.. ___ Katua ehizatzen..... katuak sagua sokak idiak soka karraskatu ura edan sagua ehizatu idia lotu Zertan zebieln txakurra? ___ Katuarekin jolasean.. Lorea ikusi dugu urritza apaintzen... DATA: ..... Urritza ikusi dugu txakurra astintzen.... Idia ikusi dugu ur hori edaten... Makila ikusi dugu aker hori jotzen... AKERRA IKUSI DUGU Akerra ikusi dugu baratzean jaten.............

... Nola dabiltza gure lagunak?_______________________________________ 8... . Non artu dira gure lagunak? ______________________________________ 12............Irakurketa eta idazketa prozesua..... Aita........ DATA: .. Zer dago kalean?________________________________________________ 6. Kalean dabiltza.... Zer kendu du aitak? _____________________________________________ 14...Hau zaparrada – esaten du Itziarrek.... Aita eta ama atzean daude..... Zer da gaur? __________________________________________________ 2.... Nor hasi da korrika? _____________________________________________ 11.. Kalean zuhaitz asko dago..... Bai suerte txarra! Gure lagunak korrika hasi dira. Baina halako batean euria gogor hasi du... ama eta haurrak? _________________________________ 4..... Pozik dabiltza gure lagunak.... Non dabiltza?___________________________________________________ 5. Noiz da igandea? _______________________________________________ 3... Nork kendu ditu betaurrekoak? ____________________________________ ............... Nor sartu da toldo azpian?________________________________________ 13... IZEN DEITURAK: .. HAU EGURALDI ZOROA! (1) Gaur igandea da.. Non dago zuhaitz asko? __________________________________________ 7. Aitak betaurrekoak kendu ditu................ ama eta haurrak paseatzen ari dira. umeak aurrean.. Noiz hasi du euria? ______________________________________________ 9... Irakurketa eta ulermen saioak -11 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . Toldo baten azpian sartu dira. Nola hasi du euria?______________________________________________ 10... Zer ari dira aita.... GALDERAK: 1.

erantzuten du amank........ Zer nahi du amak? ______________________________________________ 4............. Nork sartu ditu giltzak poltsikoan? __________________________________ 7.....Poltsikoan dituzu! ...... Zer sartu du aitak poltsikoan? _____________________________________ 6....... Non daude giltzak? Aitak poltsikoan sartu ditu.... Aitak giltzak ateratzen ditu. Nolako burua du aitak? __________________________________________ 9...... HAU EGURALDI ZOROA! (2) Eguraldi txarra dago. GALDERAK: 1......... DATA: . Zer egin? Amak kotzera joan nahi du..Nork ditu giltzak? – galdegiten du........ baina buru txarra du....... Irakurketa eta ulermen saioak -12 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Zer dago gaur? _________________________________________________ 2..... Nork erantzuten du? _____________________________________________ 12..... Nork ateratzen ditu giltzak? _______________________________________ ... . Nora joan nahi du amak?_________________________________________ 5................. IZEN DEITURAK: ... Nork du buru txarra? ____________________________________________ 10. Zer ateratzen du aitak? __________________________________________ 13..Irakurketa eta idazketa prozesua. Nork galdegiten du? _____________________________________________ 11.. Nolako eguraldia dago gaur? ______________________________________ 3. .... Zer du aitak? ___________________________________________________ 8...

. Zer du Mikelek? ________________________________________________ 7.. Zer esaten du Mikelek? __________________________________________ 9.......... Ederki dabiltza uretan..... Irakurketa eta ulermen saioak -13 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . IZEN DEITURAK: ............ HAU EGURALDI ZOROA! (3) Umeak putzu batean sartu dira........... Nor dago triste orain? ____________________________________________ 12.... Ama.. ez dago pozik. Nola dago Mikel orain? ___________________________________________ 11... GALDERAK: 1.. Zer busti dute umeek? ___________________________________________ 5............. Noiz dago triste Mikel? ___________________________________________ ............... Mikelek botak dituela esaten du..Irakurketa eta idazketa prozesua. Nork esaten du botak dituela? _____________________________________ 10. Nola dabiltza uretan? ____________________________________________ 4.. DATA: ... Hori esan du amak eta Mikel triste dago orain.. ordea....... Nola dago ama? ________________________________________________ 6. Nor sartu da putzu batean? _______________________________________ 2...... Baina prakak ere busti ditu........ Nork ditu botak? ________________________________________________ 8........ Hankak busti dituzte eta haserre dago. Non sartu dira umeak? ___________________________________________ 3..

. Zer atera du aitak? ______________________________________________ 4... Mikelek gabardina handia jantzi du eta Itziarrek txikia........ Haurrak jolasean ari dira... euritakoa ere bai.. Non du aitak euritakoa? __________________________________________ 9.. Gurasoek ez dute gabardinarik eta euritakoa hartu dute. HAU EGURALDI ZOROA! (4) Aita kotxera joan da eta gabardinak atera ditu..Irakurketa eta idazketa prozesua.......... Gero. Aitak bere eskuan du euritakoa. IZEN DEITURAK: .. Zer jantzi du Mikelek? ___________________________________________ 5. Zer atera da gero? ______________________________________________ 11.. DATA: .. eguzkia atera da eta eguraldi ona dago. Nora joan da aita? ______________________________________________ 3.. Irakurketa eta ulermen saioak -14 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ......................... Zer du aitak bere eskuan? ________________________________________ 8................... Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 2.. ordea.... Nork du euritakoak bere eskuan? __________________________________ 7.. Zer jantzi du Itziarrek? ___________________________________________ 6.... Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 12... Tximeletak eta txoriak ere pozik dabiltza. Noiz atera da eguzkia ____________________________________________ 10... Hau eguraldi zoroa! GALDERAK: 1............. Zertan ari dira haurrak? __________________________________________ .......

