P. 1
FILOSOFIA. BATX. 1.

FILOSOFIA. BATX. 1.

|Views: 181|Likes:
Published by weboideo

More info:

Published by: weboideo on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2014

pdf

text

original

PROGRAMAZIO LABURRA

IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA

MENDEBALDEA, B. H. I. FILOSOFIA ETA HIRITARTASUNA 1-2 DBH 3 DBH 4 DBH DATA 1 BATX. x

20092010 2009-097 2 BATX.

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

ZER? -Eguneroko gertaerak ikuspuntu filosofikotik ulertzeko gauza izan eta Filosofiari dagozkion kontzeptu eta terminologia propioa erabili gaien analisi eta eztabaideetan; halaber, jakintza filosofikoaren ezaugarri bereizgarriak ezagutu eta honen eremuak ezberdintzeko gauza izan (Metafisika, Epistemologia, Etika, Antropologia...) -Behin mendebaldeko Filosofiaren Historian zeharko problema filosofiko-metafisiko garrantzitsuenak (errealitatea, giza existentzia, Jainkoa, heriotza, arrazoia...) ezagutu eta ulertzeko gai izan, planteamendu filosofikoak egoki argumentatuz eta gai berari buruzko beste planteamendu eta argumentazioekin alderatuz. NOLA? -Testu filosofikoak analizatzeko gai izan, euren barne koherentzia eta testuinguraketa historikoa kontuan hartuz. Abiapuntu honetatik, ikasleak iruzkin kritikoa garatzeko gauza izan behar du. Horretarako, mahaira ekarritako problemak, erabilitako argudioak eta eskeinitako konponbideak identifikatzeko gaitasuna erakutsi behar du. -Lan intelektual autonomoak eskatzen dituen prozedurak erabili, idatzizko zein interneten bidezko iturrietatik informazioa jaso eta aukeratu, alderatu, analizatu, sintetizatu eta kritikoki baloratuzeko gai izan, beti taldean garatuko den eztabaida arrazionalaren markoan. ZERTARAKO? -Berdintasunaren aldeko eta ezberdintasunarekiko errespetua azpimarratuko duen Giza Eskubideetan oinarrituriko diskurtso demokratikoa garatzeko gauza izan. -Arrazoitik eta hiritartasunetik abiaturik, utopiak proiektatzeko gaitasuna lortu beti mundu hobe baten bila eta horretara ekintzak bideratuz. Gizarte aldakor eta anitzaren aurrean, adigarritasuna eskeintzen duen ikuspegi arrazionala eta orokorra bereganatzeko gai izan, gertakari partikularren nondik norakoa agerian utziz. Konpetentzia orokorrei dagozkienak • Autonomia eta ekimen pertsonalerako gaitasuna. Testu filosofikoak irakurriz eta hauetan eztabaidatutako problemei buruz hausnartuz, ikaslea errealitatea bere osotasunean ulertzeko gauza da. • Hitzen bidezko komunikaziorako gaitasuna. Kontzeptu- eta argumentazio- maila konplexua duten testuak irakurriz, ikaslea izaera zientifiko eta teknikodunak ulertzeko gai da. • Ikasten ikasteko gaitasuna, Ikasleak, bere lanak beste ikaskideen lanekin alderatuz, berari dagokion maila akademikoa berak bere kabuz neurtzen daki. • Gizarte- eta hiritar- gaitasuna. Norberaren lana besteei azaltzean eta honetaz ikaskideekin eztabaidatzean eta debatitzean, ikasleak, aniztasuna aberastasuna dela ulertzen du eta elkarbizitza positiboa garatzeko beharrezkoak diren jarrerak garatzeko gauza da: besteek diotena entzuten jakin, iritzi ezberdinen aurrean errespetua eta tolerantzia erakutsi eta zehaztasun intelektual eta kritikoa mantendu. • Informazio idatzia eta digitala erabiliz eta baloratuz, Ikasleak informazioa erabiltzeko gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratu ditu.

Demokraziaren sorrera eta eboluzioa.2 ORD. erabili daitezke: testu tematikoak. Zientziaren Filosofia: Zientzia esperimentalen eta formalen izaerak.. egokitzapen eraldatzailea (lana.. teknologia). Bakea. honen kontrako kritika nagusienak. prozedurak. gaitasun proiektiboa. metafisika izpiritualista eta materialisten arteko ezberdintasuna. Legitimazio kontzeptua. metodoak. lantzean behin.. eskemak. Ezagutzaren Teoria: Errealismoa eta Idealismoa. Antropologia kulturala: hominizazio prozesu sozio-kulturalak. erreportaiak. erlijioso eta zientifikoen aurrean. -Banakako zein taldeko azalpen publikoak. -Elkarrizketak eta eztabaidak aurkeztutako ideiak eta teoriak bideratzeko. kausalitate printzipioa. laburpenak. natura eta kultura... 3 Antropologia bilogikoa: gizakiaren ezaugarri psikofisikoak. erlatibismo kulturala. dogmatismoa.. irakaslearen azalpen magistralak. ariketak.. balio demokratikoak eta Giza Eskubideak defendatzeko estatu demokratikoak duen zilegikotasuna. egunkarietako berriak. Antropologia filosofikoa: giza arrazoimenaren izaera. Filosofia politikoa. Botere politikoaren jatorria eta zilegitasuna.. bi gutxienez: jakintza metafisikoaren izaera eta honen orientabide nagusiak.. -Gai bakoitzari buruzko banakako hausnarketa pertsonalak. giza existentziaren zentzua. ebaluazioa Jakintza filosofikoaren berezitasuna beste jakintza mitologiko. idazlan literarioen kapituluak. liberalismoa. Power point aplikazioan egindako aurkezpak. -Baliabide digitalak: blogak. Bere zentzua eta beharrezkotasuna. Interneteko web orriak. askatasuna eta determinismoa. gaur eguneko galdera metafisiko nagusienak: errealitatearen problema. Darwinen eboluzionismoaren ikuspuntutik.. kodifikazio sinbolikoa (lengoaia). irakurketen komentarioak.. ebaluazioa ORD. etnozentrismoa. 1. testu iruzkinak. aukeran. 2. pertzepzioa. esperientzia estetikoa. Justiziaren teoriak historian zehar. sozialismoa. Monismo eta dualismo. indukzioa. Kontraktualismoa eta organizismoa Demokrazia eta herritartasuna. . utilitarismoa. etab. lan gidatuak. Jainkoaren problema. 28 29 29 METODOLOGIA -Testu liburua oinarritzat hartzen dela. Metafisikari loturiko gai hauetatik.. web orriak. idazlan monografikoak. iritzi artikuluak. Teoría klasioak. Arrazionalismoa. 3. -Iturri ezberdinetatik hartutako materialak. egia irizpideak eta egia mailak.. ebaluazioa EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD.. dedukzioa.