... Zer esaten du Joakinak? _________________________________________ 13. Nolako betaurrekoak ditu? ________________________________________ 7... Zer galdegiten du Joakinak? ______________________________________ 11...... noski..Irakurketa eta idazketa prozesua. baina Joakinak ez daki zer erosi........... Zer du dendariak aurpegian? ______________________________________ 6. Orduan kilo erdia jartzeko esaten du Joakinak............... GALDERAK: 1.. IZEN DEITURAK: ..... Zenbat kilo jartzeko esaten du Joakinak? ____________________________ .... eta aurpegian betaurreko borobilak ditu................ DATA: . Dendaria da. Zer erantzuten du dendariak? _____________________________________ 12.. Dendariak ile gutxi du buruan.. Nor sartu da janari dendan? ______________________________________ 2.. Nolako andrea da Joakina? _______________________________________ 4. Joakina da.. Denda barruan gizon bat dago..... Nork du ile gutxi buruan? ________________________________________ 5..... Irakurketa eta ulermen saioak -15 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. -“Zer nahi duzu?” – galdegiten du dendariak......... Eskuan boltsa du eta janariak erosi nahi ditu. Non ikusten du Joakinak mahats ederra? ____________________________ 10.. Zer ikusten du Joakinak mahai gainean? _____________________________ 8.. Andre lodi eta txikia da Joakina......... Nolako mahatsa ikusten du Joakinak? _______________________________ 9... Nor da emakume hori? __________________________________________ 3....... Dendariak euro bat balio duela erantzuten du. Mahai gainean mahats ederra ikusten du Joakinak eta prezioa galdegiten du. JOAKINA (1) Emakume bat janari dendan sartu da....

.. Nork sartu du mahatsa zorroan? ___________________________________ 3..... Zer jaten du gustora senarrak? ____________________________________ 14.......... Non sartu du dendariak mahatsa? __________________________________ 2... DATA: ... Zer dago apalean? ______________________________________________ 8.. Zer esaten du Joakinak? __________________________________________ 7.. Nork jaten du gustora gazta? ______________________________________ 13...... Itxura ona duela esaten du.............. aza handi bat ikusten du........... Zer hartzen du Joakinak? _________________________________________ 11. Non dago gazta? _______________________________________________ 9... Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 10.... ezkerrean... Nola jaten du gazta senarrak? _____________________________________ ... IZEN DEITURAK: .... senarrak gustora jaten baitu gazta.... GALDERAK: 1....Irakurketa eta idazketa prozesua.. Merkea dela esaten du dendariak eta Joakinak zati txiki bat hartzen du.. Nork hartzen du zati txiki bat? _____________________________________ 12....... Joakinak mahai ondoan.. baina senarrak ez du azarik jan nahi... Zer ikusten du Joakinak ezkerrean? _________________________________ 6... Apalean gazta bat dago.. Irakurketa eta ulermen saioak -16 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... Non ikusten du Joakinak aza? _____________________________________ 5...... Erosi nahi du..... JOAKINA (2) Dendariak zorro batean sartu du mahatsa.. Zer sartu du dendariak zorroan? ___________________________________ 4.....

Zer dago eskuinean? ____________________________________________ 6... dendariek hori esaten dute beti! Dena omen dute merke eta ona... Ez ditu nahi..... sagarrak daude..................... Bi porru ere eskatzen ditu... GALDERAK: 1....... DATA: . Zer dute merke eta ona dendariek? _________________________________ 11.. Zer esaten du dendariak? ________________________________________ 7... IZEN DEITURAK: . Konforme al dago Joakina? _______________________________________ 13.. eskuinean..... Baina Joakina ez dago konforme. Nork esaten du sagarrak merkeak direla? ____________________________ 8.... Nolakoa dute dena? _____________________________________________ 12..... Zenbat bizi dira etxean? _________________________________________ 3.. Zer eskatzen du Joakinak? _______________________________________ 4........... Zer erantzuten du Joakinak? ______________________________________ 14.. Dendariak merkeak direla esaten du....... Sagar hauek ere merkeak omen dira....... Noiz esaten dute hori dendariek? ___________________________________ 10.. Mahai ondoan.Irakurketa eta idazketa prozesua..... garestiak direla entzuten du. Nolakoak direla erantzuten du? ____________________________________ .. JOAKINA (3) Joakinak ez du familia handirik.... Nork esaten du hori beti? _________________________________________ 9.. Non daude sagarrak? ___________________________________________ 5. Noski..... Irakurketa eta ulermen saioak -17 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Joakinak familia handia al du? ____________________________________ 2........ gutxi bizi dira etxean eta nahiko dira hiru ogi txiki.

.. Zer pentsatzen du dendariak? _____________________________________ 13..Irakurketa eta idazketa prozesua... Zer esaten du dendariak? _________________________________________ 6. ordaindu nahi ditu..... Zenbat euro direla esaten du? _____________________________________ 7........ DATA: ......... Nork pentsatzen du Joakina andre txoriburua dela? ____________________ .... Zer egiten du paperean dendariak? _________________________________ 5....... Joakina andre txoriburua dela pentsatzen du dendariak. Kartera barruan al dago? _________________________________________ 10. Zer irekitzen du Joakinak? ________________________________________ 8. Nork irekitzen du boltsa? _________________________________________ 9....... Dendariak paperean kontua egiten du eta sei euro eta laurogeitalau zentimo direla esaten du... GALDERAK: 1. Irakurketa eta ulermen saioak -18 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... IZEN DEITURAK: .. gazta....... JOAKINA (4) Joakinak mahatsa..... .. baina kartera ez dago barruan.............. Non utzi du Joakinak dirua? _______________________________________ 12....... Non egiten du kontua dendariak? __________________________________ 3............ Zer erosi nahi du Joakinak? _______________________________________ 2....Ai ene! Etxean utzi dut dirua! – esaten du.... Zer utzi du Joakinak etxean? ______________________________________ 11.... Joakinak boltsa irekitzen du.. Nork egiten du kontua paperean? __________________________________ 4... ogiak eta porruak erosi ditu.... Orain.

.. Nork esaten du ezetz? ___________________________________________ 11..... Nor da egarri? __________________________________________________ 8.. hotza nahiago du.......... Baina ez kafe beroa. ANDER (1) Ander eta laguna kafetegian daude........ DATA: . Nolako kafea nahiago du Anderrek? ________________________________ 13..... Zer nahi du Anderrek? ___________________________________________ 12......... Laguna aulkian eserita dago eta Ander zutik............. kafea nahi du............. Lagunak zerbeza eskuan hartu eta honela esaten du: . Nor dago eserita aulkian? ________________________________________ 5. Nola dago Ander? _______________________________________________ 6. Lagunak orduan kafe hotz bat eskatzen du.... Nork eskatzen du orduan kafe hotz bat? _____________________________ . IZEN DEITURAK: . Nork hartu du zerbeza eskuan? ____________________________________ 9.. Nor dago kafetegian? ____________________________________________ 3.... Non dago eserita laguna? ________________________________________ 4... Zer hartu du lagunak eskuan? _____________________________________ 10.... Nolako eguraldia dago? __________________________________________ 7... Zer eskatzen du orduan lagunak? __________________________________ 14. ez.. ez du zerbezarik nahi. GALDERAK: 1... Irakurketa eta ulermen saioak -19 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ......Irakurketa eta idazketa prozesua......... Oso eguraldi beroa dago eta Ander egarri da............ Non daude Ander eta laguna? _____________________________________ 2.Zerbeza nahi al duzu? Anderrek ezetz esaten du.

Zertan ari dira bi lagunak? ________________________________________ 8.... Anderrek galdera hau egiten du: ... Bai...... GALDERAK: 1... Irakurketa eta ulermen saioak -20 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .......... Nork du orain kotxe berria? _______________________________________ 14.......... IZEN DEITURAK: ... Nor eseri da aulki batean? ________________________________________ 2.. Nor ari da hizketan? _____________________________________________ 9.... Nola daude orain biak? ___________________________________________ 5.. Beste bat erosi duela........ egia da........ Zer erantzun du Txominek? _______________________________________ 10. Mahai gainean zerbeza dago................ non duzu kotxe zaharra? Txominek Seat zaharra saldu egin duela erantzuten du..Adizu. eserita daude.. Non eseri da Ander? _____________________________________________ 3.. Ander eta bere laguna... Txominek orain kotxe berria du....... Nor dago eserita orain? __________________________________________ 4.. Bi lagunak hizketan ari dira. Zer dago mahai gainean? _________________________________________ 6... oso polita eta egokia..Irakurketa eta idazketa prozesua........... txomin... Nolako kotxea du orain Txominek? _________________________________ . Nork esaten du beste bat erosi duela? ______________________________ 12... Nork erantzun du Seat zaharra saldu egin duela? ______________________ 11.... DATA: . ANDER (2) Ander ere aulki batean eseri da eta orain biak. Non dago zerbeza? ______________________________________________ 7.. Zer du orain Txominek? __________________________________________ 13..

Nor da gizon serioa? ____________________________________________ 2.. mesedez – erantzuten du Txominek.... Irakurketa eta ulermen saioak -21 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..... Nolakoa da kafea? ______________________________________________ 8.. Nork erantzuten du “mila esker”? __________________________________ 9.. Utzi ezazu hor.... ANDER (3) Hemen da berriz kafetegiko zerbitzaria.. Non uzten du zerbitzariak kafea? ___________________________________ ..... Zer uzten du mahai gainean zerbitzariak? ____________________________ 11.. Kafe katilua eskuan du............. baina atsegina.....Jaunak....... Nork uzten du mahai gainean kafea? _______________________________ 10...... Oso gizon serioa da... Nork du eskuan kafe katilua? ______________________________________ 7.. Berehela etorri da....... Eta kafetegiko zerbitzariak mahai gainean uzten du kafea........ hemen duzue kafe hotza. DATA: .. IZEN DEITURAK: .. .. ....... GALDERAK: 1........Irakurketa eta idazketa prozesua... Non du kafe katilua zerbitzariak? ___________________________________ 6. Zer du eskuan zerbitzariak? _______________________________________ 5..... Nolako gizona da kefetegiko zerbitzaria? ____________________________ 4... Nor da gizon atsegina? __________________________________________ 3.............Mila esker...

....... Citroen zuri bat da eta kalean dago aparkatuta........ Nor joan da kotxera? ____________________________________________ 11..... Nora joan dira bi lagunak? ________________________________________ 10...... Nor dago pozik kafetegian? _______________________________________ 4.. Pozik dago kafetegian eta hizketan ari dira gelditu gabe.... DATA: ........ nolakoa da zure kotxe berri hori? Polita al da? Txominek baietz esaten du.... Kotxean sartu dira eta orain buelta bat ematera doaz...Esan Txomin..... Bi lagunek zerbeza eta kafea edan dute eta kotxera joan dira....... Ander isilik al dago? _____________________________________________ 2...... Non sartu dira bi lagunak? ________________________________________ .. Nola ari da Ander hizketan? _______________________________________ 6.. GALDERAK: 1.. oso polita dela....... Zertan ari da Ander? ____________________________________________ 5....... Non dago aparkatua kotxea? ______________________________________ 8....Irakurketa eta idazketa prozesua... IZEN DEITURAK: ......... Triste al dago Ander kafetegian? ___________________________________ 3. ANDER (4) Ander ez dago isilik....... Zer esaten du Txominek? _________________________________________ 7.. Irakurketa eta ulermen saioak -22 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ......... . Zer edan dute bi lagunek? ________________________________________ 9....

.... hiru belarri? GALDERAK: 1.... KARRASPIO Karraspio ere bazen norbait..Bai – erantzun zuen Karraspiok -.. Zer esaten dio txantxetan baserritarrak Karraspiori?____________________ ________________________________________________________________ .... ...... Baserriko atean etxeko nagusia zegoen. huts egin al du bietan?___________________________ ________________________________________________________________ 4.... Noiz ikusi zuen baserritarrak erbia?_________________________________ ________________________________________________________________ 3........... osasun onez... DATA: ....... bi tiroko eskopeta bait zuen -..... Baserri baten inguruan zebilen erbi baten atzetik eta “danba! danba!” bi tiro bota zituen – eta benetan bota zituen honek.... bada..Zuk bota al dituzu tiroak? – galdegin zion baserritarrak........... Irakurketa eta ulermen saioak -23 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. erbi bati bota dizkiot eta ia-ia harrapatu dut. IZEN DEITURAK: ... Bigarren tiroak belarri bat kendu dio. .Irakurketa eta idazketa prozesua............. Karraspioren iritziz.......... Tiroak entzun eta segundu bat pasa baino lehen hantxe ikusi zuen erbi handi bat arin-arin ihesi... Ondo egin duzu... ....... bai horixe! Zertarako behar zituen. Non zebilen ehizean Karraspio?____________________________________ ________________________________________________________________ 2....... Pixka bat geroxeago Karraspio ere agertu zen.Bai? Belarri bat kendu al diozu? – farrez baserritarrak -.....

............E... Zergatik?_____________________ ________________________________________________________________ .......... ESKOPETA KARGATU? Bixente ere ez zen ehiztari makala. danba! hona... Eskopeta kargatzeko astirik ere ez zuen. ala? GALDERAK: 1. Hainbeste uso ikusi zuenean.... ordea? Horrenbeste uso pasa eta eskopeta kargatzeko astirik banuela. zer da hori.. Hura zen hura! Uso bandak pasa eta pasa ari ziren......Eskopeta kargatu? Zer uste duzu..... Esaten duenez.Irakurketa eta idazketa prozesua.... .......... DATA: .... Irakurketa eta ulermen saioak -24 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... IZEN DEITURAK: .......... zenbat uso bota zituen?______________________________ ________________________________________________________________ 3........Atzo goizean ere uso pila bota nuen: berrogeitamar bai gutxienez..... danba! hara.... danba! bestera....... – esaten dio lagun batek -. gelditu gabe... Behin lagunekin hizketan ari zen: .. Norekin ari zen hizketan behin Bixente?______________________________ ________________________________________________________________ 2... danba eta danba? Eta eskopeta kargatu noiz? .... e.. zer egin zuen?__________________________ ________________________________________________________________ 4........... Eskopeta hartu nuen eta danba! batera..