ez da gela barruan azterketaren berrikusketarik egingo. Matrix. Prozedurazko notak (%20) kontuan izango dugu froga kontzeptualaren emaitzei gehitzeko.) 5 EBALUAZIO SISTEMA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK -Idatzizko froga egingo da ebaluaketan zehar kontzeptu nagusiaz jabetu eta helburuak lortu diren egiaztatzeko. guztira bost puntu gutxienez atera behar da. Azterketen balorazioak kontuan hartuko ditu hurrengo aspektu hauek: argitasuna. legearen arabera. egokitasuna. nota minimo bat atera behar da. Bizitza ederra da. Jarrera ebaluazio nota osoari gehituko zaio. Jarrerazko nota minimo honek portaera ona erakutsiaz gain.4 TESTU LIBURUA: BALIABIDEAK EDITORIALA: Filosofia eta Hiritartasuna 1. Jarrerazko edukinak gainditzeko. koherentzia.Batxilergoa Santillana Material osagarriak: Etxean zein klasean pelikulak eta dokumentalak erabili daitezke ikasgaiak laguntzeko (El nombre de la rosa. eta gurasoei azalduko zaie notaren falta. ebaluazioro. balioko dute. kreatibitatea.) -Jarrerak notaren %10 balio izango du. eta abar Landutako gaiekin zerikusi duten liburuak: El mundo de Sofía. -Ikasle batek azterketa arrazoi justifikatu batengatik ez badu egiten. beste froga bat egingo zaio Filosofia Mintegiak zehaztuko duen datan. El misterio del solitario. Jarrerazko nota (%10) halaber gehituko da ebaluazio bakoitzean (bataz besteko ponderatuena hain zuzen) nota bat ipintzeko. Prozedurek. etxerako lanak egitea eta bere epean entregatzea suposatzen ditu. berreskurapen egunean egingo du. Ebaluazio azterketan hutsegitea justifikatzeko gurasoen justifikazioarekin batera zihurtagiri ofizialak aurkeztuko dira (Eskola Kontseiluak erabakitakoa) KALIFIKAZIOEN BALIO KONTZEPTUAK %70 PROZEDURAK %20 JARRERAK %10 PORTZENTUALA . -Erreklamazioei dagozkiona. Eta ez dezagun ahaztuko argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaiola. -Ebaluaketa bat gainditutzat emateko edukin guztietan nota minimo bat ateratzeaz gain. Erreklamazioak atsedenaldietan bideratuko dira. azterketa egin arte ez zaio notarik jarriko boletinean.. nota borobiltzeko ere (gorantz zein beherantz. -Idatzizko frogetan eta ariketetan argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaio. La odisea de la especie.. Beraz. -Ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. jarrerako notan kontuan hartzeaz gain. Munduko historiarik ederrena. eta gainditzen ez badu. adierazpena eta zehaztasun sistematikoa -Ikasgelan ikasleak duen ikasteko jarrera eta eguneroko lanak kontuan izango dira.

berrekurapena izateagatik. hots. zatirik gabe. -Ohiko azterketa nahikotasun froga denez gainditu gabekoaz bakarrik burutuko da. Honako azterketaren balioa bost puntu gehienez izango da.6 BERRESKURASPEN SISTEMA -Gaiari dagokion idatzizko froga egin beharko du berriro (errekuperaketa azterketa deitzen duguna). Errekuperazio azterketen nota bost baino gehiago izatekotan. Errekuperazio azterketa ebaluazioaren eredu berdinekoa izango da.) -Kurtso amaieran. azken nota. kurtsoan zehar ateratako emaitzen bataz besteko orokorra izango da (ebaluaketaz ebaluaketa) eta ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. Gaiari dagokion idatzizko froga ahalik eta lasterren egin beharko da (ebaluaketaren hurrengo bi asteen barruan. -Nota borobiltzea : Legeak hala aginduak. eta gaitasuna emango zaio gaindituz gero. ipiniko zaion nota bost izango da. (borobilketa honek ez du suposatuko derrigorrez igoera bat izango dela) . gainera ohiko frogaren eredua jarraituko du. hamartar gabeko nota jarri beharko dugunez borobilketa bat egingo da azken nota erebakitzeko. -Ez ohiko azterketeta globala eta orokorra izango da .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->