......Irakurketa eta idazketa prozesua.. faborez... Funtzionario horiek alfer fama izaten dute. Gero... GALDERAK: 1.. DATA: .. Arazorik txikienak ere bide luzea egin behar du...... Berandu sartzen omen dira lanera. Zertarako behar dira horrenbeste funtzionario?_______________________ _______________________________________________________________ 3.......... mahai batetik bestera eta bulegotik bulegora.... IZEN DEITURAK: ... lau edo bost firma egin eta berehala ateratzen omen dira kafetxo bat hartzera...... Paperak gora eta behera ibiltzen dira holakoetan. eta bihar arte! Hori dela eta............................. ministro batek ohar hau jarri omen zuen ministerioko bulego guztietan: “Ez irten......... Langile fama al dute funtzionarioek?_______________________________ _______________________________________________________________ 4...... noski.. Irakurketa eta ulermen saioak -25 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Non ipini zuen ministroak oharra?__________________________________ ________________________________________________________________ 6..... Burokraziak berehala konpontzen al ditu arazoak?____________________ _______________________________________________________________ 2.. mila funtzionario behar dira horretarako....... Eta.. paper guztiak bete eta firmak egiteko. OHAR GARRANTZITSUA Burokrazia ez da ona izaten. Zer egiten dute bulegoan sartu eta gero?___________________________ _______________________________________________________________ 5.. egunkariak irakurri... sartu baino lehen”........ Bakoitzak bost edo sei firma behar ditu. Zer esaten du oharrak?___________________________________________ ________________________________________________________________ .

.....Irakurketa eta idazketa prozesua. Zertarako jarri diote laguntzailea?___________________________________ ________________________________________________________________ .... Aste batzuk pasa eta gero honela dio: ...... Osabaren laguntzaz sartu da. Noiz esaten du lanpostu ona duela?_________________________________ ________________________________________________________________ 3.............. Nola sartu zen ministerioan gure gizona?_____________________________ ________________________________________________________________ 2.. Baina benetan lanpostu ona oraingoa da: hori bera egiteko laguntzaile bat ere jarri didate......Lehen...... Zergatik uste zuen lanpostu ona zuela?______________________________ ________________________________________________________________ 4..... lanpostu ona nuela uste nuen.............. DATA: ... IZEN DEITURAK: ... noski....... LAGUNTZAILE ETA GUZTI Ministro baten iloba ministerioan hasi da lanean. Ez bait nuen ezer egin behar egun osoan..... Lehen......... Okerragoa al da oraingoa?________________ ________________________________________________________________ 5............ lanpostu egokia zuen.......... GALDERAK: 1.. Irakurketa eta ulermen saioak -26 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ....

Atzeratuta al dabil? – hirugarrenak.. ordu ona al da hori? – galdegiten dio batek. Zergatik behar da aszentsorea?____________________________________ ________________________________________________________________ 3. nekagarria ala aspergarria?_______________ ________________________________________________________________ 4.. Aszentsoreko mutila da Eugenio: atea ireki eta itxi...... DATA: .. Orain.. Horregatik......! GALDERAK: 1..Irakurketa eta idazketa prozesua.... Nagusiari ez zaio gaizki iruditzen eta erloju handi bat ipintzen du aszentsore erdian....... ... ba al dakizu zer ordu den? Eta ordua esan behar beti...... Irakurketa eta ulermen saioak -27 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... Oso mutil isila da Eugenio...Adizu......Barka... Egin al du nagusiak Eugenioren nahia?______________________________ ________________________________________________________________ 6.. ... .Ez al dago aurreratua? Zoratu egingo da Eugenio gaixoa.Ondo al dabil erlojua? – beste batek. aszentsorean erloju bat ipintzeko eskatzen dio.. ..... mutik.. ordea.... Ez zaio gustatzen jendearekin hitz egitea.. IZEN DEITURAK: ....... Baita alferra ere. Zer eskatu dio Eugeniok nagusiari?_________________________________ ________________________________________________________________ 5. horretan ari da goizetik gaueraino..... Egun batean saltokiko nagusiari zer gertatzen zaion esaten dio eta..... Nolakoa da Eugenioren lana........ edozeinek ikusteko moduan.. mesedez. Hobeto al dago Eugenio? Zergatik?_________________________________ ________________________________________________________________ ..... jendea eten gabe ari bait zaio galdezka: ......... Saltokiak sei solairu ditu eta jende asko ibiltzen da beti gora eta behera gauzak erosten..... okerrago geratu dira gauzak Eugeniorentzat.... ZORATU EGINGO NAIZ Eugenio saltoki handi batean ari da lanean.. nazkatua dabil lan horretan.. mutil. Eugenioren saltokia denda koxkorra al da?__________________________ ________________________________________________________________ 2.... botoiak zapaldu.

..Bai.. Hara bildu ziren futbol zale denak purua ezpainetan eta apostu handiak eginaz..... .. .. Zer jasoko zuen irabazleak?_______________________________________ 3. bakarrik nator.. Atezainak ezin zion. . txalo eta zarata! Tribunako atean zegoen atezainak hamar bat urteko mutil koskor bat ikusi zuen poliki eta beldurrez bezala inguratzen.... ezin dut ulertu....Futbola gustatu? Horixe! Futbol zale amorratua izan da beti....... Zergatik harritu zen atezaina?______________________________________ . erotu beharrez..... baina hemen dut sarrera – erantzun zion mutilak txartela erakutsiz. Ekiporik onenek jokatzen zuten eta partidua irabazten zuenak lehen saria jasoko zuen....... SARRERA BILA Igande arratsalde batean partidu interesgarria jokatzen zen gure herriko futbol zelaian...... Atezainak...... Nok ikusi zuen mutila?____________________________________________ 5.... Nork jokatzen zuen partidua?______________________________________ 2.... Nolako giroa zegoen?____________________________________________ 4. DATA: . Mutikoa pozik eta saltoka pasa zen barrura. Inoiz baino giro beroagoa zegoen.Irakurketa eta idazketa prozesua... GALDERAK: 1..... Atezainak zerbait arraroa somatu zuen eta dei egin zion: ... Hango aupa.Etxean geratu delako.. bada zurekin etorri? .. horren txikia izanik? Zure aitari ez al zaio futbola gustatzen? ..... noski... Nola etorri zara bakarrik. sarrera galerazi eta pasatzeko esan zion txartelean zulo bat egin ondoren.. sarrera galdu du eta hantxe dabil bila...Baina.... IZEN DEITURAK: ....Bakarrik al zatoz? – galdetu zion harriturik atezainak.............. Irakurketa eta ulermen saioak -28 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ............. noiz esan zion haurrari pasatzeko?_________________________ 6..Eta nola ez da....

... Zintzoa zen zerbitzaria eta ez zuen dirua hartu.... jauna............ zerbitzariarentzat. Gizon hau konfunditu egin da”.... ez naiz konfunditu. ez – moztu zion serio amerikanoak -.Barkatu.. Irakurketa eta ulermen saioak -29 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... Eskupeko txikia utzi al zuen?_______________________________________ 7.... kopa baten azpian.. Edariak ere ez zituen merkeenak eskatu.. hirurogei euro utzi zituen isilka... Inguruko mahaietako jendea harriturik zegoen. Lehenbiziko eguerdian jatetxe ospetsu eta dotore batera joan zen bazkaltzera... Nolako edariak edan zituen?_______________________________________ 4.. HORRELA IKASIKO DUZUE! Ipar Amerikako aberats berri batek Europara etortzeko gogo bizia zuen. Nahita utzi dut propina txikia.... “Eskupeko hau handiegia da – pentsatu zuen ..... Konturatu gabe utzi al zuen eskupeko hura?__________________________ . harritu egin zen.. Lantegiko negozio inportante batzuk egin behar zituen han..Irakurketa eta idazketa prozesua. Makurtu eta belarrira mintzatuz honela esan zion amerikano aberatsari: ........... konfunditu zarela uste dut.. Zein jende zegoen harriturik?______________________________________ 5......... Janari garestienak eskatu zituen eta ederki bazkaldu zuen. IZEN DEITURAK: .. Zein aukera izan zuen amerikanoak?________________________________ 2.. Norentzat utzi zuen amerikanoak dirua?______________________________ 6....Ez... Diru hori....... Zer pentsatu zuen zerbitzariak harrituta?_____________________________ 8.. Bukatu zuenean.. Zerbitzariak dirua ikusi zuenean. Horrela ikasiko duzue eta hurrengoan hobeto zerbituko duzue. Zergatik ez zuen dirua hartu zerbitzariak?____________________________ 9........ DATA: .... zerbitzua ez bait da oso ona izan..... Egun batean Bartzelonara joateko aukera izan zuen. GALDERAK: 1. Janari merkeak eskatu al zituen?___________________________________ 3. .. Hirurogei euro eskupeko egokia al da amerikanoaren ustez?_____________ 10............

..Irakurketa eta idazketa prozesua.... bada... Nere anaiak azkarragoak ziren. ez da jendearekin atsegina...... Gauza batzuetan berdinak gara tontoak eta azkarrak........ Irakurketa eta ulermen saioak -30 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ...... ordea. .. asteak eta urteak. Txikia nintzenean.. neretzat izaten zen postrerik onena: . IZEN DEITURAK: ........ aurrera joan ziren egunak. Tarta zati txikiak jaten al zituen Luisitok?_____________________________ 2. Lantegian ere. Eskolara hasi eta nota txarrak ekartzen genituenean aitak ipurdia berotzen zien nere anaiei.. GALDERAK: 1........ Anaiek Luisitok baino postre handiagoa jaten al zuten?__________________ 4. baina postre txikiagoa zuten beti... TONTO ZORIONTSUA Gaurko egunean ez da hain erraza tonto izatea... firmak bota eta bota eta diru asko irabazi: hori da nere bizimodua..... Nere andrea benetan itsusia da eta oso zakarra..... oso motza da eta zigortuz gero.. lasai geratzen nintzen... Hilaren azkenean sobre lodia jasotzen dudanean.. Ni.. lehen baino motzago geratuko zaigu...... Handiagoa egin nintzen eta lehen bezain tonto jarraitzen nuen. Norentzat izaten zen postrerik onena?_______________________________ 3. etxean bezala..... Handiagoa egin zenean. ordea...Tarta zatirik handiena Luisitorentzat utziko dugu – esaten zuen amak-..... ni berriz...Alferrik da hau jotzea – esaten zuen aitak-......... Isil-isilik egoten naiz beti eta berak agintzen du etxean..... urrutira begiratu eta tonto aurpegia jartzen dut.. Erdi tontoa da eta guk ematen ez badiogu jan gabe geratuko da gizajoa.... eta berdin zait. Mutil-zahar geratu al zen Luisito?___________________________________ 6.. Etxetik kanpora ere agintzen al du Luisitoren emazteak?________________ 7.. etxean eta bere aitaren lantegi handian..... Horrela.... azkarragoa bihurtu al zen Luisito?______________ 5. eta egun batean ni ere ezkondu nintzen. Ni tontoa naiz.. DATA: .. Lan astuna al du Luisitok?_________________________________________ . tonto izan naiz beti eta tonto izaten jarraitu nahi dut. Denek azkarrak izan nahi dute... berak agindu eta nik paperak firmatu...

Neskak gelan banatu zituen..Zer gertatu zaizue goizean? Non izan zarete? ..Irakurketa eta idazketa prozesua.... Hantxe egon ziren eguzkitan eguerdira arte. DATA: . .. Eta hondartzara joan ziren denak... ordea... Hementxe gelditzen da hondartzarako autobusa ere. .... honela esan zuen irrifarrez: .......... maistrak deitu zituen: ...Ederki...... gutxi gora-behera... berehala.. inori ezer esan gabe..... Zer erantzun zioten neskek maistrari?_______________________________ 8........ baina nahiko bero zegoen eta neskatilek ez zuten lanerako gogo handirik.. autobusari gurpila zulatu zaio eta bide erdian geratu gara.... Noiz proposatu zuen neska batek hondartzara joatea?__________________ 3. eskolara joateko. Neskek.... Irakurketa eta ulermen saioak -31 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ..Zera.. Zenbat galdera jarri zituen azterketan?______________________________ .. Beste geltoki batera joan al ziren hondartzako autobusa hartzera?________ 5... Zenbat ordu pasa zituzten.....Hau eguraldi ederra! Hondartzara joango al gara? – esan zuen batek.. IZEN DEITURAK: .. Maistra zaharrak hori entzutean bekokia zimurtu zuen. Zer erantzun zuen neska potoloak?_________________________________ 4. geltokira iritsi zirenean........Ez da ideia txarra – erantzun zuen neska potolo batek -... hondartzan?______________ 6........... Noiz deitu zituen maistrak?________________________________________ 7... Goiz zen oraindik.... ederki.Zein gurpil zulatu zaio autobusari? GALDERAK: 1... Baina goizean azterketa izan dugu eta zuek orain egin beharko duzue... AZTERKETA ZAILA Udaberriko goiz eguzkitsu batean neska talde bat autobusa hartzera zihoan...... Azterketak galdera bakarra zuen: ... Arratsaldean eskolan agertu zirenean....... zertarako hartu behar zuten autobusa?_______________________ 2.

.. ... munduko unibertsitaterik famatuenetan ibilia zen irakasten eta dozenaka liburu zituen Fisika gaiez idatziak...... Jakintsuak ez zien trabarik egin nahi eta ezetz esan zien hasieran... Norengana joan zen afaltzera?___________________________________________ 3.. lagunak eta honen emazteak gaua beren etxean pasatzeko esan zioten fisikoari... gero eta gogorrago ari zuen eta piska batean geratu zen.. goitik behera bustia.. GALDERAK: 1.... Handik ordu erdira txirrinak jo zuen eta senar-emazteak korrika joan ziren atea irekitzera.. Ezaguna al zen jakintsua bere herrian?____________________________________ 2........... . ..... baina lagunen ardura eta kezka ikusirik azkenean baiezkoa eman zien... Noiz eman zien baiezkoa?_______________________________________________ .. DATA: . Nola igaro zuten afalondoa?_____________________________________________ 4. EZIN LORIK EGIN Iturri jauna jakintsu handia zen. ordea.. Azkenean.. Etxerantz abiatzeko garaian....Badakizue..... Afaria amaitu zutenean egongelara pasa ziren eta afalondo luzea egin zuten....... Gure jakintsua zen. Itzuli zirenean... Senar-emazteak gela prestatzera joan ziren jakintsua egongelan utzirik.. eta batzutan gauza farregarriak egiten zituen.....Hori esan al zizun? Ez egin kasurik.. Pijamarik gabe ezin bait dut lorik egin...Irakurketa eta idazketa prozesua..... – esan zien lagunei barkamena eskatuz bezala -. IZEN DEITURAK: ...... Zer esan zion jakintsuaren emazteak lagunari?______________________________ 5. atzerrian ezagunagoa bere herrian baino. ordea. ordea..... ez zuten han aurkitu..... oso ondo nago... ordea. Pozik zeuden elkarren berriak entzunik..Ahul samar zabiltzala esan zidan lehengoan zure emazteak eta ez zaizu euritan ibiltzea komeni.. euria gogor hasi zuen eta lagunak piska batean egoteko esan zion Iturriri... pijama bila joan naiz etxera.... Harritu egin ziren oso eta ez zekiten zer egin... Jakintsuak... Euria. Irakurketa eta ulermen saioak -32 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .......... Oso gizon despistatua zen... sutondoan eserita kontu kontari... zergatik esan zien ezetz hasieran?______________________________ 6. gela libre bat bazutela eta hantxe egingo zuela lo.. Egun batean irakasle lagun baten etxera joan zen afaltzera.

.... ..... Adolfok behintzat zaldi bat bazuen eta pozik zegoen.. ordea.... Ez zen inon lanik...... Zaldia edukita.. IZEN DEITURAK: ....... Azkenean.. Zaldia eduki arren....... Azkenean.... itxuraz... Honela....... Lehen baino gutxiago ematen zion eta halere zaldiak itxura berbera zuen eta karga lehen bezain ondo eramaten zuen......... Janaria urritzen hasi zitzaion. Janari asko zegoen negu hartan?_________________________________________ 2. egunero jana gutxituz zihoan eta..... zaldia ohitu egiten zen.. Izan ere. Inork ez zuen dirurik eta eguneroko ogi puska lortzea ez zen batere erraza... Irakurketa eta ulermen saioak -33 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: . bizkar gainean egur karga handia zekarrela....Lastima – esan zuen penaz Adolfok -.. ordea.. Non hil zen?_________________________________________________________ 10. SUERTE TXARRA Negu hura oso gogorra izan zen. Gero eta gutxiago emango diot eta ohituko da”.... DATA: . janariak aurkitzea ere oso zaila zen..... Hori ikusirik poztu egin zen Adolfo: “Janaria gutxitu diot eta berdin berdin jarraitzen du..... Zergatik?____________________________________________________________ 5...... Zergatik hartu zuen pena Adolfok?________________________________________ .. Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 3. hobeto bizi al zen Adolfo?__________________________________ 4....... lan gutxiago egiten al zuen zaldiak?_________________________ 7.... zer zirudien?________________________________________________ 8.. hil egin behar! GALDERAK: 1. Nolako karga zekarren hil zenean?________________________________________ 9. zaldia jan gabe bizi zela zirudien. nondik atera hari emateko belarra eta pentsua? Belarrik ez zuen eta pentsua erosteko dirurik ere ez..... Hau zoritxarra! Oraintxe ikasi du jan gabe bizitzen eta...... bide bazter batean hila geratu zen zaldi gaixoa. Nola konpondu zuen arazoa?____________________________________________ 6. Egun batean.Irakurketa eta idazketa prozesua.... Gutxiago janda. Egunkariek egunetik egunera berri txarragoak zekartzaten. ez zen askoz hobeto bizi..

..... borroka ez zait gustatzen eta frentetik urrundu nahi nuen.Hara! – orduan soldaduak harridura handiz-.Badakizu jauna... mutila? .... Gudariek ez zeukaten beste egitekorik: trintxeran sartu eta tiroak bota.. ofizial batekin topo egin zuen..... Gudua luze eta zakar zihoan.... Eta hori zoritxarrez maiz gertatzen zen.............. lotsagabe hori! Ez al dakizu ni nor naizen? Jenerala nauzu! . eta ez zekitela hura noiz bukatuko zen.. Zergatik harritu zen soldadua?___________________________________________ .Baina..... DATA: . hamar orduko txandak eginaz.. Zeren arriskuan bizi ziren soldaduak?_____________________________________ 5.. URRUTI 1914. Norantz jo zuen?______________________________________________________ 8. Zer egiten zuten soldaduek?_____________________________________________ 3. Ordu erdia zeramanean........ Egunkariek beti berri berberak ekartzen zituzten: hildakoak hainbeste zirela........ ahalik eta urrutienera iritsi! .. Egun batean soldadu batek... Gudari asko hiltzen al zen trintxeretan?____________________________________ 6. Hilabete asko zeramaten handik mugitu gabe.... Noiz egin zuen topo ofizialarekin?________________________________________ 9..eko Gerra Nagusian gertatu zen. Zergatik aldegin zuen soldaduak?________________________________________ 7.. Nora iritsi nahi zuen soldaduak?__________________________________________ 10..... Aurpegi txarra jarri zuen honek: ... Gudariak trintxeretan bizi zirela esan zitekeen. Nolako berriak zekartzaten egunkariek?___________________________________ 4............. Irakurketa eta ulermen saioak -34 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ... zaurituak honenbeste..Irakurketa eta idazketa prozesua.... Etengabeko zaratak belarriak zulatzen zizkien gudariei... ihes egitea erabaki zuen. Bere gauzak bizkarrean hartu eta atzerantz abiatu zen trintxeran barrena.. han egoten aspertua eta batez ere hango zarataz beldurtua. Alemania eta Frantziaren arteko mugan trintxera luze eta sakonak egin zituzten..... 1914eko Gerra laburra izan al zen?_______________________________________ 2. Goitik balak eta kainoi bonbak pasatzen ziren...........Nora zoaz. Ez nuen uste horren urrutira iritsia nintzenik! GALDERAK: 1.. IZEN DEITURAK: ... edozein momentutan balaren batek jo eta bertan gelditzeko arriskupean.

.. DATA: .Bai. pozik bidali al zion liburua lagunari?____________________ ________________________________________________________________ .... Ikasle guztiei esaten zien hori. Nori esaten zion hori?____________________________________________ 3.. Urteak ziren elkar ikusten ez zutela eta.. Handik lau hilabetera bigarren eskuko liburu zaharren denda batean sartu zen eta liburu merkeenak ikusten ari zela. Hori esan eta kartera irekiz liburu bat atera zuen... horregatik........ Bigarren aldian..Tori.... LEHEN BAINO HOTZAGO Idazle ezezagun batek aspaldiko lagun zahar bat aurkitu zuen behin kalean... ... ............ lehen baino adiskidetasun hotzagoz”......Irakurketa eta idazketa prozesua.. Inork entzun al zion kontsejua maisuari?_____________________________ ________________________________________________________________ 4........ Irakurketa eta ulermen saioak -35 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .... Adiskidea besarkatu ondoren honela esan zion idazleak: .. nobelagilea......... bere lagunari erregalatu ziona aurkitu zuen. adiskidetasun beroz”.Nik kasu egin nion eta orain idazlea naiz......... IZEN DEITURAK: .. oso poztu ziren bi lagunak kalean topo egin zutenean....... idazteko egunero zerbait.... Lagunaren esker gaiztoak oso mindu zuen idazlea eta liburua erosita berriro bidali zion lagunari lehengo eskaintzaren azpian beste hau idatzirik: “Nere aspaldiko lagun zahar bezain txar Gorka Ariztimendiri. ........ GALDERAK: 1. Zer eman zion idazleak lagunari?___________________________________ ________________________________________________________________ 5..... bere azken nobelaren ale bat.. Zer esaten zien literaturako maisuak ikasleei?_________________________ ________________________________________________________________ 2. zuretzat – esan zion lagunari – erregalatzen dizut... gogoan dut.. Zer aurkitu zuen idazleak liburu zaharren dendan?_____________________ ________________________________________________________________ 6......Gogoratzen al zara literaturako maisuaz? Idazteko esaten zigun... Eta hitz hauek idatzi zizkion lehen orrian: “Nere aspaldiko lagun zahar Gorka Ariztimendiri.

IZEN DEITURAK: .Zer duzu. Zergatik ez zituen bere ardiak lagunaren txabolara eramaten?_________________ ... ... badakizu.............Bai..Bada. Bustingorri aurrean ikusi zuenean............. Zergatik poztu zen apaiza?______________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Poztu egin zen apaiza. . Gutxitan joaten zen elizara.. ez tonto osoa! GALDERAK: 1.. bihurrikeriak...... bai.. Elizan beti gauza berdinak esaten dituzte eta...... jauna! Ni erdi tontoa naiz... ni erdi tontoa naiz eta. Badakizu.Zuk okerrak? . Eta zer? ..... ... ........Bada... Pozik egoten al zen Bustingorri elizan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 2.. ni erdi tontoa naiz eta... lagunaren txabolatik ardi bat edo beste hartu eta nere txabolara eramaten dut.Bai zera! Hori ez. Irakurketa eta ulermen saioak -36 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: ........... Zer egiten zuen Bustingorrik batzutan?____________________________________ ______________________________________________________________________ 7.Irakurketa eta idazketa prozesua... ni erdi tontoa naiz eta. bai. ... Zer uste zuen apaizak?_________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5... konfesatzera joan zen gure mutila... Egun batean.. Zergatik aspertzen zen elizan?___________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. zer gertatzen da gau iluna denean? .. Askotan izaten al da gau iluna?__________________________________________ ______________________________________________________________________ 6.Bai... erdi tontoa zara. ERDI TONTOA “Bustingorri” artzai gaztea erdi tontoa omen zen. Eta.....Bada.. erdi tontoa naiz... baina nik ere batzutan egiten ditut okerrak. DATA: .... konturatu gabe..Eta ez al duzu inoiz alderantziz egiten? Ez al duzu inoiz ardiren bat zure txabolatik lagunaren txabolara pasatzen? ..... halere.Bai.. ... Bustingorri? Ez zara aspaldian etorri. aspertu egiten bait zen......... badakizu... gutxi ikusten da eta nik. Nirekin haserre zinela uste nuen.. badakizu. batzutan gau iluna da eta gutxi ikusten da.

..... .... Jatetxe txinarretan saltzen zituzten dortokak prezio onean eta aspaldian zebiltzan lapur haien arrastoaren bila.. Gorrik jo zuen alarma. Periko bizkar gainean zuela..... Zer gertatu zen lehenbizi?______________________________________________ ______________________________________________________________________ .. Bakoitzak bere zereginari heldu zion: kapitainak norabidea markatzen zuen............... ia mugitu ere gabe.... DATA: .... GALDERAK: 1... Non saltzen zituzten itsaslapurrek dortokak?________________________________ ______________________________________________________________________ 3........ zer egokitu zitzaion Xaguxaharrari?______ ______________________________________________________________________ 4. Zer gertatu zen “Goizeko Izarra” Panamako kostaldean zegoela?_______________ ______________________________________________________________________ 5... Imanolek lema zeraman bitartean......... Irakurketa eta ulermen saioak -37 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. Eta Gorrik aingura jasotzearekin batera.. Lau egun pasa zuten leku hartan.Irakurketa eta idazketa prozesua.......... Xaguxahar. Bakoitzak bere zereginari heldu zionean..... zalantzarik gabe hura zen dortoka lapurren helbidea... Gorrik aparailuen lanak burutu zituen.. lehertzeko zorian dagoen globo baten antzera. Norantz abiatu zen “Goizeko Izarra”.. sukaldean bazkaria prestatzen hasi zenean. IZEN DEITURAK: . San Frantzisko aldera zihoazen. “Goizeko Izarra”ren kapitainak. Bostgarren egunaren arratsaldean.“Ostertzean laino beltz bat!”. .......“Aingura jaso!” – agindua eman zuen Jose Antonio Etxebarriak.... baina Panamako kostaldean zeudela. Bi egunetako haize boladak bultzada handia eman zien.. ziztu bizian abiatu zen belaontzia iparralderantz...... haizea gelditu egin zen bat-batean......... PIRATEN ATZETIK Oihal guztiak zabaldu zituen “Goizeko Izarra”ren tripulazioak eta haize bolada batek puztu zituen. Gorrik aingura jasotzearekin batera?________ ______________________________________________________________________ 2......

. horixe duzue Nikasio Matxinbarrena. Nolakoa zen Medusako kapitaina?__________________________________ ________________________________________________________________ .. Nola ezagutu zituen Nikasio Matxinbarrenak itsasertz uztiak?_____________ ________________________________________________________________ 2. Irakurketa eta ulermen saioak -38 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. IZEN DEITURAK: . Medusak harri eta zur uzten zituen hari begira geratzen ziren guztiak. Galapagoetatik amen batean ailegatu zen San Frantziskoko porturaino........ tratanterik maltzurrena.................. azkar abiatzen zen itsaso batetik bestera.............. DATA: ......Irakurketa eta idazketa prozesua.. laster hasi zen bere soto eta bodegetan gordeak zituen dortoka gaixoak nori salduko ote zizkion arakatzen.. GALDERAK: 1... bere itsasontzi gorria.. estafadorerik handiena... Medusako kapitaina.............. noiznahi bandera beltza jasotzen bait zuen............. Galapagoetatik nora iritsi zen Medusa?_______________________________ ________________________________________________________________ 3. Piratarik ausartena..... MEDUSAKO KAPITAINA Oso gizon ausarta zen Nikasio Matxinbarrena... han-hemenka lapurretak eta sarraskiak eginez..... Zertan hasi zen Nikasio San Frantziskora iritsi bezain laster?_____________ ________________________________________________________________ 4. Itsasoko haize erauntsiek eta arriskuek ez zuten beldurtzen eta Medusa..... Itsasertz guztiak miatuak zituen batetik bestera..... garai bateko piratek egiten zuten modura... eta denborarik galdu gabe....

Jose Antoniok lemari tinko helduta... . Bere burua soka batez lotu zuen txopan eta...... IZEN DEITURAK: . hogeitamabi ordu pasa zirenean... .. une hartan tximista batek jo eta itsasontziko masta txikitu zuen txotx bat balitz bezala.. Eta batak besteari erreleboa emanez........... Gorri..Olatuei segi... DATA: ... kabinan sartu zen Jose Antonio atseden hartzera..... iparraldera goaz eta! – esanez...... GALDERAK: 1...............Irakurketa eta idazketa prozesua. haizeari aurre eginez....... Noiz txikitu zuen tximistak masta?__________________________________ ________________________________________________________________ 3............ Zer esan zien Jose Antonio Etxebarriak tripulaziokoei garrasika?__________ ________________________________________________________________ 2... ZIKLOI BAT Ia ez zuten oihalak jasotzeko astirik ere izan... “Goizeko Izarra” hamar metroko olatu erraldoi batek hartu eta indar ikaragarriz astinduz..........Kabinan sar zaitezte eta leihatilak itxi! – agindu zuen garrasika Jose Antoniok.. Ordu bete pasa zen Gorri. olatuek suntsi ez zezaten.. baretu itsasoa eta haize garbi batek bultzatu zituen oso gertu zegoen San Frantziskoko portu aldera... hurrengo olatu gaindiezinera bidali zuen. Jose Antoniori erreleboa ematera atera zenerako............... Irakurketa eta ulermen saioak -39 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .. batbatean urdindu egin zen zerua.Ordu bete barru neu irtengo naiz! – ihardetsi zion Gorrik.. Nolakoa zen Goizeko Izarra astindu zuen olatua?______________________ ________________________________________________________________ . .. “Goizeko Izarra”ri bere kabuz joaten utzi zion.

.....Irakurketa eta idazketa prozesua. Txibi! Zer moduz? Bai asto polita hauxe! Asko gustatu zaio osabari Txibiren astoa... Pozik erosiko luke. Txibi eta astoa.. Hamabost egunetan elkarrekin ibili dira Periko. Eta hegazkinez etorri da Txibi etxera... Baina bukatu dira oporrak eta esan dio Txibik osabari: .... Astoa oso nekaturik iritsi da Ameriketara........... Baineran garbitu eta ohean sartu dute.. Ilobari musu handi bat eman eta esan dio: ......... Nora iritsi dira Txibi eta astoa?_____________________________________ ________________________________________________________________ 2.Kaixo.. Han geratu da astoa osaba Perikoren etxeko balkoian.. Neuk ordainduko dizut bidaia.... Osaba Perikoren etxera joan dira biak... Nola itzuli zen Txibi etxera?________________________________________ ________________________________________________________________ 5... Txirrinaren hotsa entzun duenean jaiki eta atea irekitzera joan da..Agur.. Orain lo dago........... Eta osaba Perikok esan dio orduan Txibiri: .. Zenbat egunetan ibili dira elkarrekin?________________________________ ________________________________________________________________ 4.. utzi ezazu hemen astoa eta zoaz hegazkinez etxera..Aizu.. IZEN DEITURAK: ... Ameriketako txoko guztiak bisitatuz......... Osaba Periko 25... TXIBI ETA BERE ASTOA Iritsi dira Ameriketara Txibi eta bere asto maitea........ Zer gertatu zen astoarekin?_______________________________________ ________________________________________________________________ ............. Orain siestan dago. GALDERAK: 1..... Oso gustora ibili ere... osaba Periko! Astoa eta ni etxera goaz.. DATA: ..... pisuan bizi da.. Zenbatgarrengo pisuan bizi da osaba Periko?_________________________ ________________________________________________________________ 3. Irakurketa eta ulermen saioak -40 - IRAKURKETA ETA ULERMEN ARIKETAK FITXA ZENBAKIA: .

Irakurketa eta ulermen saioak -41 - .Irakurketa eta idazketa prozesua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful